Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de master în anul universitar 2013-2014

Nr. Crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de masterat Programul de studii universitare de masterat Durata studiilor NR. LOCURI
2013-2014
Nr. de locuri la buget alocat românilor de pretutindeni
buget taxă total din care cu bursă
1 Mecanică  Inginerie industrială Ingineria sistemelor integrate de fabricație 2 ani 91 50 1 1
Managementul calității în inginerie industrială 2 ani
Grafică şi modelare computerizată 2 ani
Inginerie mecanică Modelare și simulare în inginerie mecanică 2 ani
Sisteme și echipamente termice și protecția mediului 2 ani
Materiale şi ingineria fabricării (în limba engleză) 2 ani 0 30
TOTAL   91 80 1 1
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) 2 ani 19 16    
Tehnologii avansate în construcții navale (în limba engleză) 2 ani 19 16    
TOTAL   38 32 0 0
3 Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor 2 ani 23 25 2  
Știința și ingineria alimentelor 2 ani 23 25 2  
Știința și ingineria bioresurselor acvatice 2 ani 5 32 13 1
Nutriție 2 ani 22 25 3  
Inginerie și management Inginerie și management în alimentație publică și agroturism 2 ani 23 25 2  
Știinţe inginerești aplicate Biotehnologia resurselor naturale 2 ani 20 20    
Ştiinţa mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului 2 ani 0 50    
TOTAL   116 202 22 1
4 Ingineria Materialelor şi a Mediului Ingineria materialelor Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale 2 ani 46 60    
Procese performante pentru calitatea materialelor şi a mediului în metalurgie 2 ani
Ingineria mediului Calitatea mediului și dezvoltare durabilă 2 ani 1 1
Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie (în limba engleză) 2 ani
TOTAL   46 60 1 1
5 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile    2 ani 92 150 1 1
Electronică de putere şi sisteme avansate de conversie   2 ani
Inginerie electronică şi telecomunicaţii  Metode avansate de prelucrare a semnalelelor (în limba engleză) 2 ani
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate 2 ani
Sisteme inteligente 1,5 ani
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 2 ani
TOTAL   92 150 1 1
6 Educaţie Fizică şi Sport Ştiinţele motricităţii umane Kinetoterapie la domiciliu 2 ani 15 35    
Educaţie fizică şcolară şi management sportiv 2 ani 24 25 1 1
Management Management educaţional 2 ani 4 46    
TOTAL   43 106 1 1
7 Litere Filologie Teoria şi practica textului 2 ani 17 32 1 1
Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 2 ani 17 32
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri  (în limba franceză) 2 ani 17 32
Literatură, film şi reprezentări culturale (în limba engleză) 2 ani 14 35
TOTAL   65 131 1 1
8 Ştiinţe şi Mediu Ingineria mediului Monitorizarea şi managementul mediului 2 ani 28 22    
Matematică Matematică didactică 2 ani 20 29 1 1
TOTAL   48 51 1 1
9 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Spaţiul Românesc între Orient şi Occident 2 ani 11 38 1 1
Filosofie Filosofie socială.Teoria şi practica soluţionării conflictelor 2 ani 12 38    
Teologie Istorie şi spiritualitate filocalică 2 ani 11 39    
TOTAL   34 115 1 1
10 Inginerie din Brăila Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului 2 ani 26 23 1  
Inginerie mecanică Analiză asistată de calculator a dinamicii mașinilor și echipamentelor tehnologice 2 ani 25 25    
TOTAL   51 48 1 0
11 Economie şi Administrarea Afacerilor Contabilitate Contabilitate și audit 2 ani 13 37    
Economie şi afaceri internaţionale Administarea afacerilor internaționale 2 ani 13 36 1 1
Finanţe Management financiar și bancar 2 ani 13 36 1  
Management Strategii și politici manageriale 2 ani 13 37    
Marketing Marketing și comunicare în afaceri 2 ani 13 36 1  
Informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor  2 ani 13 37    
Economie Dezvoltare regională şi rurală 2 ani 13 37    
Economie şi administrarea afacerilor (în limba engleză) 2 ani 14 36    
TOTAL   105 292 3 1
12 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept  Dreptul european al afacerilor 1,5 ani 21 28 1  
Ştiinţe administrative  Administraţie publică şi integrare europeană 2 ani 20 29 1 1
TOTAL   41 57 2 1
13 Arte Teatru şi artele spectacolului Teatru muzical 2 ani 15 2 3  
TOTAL   15 2 3  
TOTAL  UNIVERSITATE   785 1326 38 10