Probele şi criteriile de concurs pentru examenul de admitere - 2018 (Anexa 1.2)

Probe concurs Domeniul de licență Facultatea Criteriul de admitere
Algebră
cls. a IX-a, a X-a și a XI-a
 
Inginerie mecanică Inginerie Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a).
Inginerie industrială
Ingineria autovehiculelor
Ingineria mediului
Inginerie şi management
Ingineria materialelor
Arhitectură navală Arhitectură navală Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a).
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a).
Inginerie electrică
Ingineria sistemelor
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie mecanică Inginerie și Agronomie din Brăila Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)
- Biologie (clasa a IX-a şi a X-a)

Agronomie
Ingineria produselor alimentare Știința și Ingineria Alimentelor
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % nota la test;
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a)
- Chimie organică
- Biologie (clasa a IX-a)
- Biologie (clasa a XI-a)
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Chimie organică - 60 întrebări  și  Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări  și   Chimie organică - 40 întrebări.
Zootehnie
Matematică Științe și Mediu Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a).

Ştiinţa mediului Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)
- Chimie organică (capitolul Hidrocarburi)
- Biologie (clasa a IX-a şi a X-a)
Marketing Economie și Administrarea Afacerilor Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele
- Cunoştinţe generale de economie
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)

Finanţe
Management
Administrarea afacerilor
Cibernetică, statistică şi informatică economică
Contabilitate
Economie şi afaceri internaţionale
Biologie

cls. a IX–a şi a X-a
Ştiinţa mediului Științe și Mediu Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)
- Chimie organică (capitolul Hidrocarburi)
- Biologie (clasa a IX-a şi a X-a)
Inginerie mecanică Inginerie și Agronomie din Brăila Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)
- Biologie (clasa a IX-a şi a X-a)
Agronomie
Biologie

cls. a IX–a
Ingineria produselor alimentare Știința și Ingineria Alimentelor Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % nota la test;
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a)
- Chimie organică
- Biologie (clasa a IX-a)
- Biologie (clasa a XI-a)
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Chimie organică - 60 întrebări  și  Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări  și   Chimie organică - 40 întrebări.
Zootehnie
Chimie organică
(capitolul Hidrocarburi)
Ştiinţa mediului Științe și Mediu Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)
- Chimie organică (capitolul Hidrocarburi)
- Biologie (clasa a IX-a şi a X-a)
Filosofie Istorie Istorie, Filosofie și Teologie Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, de cunoștințe fundamentale la una din disciplinele, la alegerea candidatului:
- Filosofie
- Istoria românilor
- Cunoștințe generale de economie
Relaţii internaţionale şi studii europene
Filosofie
Sociologie
Istoria românilor Istorie Istorie, Filosofie și Teologie Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, de cunoștințe fundamentale la una din disciplinele, la alegerea candidatului:
- Filosofie
- Istoria românilor
- Cunoștințe generale de economie
Relaţii internaţionale şi studii europene
Filosofie
Sociologie
Cunoştinţe generale de economie Marketing Economie și Administrarea Afacerilor Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele
- Cunoştinţe generale de economie
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)

Finanţe
Management
Administrarea afacerilor
Cibernetică, statistică şi informatică economică
Contabilitate
Economie şi afaceri internaţionale
Drept Științe Juridice, Sociale și Politice Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Limba română
- Cunoştinţe generale de economie

Ştiinţe administrative
Istorie Istorie, Filosofie și Teologie Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Filosofie
- Istoria românilor
- Cunoștințe generale de economie
Relaţii internaţionale şi studii europene
Filosofie
Sociologie
Limba română Drept Științe Juridice, Sociale și Politice Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele
- Limba română
- Cunoştinţe generale de economie
Ştiinţe administrative
Ştiinţe ale comunicării Litere Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota obţinută la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Limba română.

Proba va evalua:
 1. înţelegerea textului dat
  - surse posibile: literatură, presă scrisă, enunţuri publicitare etc.;
  - tipuri posibile: texte narative, dialogate, descriptive, informative, explicative, procedurale, ştiinţifice etc.
 2. utilizarea corectă a noţiunilor de gramatică şi lexic în exerciţii de completare, transformare, reformulare etc.
Testul de limba română este valabil şi pentru domeniul Limbă şi literatură.
Limbă şi literatură Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota obţinută la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una dintre limbile (română, engleză sau franceză) programului de studiu pentru care candidatul formulează prima opţiune și este valabil pentru toate programele domeniului.

