Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență,
 învățământ cu frecvență, în anul universitar 2018 - 2019, sesiunea a II-a

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă Cifra totală de şcolarizare propusă
Locuri la buget din care pt. rromi Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+6+7
1 Inginerie Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice 16 0 3 22 41
Inginerie mecanică
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 18 0 1 51 70
Ingineria sudării
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 2 0 0 0 2
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 20 0 1 17 38
Inginerie și management Inginerie economică industrială 17 0 2 13 32
Ingineria materialelor Ştiinta materialelor 16 0 1 77 94
Informatică aplicată în ingineria materialelor
      TOTAL 89 0 8 180 277
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 1 0 2 7 10
Sisteme și echipamente navale
      TOTAL 1 0 2 7 10
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 87 5 10 49 146
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Tehnologie şi control în alimentaţie publică
      TOTAL 84 5 10 49 146
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 37 0 1 8 46
Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice 18 0 10 87 115
Electromecanică
Inginerie electrică şi calculatoare 10 0 0 2 12
Ingineria sistemelor  Automatică şi informatică aplicată 12 0 2 11 25
      TOTAL 77 0 13 108 198
5 Educaţie Fizică şi Sport Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 0 0 4 57 61
      TOTAL 0 0 4 57 61
6 Litere Limbă și literatură  Limba și literatura română - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura  română  2 0 10 43 55
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză  / Limba și literatura franceză - Limba și literatura română 19 0 5 31 55
Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză 13 0 5 49 67
Ştiințe ale comunicării Jurnalism 1 0 4 29 34
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) 0 0 5 20 25
      TOTAL 35 0 29 172 236
7 Ştiinţe şi Mediu Matematică Matematică informatică 12 0 1 4 17
Știința mediului Ştiinţa mediului 15 0 1 28 44
      TOTAL 27 0 2 32 61
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Istorie 3 0 2 31 36
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială 4 1 0 28 32
Filosofie Filosofie 4 0 1 13 18
Sociologie Resurse umane 9 0 2 20 31
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 6 0 2 5 13
Arte vizuale Artă sacră 2 0 1 12 15
      TOTAL 28 1 8 109 145
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 67 0 5 51 123
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
Agronomie Agricultură 8 0 0 0 8
      TOTAL 75 0 5 51 131
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 0 0 4 32 36
Finanțe Finanţe și bănci 0 0 3 21 24
Management Management 2 0 4 30 36
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 0 0 4 33 37
Administrarea afacerilor în alimentaţia publică 2 0 3 18 23
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 3 0 3 17 23
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 0 3 17 20
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 8 1 3 12 23
      TOTAL 15 1 27 180 222
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Drept 1 1 5 15 21
Științe administrative Administraţie publică 0 0 5 23 28
      TOTAL 1 1 10 38 49
13 Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 8 1 1 7 16
Muzică Interpretare muzicală - canto 5 0 1 12 18
Arte vizuale Arte plastice (pictură) 1 0 1 16 18
      TOTAL 14 1 3 35 52
      TOTAl GENERAL 446 9 121 1018 1588