Numărul de locuri şi criteriile pentru admiterea în anul universitar 2018 - 2019 la ciclul de studii universitare de licenţă - forma de învăţământ la distanţă

 

Nr.
crt.
Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea Forma de învăţământ Durata studiilor Nr. locuri Criteriul de admitere
1 Litere Limbă și literatură Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză ID 3 ani 75 Media examenului de bacalaureat

 

* Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: nota la proba scrisă la Limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat.