Probele şi criteriile de concurs pentru examenul de admitere - 2015 (anexa 1.2)

Probe concurs Domeniul de licență Facultatea Criteriul de admitere
Algebră
cls. a IX-a, a X-a și a XI-a
 
Inginerie mecanică Inginerie Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a).
Inginerie industrială
Ingineria autovehiculelor
Ingineria mediului
Inginerie şi management
Ingineria materialelor
Arhitectură navală Arhitectură navală Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a).
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a).
Inginerie electrică
Ingineria sistemelor
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie mecanică Inginerie și Agronomie din Brăila Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)
- Biologie (clasa a IX-a şi a X-a).

Inginerie şi management
Ingineria mediului
Agronomie
Ingineria produselor alimentare Știința și Ingineria Alimentelor Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)
- Chimie organică
- Biologie (clasa a IX-a şi a X-a)
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Biotehnologii
Ştiinţa mediului
Matematică Științe și Mediu Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a).

Chimie Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)
- Chimie organică (capitolul Hidrocarburi)
- Biologie (clasa a IX-a şi a X-a)
Ştiinţa mediului
Marketing Economie și Administrarea Afacerilor Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele
- „Cunoştinţe generale de economie”
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)

Finanţe
Management
Economie
Administrarea afacerilor
Cibernetică, statistică şi informatică economică
Contabilitate
Economie şi afaceri internaţionale
Biologie

cls. a IX–a şi a X-a
Inginerie mecanică Inginerie și Agronomie din Brăila Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)
- Biologie (clasa a IX-a şi a X-a)
Inginerie şi management
Ingineria mediului
Agronomie
Ingineria produselor alimentare Știința și Ingineria Alimentelor Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)
- Chimie organică
- Biologie (clasa a IX-a şi a X-a)
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Biotehnologii
Ştiinţa mediului
Chimie Științe și Mediu Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)
- Chimie organică (capitolul Hidrocarburi)
- Biologie (clasa a IX-a şi a X-a)
Ştiinţa mediului
Chimie organică
cls. a X-a şi a XI-a
Ingineria produselor alimentare Știința și Ingineria Alimentelor Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)
- Chimie organică
- Biologie (clasa a IX-a şi a X-a)
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Biotehnologii
Ştiinţa mediului
Chimie organică
(capitolul Hidrocarburi)
Chimie Științe și Mediu Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)
- Chimie organică (capitolul Hidrocarburi)
- Biologie (clasa a IX-a şi a X-a)
Ştiinţa mediului
Istoria românilor Istorie Istorie, Filosofie și Teologie Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, de cunoştinţe fundamentale la disciplina Istoria românilor.
Relaţii internaţionale şi studii europene
Filosofie Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, de cunoştinţe fundamentale la disciplina Filosofie sau Istoria românilor.
Sociologie
Cunoştinţe generale de economie Marketing Economie și Administrarea Afacerilor Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele
- "Cunoştinţe generale de economie"
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a).

Finanţe
Management
Economie
Administrarea afacerilor
Cibernetică, statistică şi informatică economică
Contabilitate
Economie şi afaceri internaţionale
Drept Științe Juridice, Sociale și Politice Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Limba română
- „Cunoştinţe generale de economie”.

Ştiinţe administrative
Filosofie Filosofie Istorie, Filosofie și Teologie Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, de cunoştinţe fundamentale la disciplina Filosofie sau Istoria românilor.
Sociologie
Limba română Drept Științe Juridice, Sociale și Politice Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele
- Limba română
- „Cunoştinţe generale de economie”.
Ştiinţe administrative
Ştiinţe ale comunicării Litere Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota obţinută la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Limba română.

Proba va evalua:
 1. înţelegerea textului dat
  - surse posibile: literatură, presă scrisă, enunţuri publicitare etc.;
  - tipuri posibile: texte narative, dialogate, descriptive, informative, explicative, procedurale, ştiinţifice etc.
 2. utilizarea corectă a noţiunilor de gramatică şi lexic în exerciţii de completare, transformare, reformulare etc.
Testul de limba română este valabil şi pentru domeniul Limbă şi literatură
Limba română Limbă şi literatură Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota obţinută la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una dintre limbile (română, engleză sau franceză) specializării pentru care candidatul formulează prima opţiune.

