Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2018 - 2019

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă

din care pentru absolventii UDJG (a II-a facultate)
Cifra de școlarizare pentru studii CPV Cifra totală de şcolarizare propusă
Locuri la buget

din care pt. rromi
Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutindeni Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 4+6+7+8+10
1 Inginerie Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice 25   1 1 25 5 5 57
Inginerie mecanică
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 25   1 1 54 5 10 91
Ingineria sudării
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 35     1 4     40
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 25   1 1 18 5 10 55
Inginerie și management Inginerie economică industrială 25   1 1 16 5 6 49
Ingineria materialelor Ştiința materialelor 25   1 1 78 5 10 115
Informatică aplicată în ingineria materialelor
TOTAL 160   5 6 195 25 41 407
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 90   2 2 10 1   104
Sisteme și echipamente navale
TOTAL 90   2 2 10 1   104
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 83 3 2 4 85 2   174
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Tehnologie şi control în alimentaţie publică
Zootehnie Piscicultură şi acvacultură 20   1 2 27 2   50
TOTAL 103 3 3 6 112 4   224
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 51   1 2 10 7 2 66
Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice 30   1 2 102 20 2 137
Electromecanică
Inginerie electrică şi calculatoare 25   1 1 2     29
Ingineria sistemelor  Automatică şi informatică aplicată 40   1 2 19 6 2 64
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 90   1 2 10 3 2 105
TOTAL 236   5 9 143 36 8 401
5 Educaţie Fizică şi Sport Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 39 1 1 2 88 3   130
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 18 1   2 52 3   72
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 40       60 3   100
TOTAL 97 2 1 4 200 9   302
6 Litere Limbă și literatură  Limba și literatura română - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura  română  40   1 2 60 1 1 104
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză  / Limba și literatura franceză - Limba și literatura română 32   1 2 36 1 1 72
Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză 20   1 2 54 1 1 78
Ştiințe ale comunicării Jurnalism 17 1 1 2 39 1 1 60
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) 15   1 2 31 1 1 50
TOTAL 124 1 5 10 220 5 5 364
7 Ştiinţe şi Mediu Matematică Matematică informatică 25     1 12 1 2 40
Știința mediului Ştiinţa mediului 25   1 2 37 2 10 75
TOTAL 50   1 3 49 3 12 115
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Istorie 18     1 33 5 3 55
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială 20 2     30 10   50
Filosofie Filosofie 15     1 14 5   30
Sociologie Resurse umane 21   1 1 23 4 4 50
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 18   1 1 16 5 3 39
Arte vizuale Artă sacră 8     1 16 5   25
TOTAL 100 2 2 5 132 34 10 249
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 80     2 60 2   142
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
Agronomie Agricultură 44       6     50
TOTAL 124   0 2 66 2   192
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 22 1 1 1 45 3 6 75
Finanțe Finanţe și bănci 22   1 1 45 3 6 75
Management Management 22   1 1 45 3 6 75
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 22 1 1 1 51 3   75
Administrarea afacerilor în alimentaţia publică 22     1 21 3 6 50
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 26   1 1 26 5 6 60
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 22     1 27 2   50
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 22 1 1 1 26 2   50
TOTAL 180 3 6 8 286 24 30 510
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Drept 65 2 1 2 57 3   125
Științe administrative Administraţie publică 35 2 1 2 37 3   75
TOTAL 100 4 2 4 94 6   200
12 Medicină şi Farmacie Sănătate Farmacie 55 1     19   1 75
Medicină 65 1     11   4 80
Asistenţă medicală  generală 92 1     33     125
Moașe 20       20     40
Medicină dentară 35 1     13   2 50
TOTAL 267 4 0 0 96   7 370
13 Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 10 1 1 1 13 1   25
Muzică Interpretare muzicală - canto 10     1 14 1   25
Arte vizuale Arte plastice (pictură) 10     1 19 1   30
TOTAL 30 1 1 3 46 3   80
TOTAL  UNIVERSITATE 1661 20 33 62 1649 152 113 3518