Proba va evalua:
 1. înţelegerea textului dat
  - surse posibile: literatură, presă scrisă, enunţuri publicitare etc.;
  - tipuri posibile: texte narative, dialogate, descriptive, informative, explicative, procedurale, ştiinţifice etc.
 2. utilizarea corectă a noţiunilor de gramatică şi lexic în exerciţii de completare, transformare, reformulare etc.

Testul de limba străină este valabil și pentru domeniul Limbi moderne aplicate.

Testul de limba română este valabil şi pentru domeniul Ştiinţe ale comunicării.

Limba engleză Limbă şi literatură Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota obţinută la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una dintre limbile (română, engleză sau franceză) programului de studiu pentru care candidatul formulează prima opţiune și este valabil pentru toate programele domeniului.

Proba va evalua:
 1. înţelegerea textului dat
  - surse posibile: literatură, presă scrisă, enunţuri publicitare etc.;
  - tipuri posibile: texte narative, dialogate, descriptive, informative, explicative, procedurale, ştiinţifice etc.
 2. utilizarea corectă a noţiunilor de gramatică şi lexic în exerciţii de completare, transformare, reformulare etc.

Testul de limba străină este valabil și pentru domeniul Limbi moderne aplicate.

Testul de limba română este valabil şi pentru domeniul Ştiinţe ale comunicării.

Limbi moderne aplicate Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota obţinută la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una dintre limbile (română, engleză sau franceză) specializării pentru care candidatul formulează prima opţiune.

Proba va evalua:
 1. înţelegerea textului dat
  - surse posibile: literatură, presă scrisă, enunţuri publicitare etc.;
  - tipuri posibile: texte narative, dialogate, descriptive, informative, explicative, procedurale, ştiinţifice etc.
 2. utilizarea corectă a noţiunilor de gramatică şi lexic în exerciţii de completare, transformare, reformulare etc.
Testul de limbă străină este valabil și pentru domeniul Limbă și literatură.
Limba franceză Limbă şi literatură Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota obţinută la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una dintre limbile (română, engleză sau franceză) programului de studiu pentru care candidatul formulează prima opţiune și este valabil pentru toate programele domeniului.

Proba va evalua:
 1. înţelegerea textului dat
  - surse posibile: literatură, presă scrisă, enunţuri publicitare etc.;
  - tipuri posibile: texte narative, dialogate, descriptive, informative, explicative, procedurale, ştiinţifice etc.
 2. utilizarea corectă a noţiunilor de gramatică şi lexic în exerciţii de completare, transformare, reformulare etc.

Testul de limba străină este valabil și pentru domeniul Limbi moderne aplicate.

Testul de limba română este valabil şi pentru domeniul Ştiinţe ale comunicării.

Limbi moderne aplicate Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota obţinută la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una dintre limbile (română, engleză sau franceză) specializării pentru care candidatul formulează prima opţiune.

Proba va evalua:
 1. înţelegerea textului dat
  - surse posibile: literatură, presă scrisă, enunţuri publicitare etc.;
  - tipuri posibile: texte narative, dialogate, descriptive, informative, explicative, procedurale, ştiinţifice etc.
 2. utilizarea corectă a noţiunilor de gramatică şi lexic în exerciţii de completare, transformare, reformulare etc.
Testul de limbă străină este valabil și pentru domeniul Limbă și literatură.

Test de aptitudini socio-umane

Catehism şi Mica Biblie

Teologie Istorie, Filosofie și Teologie Faza I – eliminatorie, Test de aptitudini socio-umane - notat cu ADMIS/RESPINS.
Faza a II – a:
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota nota de la interviul pe teme din Învățătura de credință ortodoxă (Catehism) și Mica Biblie;
 • 50% media la examenul de bacalaureat.

