Locuri repartizate pentru românii de pretutindeni, la studii universitare de licență, în anul universitar 2018 - 2019

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de licență Programul de studii universitare de Licență Nr. locuri
Cu bursă Fără bursă
1. Inginerie Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice Inginerie mecanică 1 1
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini Ingineria sudării 1 1
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere - 1
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 1 1
Inginerie și management Inginerie economică industrială 1 1
Ingineria materialelor Știința materialelor 1 1
Informatică aplicată în ingineria materialelor
2. Arhitectură navală Arhitectură navală Arhitectură navală  2 2
Sisteme și echipamente navale
3. Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 2 4
Controlul și expertiza produselor alimentare
Tehnologie și control în alimentație publică
Zootehnie Piscicultură și acvacultură 1 2
4. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronica, telecomunicațiiși tehnologii informaționale Electronică aplicată 1 2
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 1 2
Electromecanică
Inginerie electrică și calculatoare 1 1
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată 1 2
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 1 2
5. Educație Fizicăși Sport Educaţie fizică şi sport Educație fizicăși sportivă 1 2
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială - 2
6. Litere Limbă și literatură Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză 1 2
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura   română
Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză 1 2
Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura  română
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză 1 2
Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză
Științe ale comunicării Jurnalism 1 2
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) 1 2
7. Științe și Mediu Matematică Matematică informatică - 1
Știința mediului Știința mediului 1 2
8. Istorie, Filosofie și Teologie Istorie Istorie - 1
Filosofie Filosofie - 1
Sociologie Resurse umane 1 1
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 1 1
Arte vizuale Artă sacră - 1
9. Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții - 2
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
10. Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 1 1
Finanțe Finanțe și bănci 1 1
Management Management 1 1
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor 1 1
Administrarea afacerilor în alimentația publică - 1
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 1 1
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune - 1
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale 1 1
11. Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Drept 1 2
Științe administrative Administrație publică 1 2
12. Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 1 1
Muzică Interpretare muzicală - canto - 1
Arte vizuale Arte plastice (pictură) - 1
TOTAL 33 62