Programul şi locul de desfăşurare a înscrierilor în sesiunea Iulie 2018
pentru ciclul I – studii universitare de licență

  • Harta locațiilor cu centrele de înscriere
  • Înscrierile se desfăşoară în perioada 09 iulie 2018 - 15 iulie 2018, după cum urmează:
    - Luni - Sâmbătă între orele 800-1500
    - Duminică între orele 800-1200

Candidați români

Nr. crt. Facultatea Sala Locația înscrieri
1 Inginerie D 03 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
2 Arhitectură Navală D 01 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
3 Știința și Ingineria Alimentelor F 203 – înscrieri
F 204 – înscriere în sistem informatic
Corpul F,
Str. Domnească nr. 111
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Y 105, Y 106 Corpul Y,
Str. Științei nr.2
5 Educație Fizică și Sport A 007, A 008, A 009 Corpul A,
Str. Gării nr. 63 - 65
6 Litere AS 111 Corpul AS,
Str. Domnească nr. 111
7 Științe și Mediu D 02 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
8 Istorie, Filosofie și Teologie AS 004 Corpul AS,
Str. Domnească nr. 111
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Sala de Lectură Brăila,
Str. Calea Călăraşilor nr. 29
10 Economie și Administrarea Afacerilor Aula “Virgil Madgearu”
și I 05
Corpul I,
Str. N. Bălcescu nr. 59-61
11 Științe Juridice, Sociale și Politice AE 001 Corpul AE,
Str. Domnească nr. 111
12 Medicină și Farmacie Decanat Medicină și Farmacie Sediul facultăţii,
Str. Al.I. Cuza nr. 35
13 Arte AR 05 Corpul AR,
Str. Domnească nr. 111

 

Alte categorii de candidați

Nr. Crt. Categorii candidați Sala Locaţie înscrieri
1. Cetățeni români de pretutindeni Secretariat rectorat -  sala U 89 Sediul central al Universităţii, str. Domnească nr. 47
2. Cetățeni români ai statelor membre UE, SEE și CE
3. Candidaţii laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale (olimpicii)
4. Candidaţii aparţinând etniei rromilor

 

  1. Candidaţii laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale (olimpicii), care au dreptul să fie admişi fără concurs de admitere, se înscriu în limita locurilor bugetate scoase la concurs.
  2. Candidaţii aparţinând etniei rromilor se vor prezenta la sediul Universităţii, str.Domnească nr. 47, cu recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a rromilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la comunitatea rromilor, pentru a fi vizată de secretarul şef al universităţii.