Test de aptitudini socio-umane

Desen și culoare

Arte vizuale (Artă sacră) Faza I – eliminatorie, Test de aptitudini socio-umane, notat cu ADMIS/RESPINS.
Faza a II – a:
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la testul scris din Desen și culoare;
 • 50% media la examenul de bacalaureat.
Chimie organică şi
Biologie cls. a XI-a
Specializarea: Farmacie Medicină și Farmacie Media finală de admitere se calculează din:
 • 100% nota la test;
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Chimie organică – 60 întrebări și Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.
Ingineria produselor alimentare Știința și Ingineria Alimentelor Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % nota la test;
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a)
- Chimie organică
- Biologie (clasa a IX-a)
- Biologie (clasa a XI-a)
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Chimie organică - 60 întrebări  și  Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări  și   Chimie organică - 40 întrebări.
Zootehnie
Biologie cls. a XI-a
și  Chimie organică
Specializarea: Medicină dentară Medicină și Farmacie Media finală de admitere se calculează din:
 • 100% nota la test;
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări și Chimie organică - 40 întrebări.
Specializarea: Medicină
Ingineria produselor alimentare Știința și Ingineria Alimentelor Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % nota la test;
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a)
- Chimie organică
- Biologie (clasa a IX-a)
- Biologie (clasa a XI-a)
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Chimie organică - 60 întrebări  și  Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări  și   Chimie organică - 40 întrebări.
Zootehnie
Biologie cls. a XI-a Specializarea: Asistență medicală generală Medicină și Farmacie Media finală de admitere se calculează din:
 • 100% nota la test;
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplina:
Biologie (cls. a XI-a).
Specializarea: Moașe
Ingineria produselor alimentare Știința și Ingineria Alimentelor Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % nota la test;
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a)
- Chimie organică
- Biologie (clasa a IX-a)
- Biologie (clasa a XI-a)
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Chimie organică - 60 întrebări  și  Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări  și   Chimie organică - 40 întrebări.
Zootehnie
Chimie organică Ingineria produselor alimentare Știința și Ingineria Alimentelor Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % nota la test;
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a)
- Chimie organică
- Biologie (clasa a IX-a)
- Biologie (clasa a XI-a)
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Chimie organică - 60 întrebări  și  Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări  și   Chimie organică - 40 întrebări.
Zootehnie

Testarea capacității  motrice generale

Proba de aptitudini motrice specifice

Kinetoterapie Educație Fizică și Sport Faza I - eliminatorie: Testarea capacității motrice generale, notată cu ADMIS/RESPINS.
Faza a II – a:
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la proba de aptitudini motrice specifice: traseu aplicativ, săritura în lungime de pe loc, viteză 30 metri cu start din picioare (performanțele transformate în note se găsesc în broșura de admitere a facultății). Proba se consideră promovată dacă candidatul obține cel puțin nota 5 ca medie a celor 3 probe;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Educaţie fizică şi sport

Probă de aptitudini pedagogice

Comunicare și motivație pentru cariera didactică

Ştiinţe ale educaţiei Faza I - eliminatorie: Probă de aptitudini pedagogice: dicție și expresivitate, muzică, desen, educație fizică, notată cu ADMIS/ RESPINS.
Faza a II – a:
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota obținută la proba orală de „Comunicare și motivație pentru cariera didactică”: lectura unui text la prima vedere şi prezentarea sintetică a mesajului acestuia; analiza și corectarea unor greșeli gramaticale dintr-un text dat; prezentarea motivaţiei pentru cariera didactică în învățământul primar și preșcolar. Se verifică: lectura conștientă, interpretarea mesajului unui text; vorbirea corectă, fluentă, coerentă, expresivitatea în comunicare; argumentarea alegerii profesiei didactice;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
Prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, testarea calităţilor ritmice şi muzicale Teatru şi artele spectacolului Arte Faza I – eliminatorie, se notează cu ADMIS / RESPINS.
 • Prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, testarea calităţilor ritmice şi muzicale - practic.
Prezentarea la alegerea comisiei a unor versuri, monologuri şi povestiri din repertoriul candidatului Faza a II-a - prevăzută cu notă:
 • Prezentarea la alegerea comisiei a unor versuri, monologuri şi povestiri din repertoriul candidatului - practic;
Nota finală de admitere este nota obţinută în Faza a II-a.
Probă vocală Muzică Faza I - eliminatorie, se notează cu ADMIS / RESPINS.
 • Probă vocală - practic. Vocalize şi 2 piese la alegerea candidatului;
Faza a II -a - prevăzută cu notă.
 • Probă interpretativă - practic. 2 piese de compozitori diferiţi din repertoriul candidatului la alegerea comisiei.
Nota finală de admitere este nota obţinută în Faza a II-a.
Probă interpretativă
Studiu desen

Prezentare mapă lucrări +
probă interviu
Arte vizuale Faza I - eliminatorie, se notează cu ADMIS / RESPINS.
 • Studiu desen – practic: desen, planşa 50x70 cm - studiu după natură (portret model viu, natură statică sau mulaj gips).
Faza a II-a - prevăzută cu notă:
 • Prezentare mapă lucrări (minimum 5 lucrări) + probă interviu - oral.
Nota finală de admitere este nota obţinută în Faza a II-a.