Modul de achitare a taxei de înscriere la studiile universitare de licenţă şi la studiile universitare de masterat - admitere 2013

 

Înscrierile se desfăşoară în perioada 17 septembrie 2013 - 21 septembrie 2013, între orele 800-1500.

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2013 este de 150 de lei la fiecare facultate pentru care optează candidatul şi se achită la sediul facultăţii respective, la depunerea dosarului de înscriere.