Informații pentru admiterea românilor de pretutindeni IULIE 2018

 

 

Dosarele de înscriere pentru Românii de Pretutindeni se pot transmite și pe e-mail pe adresa rectorat@ugal.ro;
Candidații Românii de Pretutindeni sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere 2018;
Candidații Românii de Pretutindeni la înscriere vor prezenta următoarele acte:

 • Cerere de înscriere (sesinuea a II-a);
 • Diploma de bacalaureat, în original; (tradusă) (pentru absolvenții din 2018 este valabilă adeverința de absolvent în original;
 • Foaie matricolă, în original; (tradusă);
 • Certificat de naștere (tradus);
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul, tradus);
 • Copie simplă după buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil);
 • Copie simplă după pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate;
 • Adeverință medicală în original; Pentru candidații care optează la domeniile de licență: Educație fizică și sport, Kinetoterapie, Sănătate, Teatru și artele spectacolului și Muzică, adeverințele vor fi vizate perioada 9-14 iulie 2018, între orele 800- 1400 , și pe 15 iulie 2018, între orele 800- 1200, de către Cabinetul Medical Studențesc situat în Complexul studențesc din str. Domnească nr.155, cămin F, parter. (tradusă);
 • 1 dosar mapă;
 • 3 (trei) fotografii tip buletin;
 • Declarație pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească cu domiciliul stabil în România (în limba română);
 • Declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni (cu excepția candidaților din Republica Moldova);
 • Cetățenii Români de Pretutindeni (cu excepția candidaților din Republica Moldova) vor prezenta la înscriere atestatul de competență lingvistică (nivel minim B1). În cazul în care nu posedă atestat, evaluarea și atestarea se va face în cadrul instituției.

Condițiile speciale de înscriere și de admitere ale românilor de pretutindeni și ale candidaților aparținând etniei rromilor - 2018 (Anexa 5)