Proba va evalua:
 1. înţelegerea textului dat
  - surse posibile: literatură, presă scrisă, enunţuri publicitare etc.;
  - tipuri posibile: texte narative, dialogate, descriptive, informative, explicative, procedurale, ştiinţifice etc.
 2. utilizarea corectă a noţiunilor de gramatică şi lexic în exerciţii de completare, transformare, reformulare etc.
Testul de limba română este valabil şi pentru domeniul Ştiinţe ale comunicării
Limba engleză
Limba franceză

Dicție și muzică

Catehism şi Mica Biblie

Teologie (Teologie ortodoxă didactică) Istorie, Filosofie și Teologie

Faza I – eliminatorie, Dicţie şi muzică - se notează cu ADMIS/RESPINS.

Faza a II – a:
Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% nota la testul scris din Catehism şi Mica Biblie;
 • 50% media la examenul de bacalaureat.
Teologie (Teologie ortodoxă asistenţă socială)
Biologie cls. a XI-a şi
Chimie organică
Specializarea: Farmacie Medicină și Farmacie Media finală de admitere se calculează din:
 • 80% nota la test;
 • 20% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 90 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
- Biologie (cls. a XI-a) - 45 întrebări
- Chimie organică - 45 întrebări.
Biologie cls. a XI-a Specializarea: Medicină dentară Media finală de admitere se calculează din:
 • 80% nota la test;
 • 20% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 90 întrebări, în 3 ore din disciplina: Biologie (cls. a XI-a).
Specializarea: Medicină
Specializarea: Asistenţă medicală generală
Specializarea: Moaşe
Probă de aptitudini sportive Kinetoterapie Educație Fizică și Sport Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota de la proba spotivă;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Proba sportivă se consideră promovată și intră în calculul mediei finale dacă candidatul obține cel puțin nota 5 ca medie a celor 3 probe, respectiv:
- traseu aplicativ
- săritura în lungime de pe loc
- 50 metri viteză cu start din picioare
Performanţele transformate în note se găsesc în broşura de admitere a facultăţii.
Educaţie fizică şi sport
Probă de aptitudini pedagogice Ştiinţe ale educaţiei Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota de la proba de concurs
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
Proba de concurs se consideră promovată și intră în calculul mediei finale dacă candidatul obține cel puțin nota 5 la fiecare din cele 4 probe, respectiv:
- comunicare
- muzică
- desen
- educaţie fizică
Criteriile de evaluare se găsesc în anexa la broşura de admitere a facultăţii.
Prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului. Testarea calităţilor ritmice şi muzicale
Teatru şi artele spectacolului Arte Faza I – eliminatorie, se notează cu ADMIS / RESPINS.
 • Prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului. Testarea calităţilor ritmice şi muzicale - practic.
Prezentarea la alegerea comisiei a unor versuri, monologuri şi povestiri din repertoriul candidatului Faza a II-a - prevăzută cu notă:
 • Prezentarea la alegerea comisiei a unor versuri, monologuri şi povestiri din repertoriul candidatului - practic;
 • Literatura dramatică – scris.
Nota finală de admitere este nota obţinută în Faza a II-a, ca medie a celor două probe.
Literatura dramatică
Probă vocală Muzică Faza I - eliminatorie, se notează cu ADMIS / RESPINS.
 • Probă vocală - practic. Vocalize şi 2 piese la alegerea candidatului;
Faza a II -a - prevăzută cu notă.
 • Probă interpretativă - practic. 2 piese de compozitori diferiţi din repertoriul candidatului la alegerea comisiei.
Nota finală de admitere este nota obţinută în Faza a II-a.
Probă interpretativă
Studiu desen Arte vizuale Faza I - eliminatorie, se notează cu ADMIS / RESPINS.
 • Studiu desen – practic: desen, planşa 50x70 cm - studiu după natură (portret model viu, natură statică sau mulaj gips).
Faza a II-a - prevăzută cu notă:
 • Prezentare mapă lucrări (minimum 5 lucrări) + probă interviu - oral.
Nota finală de admitere este nota obţinută în Faza a II-a.
Prezentare mapă lucrări +
probă interviu