Taxe de şcolarizare pentru anul I - 2018-2019

Nr. crt. Facultatea Studii universitare de licență
cu frecvență ID / IFR
1 Inginerie 3.000 lei -
2 Arhitectură Navală 3.200 lei -
3 Știința și Ingineria Alimentelor 3.200 lei -
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică 3.200 lei -
5 Educație Fizică și Sport KINETO 3.200 lei -
EFS 3.200 lei -
PIPP 2.700 lei -
6 Litere 2.700 lei 2.700 lei
7 Științe și Mediu 3.000 lei -
8 Istorie, Filosofie și Teologie 2.700 lei -
9 Inginerie și Agronomie din Brăila 3.200 lei -
10 Economie și Administrarea Afacerilor 2.700 lei -
11 Științe Juridice, Sociale și Politice 2.700 lei -
12 Medicină și Farmacie Medicină 6.500 lei -
Farmacie -
Medicină dentară -
Asistență medicală generală 3.500 lei -
Moașe -
13 Arte 2.700 lei -