Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență,
 învățământ cu frecvență, în anul universitar 2018 - 2019, sesiunea a II-a, etapa a III-a

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă Cifra totală de şcolarizare propusă
Locuri la buget din care pt. rromi Locuri la buget pentru românii de pretutindeni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+6+7
1 Inginerie Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice 11 0 2 16 29
Inginerie mecanică
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 18 0 2 49 69
Ingineria sudării
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 17 0 1 19 37
Inginerie și management Inginerie economică industrială 12 0 1 14 27
Ingineria materialelor Ştiința materialelor 7 0 1 79 87
Informatică aplicată în ingineria materialelor
      TOTAL 65 0 7 177 249
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 0 0 1 3 4
Sisteme și echipamente navale
      TOTAL 0 0 1 3 4
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 84 5 8 46 138
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Tehnologie şi control în alimentaţie publică
      TOTAL 84 5 8 46 138
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 30 0 1 9 40
Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice 14 0 9 84 107
Electromecanică
Inginerie electrică şi calculatoare 6 0 0 2 8
Ingineria sistemelor  Automatică şi informatică aplicată 4 0 0 7 11
      TOTAL 54 0 10 102 166
5 Educaţie Fizică şi Sport Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 0 0 4 42 46
      TOTAL 0 0 4 42 46
6 Litere Limbă și literatură  Limba și literatura română - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura  română  0 0 7 39 46
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză  / Limba și literatura franceză - Limba și literatura română 15 0 5 32 52
Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză 11 0 5 49 65
Ştiințe ale comunicării Jurnalism 0 0 2 27 29
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) 0 0 5 20 25
      TOTAL 26 0 24 167 217
7 Ştiinţe şi Mediu Matematică Matematică informatică 9 0 1 2 12
Știința mediului Ştiinţa mediului 11 0 3 36 50
      TOTAL 20 0 4 38 62
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Istorie 1 0 2 29 32
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială 1 1 0 30 31
Filosofie Filosofie 0 0 1 12 13
Sociologie Resurse umane 0 0 2 17 19
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 4 0 1 8 13
Arte vizuale Artă sacră 1 0 1 11 13
      TOTAL 7 1 7 107 121
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 54 0 5 52 111
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
      TOTAL 54 0 5 52 111
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 0 0 3 29 32
Finanțe Finanţe și bănci 0 0 3 19 22
Management Management 0 0 3 27 30
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 0 0 4 34 38
Administrarea afacerilor în alimentaţia publică 0 0 2 17 19
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 1 0 3 16 20
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 0 3 15 18
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 4 1 3 11 18
      TOTAL 5 1 24 168 197
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Drept 0 0 1 4 5
Științe administrative Administraţie publică 0 0 4 20 24
      TOTAL 0 0 5 24 29
13 Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 8 1 1 7 16
Muzică Interpretare muzicală - canto 0 0 1 10 11
Arte vizuale Arte plastice (pictură) 0 0 1 10 11
      TOTAL 8 1 3 27 38
      TOTAl GENERAL 323 8 102 953 1378