Licență
3-6 ani
 
 • 66 programe de studiu
 • 13 facultăți
 • 2046 locuri bugetate
 • 1744 locuri cu taxă
 • învățământ
  • cu frecvență
  • la distanță
  • cu frecvență redusă
Masterat
1-2 ani
 
 • 51 programe de studiu
 • 12 facultăți
 • 987 locuri bugetate
 • 1293 locuri cu taxă
 • învățământ
  • cu frecvență
Doctorat
3 ani
 
 • 14 domenii de studii universitare de doctorat
 • 2 școli doctorale
 • 77 conducători de doctorat
 • 74 locuri pentru cetațenii români și cetateni ai statelor membre UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și al Confederației Elvețiene