Locuri repartizate pentru românii de pretutindeni, la studii universitare de licență, în anul universitar 2017 - 2018

Cu liceul absolvit în România și Republica Moldova - Domiciliul stabil Republica Moldova

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de licență Programul de studii universitare de Licență Nr. locuri disponibile
1. Inginerie Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice 7
Inginerie mecanică
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini 9
Ingineria sudării
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 5
Inginerie și management Inginerie economică industrială 2
Ingineria materialelor Știința materialelor 5
Informatică aplicată în ingineria materialelor
2. Arhitectură navală Arhitectură navală Arhitectură navală  12
Sisteme și echipamente navale
3. Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 27
Controlul și expertiza produselor alimentare
Pescuit și industrializarea peștelui
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentație publică și agroturism -
Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară -
4. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronica, telecomunicațiiși tehnologii informaționale Electronică aplicată 8
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 3
Electromecanică
Inginerie electrică și calculatoare 1
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată 6
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare -
5. Educație Fizicăși Sport Educaţie fizică şi sport Educație fizicăși sportivă -
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială -
6. Litere Limbă și literatură Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză 3
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura   română 1
Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză 4
Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura  română 3
  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză 3
  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză 2
Științe ale comunicării Jurnalism 3
7. Științe și Mediu Chimie Chimie 9
Știința mediului Știința mediului 15
8. Istorie, Filosofie și Teologie Istorie Istorie 5
Teologie Teologie ortodoxă didactică -
Teologie ortodoxă asistență socială 4
Sociologie Sociologie 5
Resurse umane
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 5
9. Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing Marketing -
Finanțe Finanțe și bănci -
Management Management -
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor -
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică -
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune -
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale 2
10. Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Drept -
Științe administrative Administrație publică -
11. Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 2
Muzică Interpretare muzicală - canto 5
Arte vizuale Arte plastice (pictură) 2
TOTAL 158

 

Cu liceul absolvit în Ucraina

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de licență Programul de studii universitare de Licență Nr. locuri disponibile
1 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 1
Controlul și expertiza produselor alimentare
Pescuit și industrializarea peștelui
2 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată 1
3 Educație Fizicăși Sport Educaţie fizică şi sport Educație fizicăși sportivă -
4 Istorie, Filosofie și Teologie Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene -
5 Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing Marketing -
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale -
TOTAL 2

 

Cu liceul absolvit în România, Grecia - Domiciliul stabil Grecia

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de licență Programul de studii universitare de Licență Nr. locuri disponibile
1. Știința și Ingineria Alimentelor Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentație publică și agroturism 1
TOTAL 1