Taxe de şcolarizare pentru anul I - 2013-2014

Nr. crt. Facultatea Licență - cu frecvență Masterat Licență - ID / IFR
1 Mecanică 3.000 lei 3.000 lei -
2 Arhitectură Navală 3.000 lei 3.000 lei -
3 Știința și Ingineria Alimentelor 3.000 lei 3.000 lei -
4 Ingineria Materialelor și a Mediului 3.000 lei 3.000 lei -
5 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică 3.000 lei 3.000 lei -
6 Educație Fizică și Sport KINETO 3.000 lei 2.800 lei -
EFS 3.000 lei -
PIPP 2.500 lei -
7 Litere 2.500 lei 2.800 lei 2.500 lei
8 Științe și Mediu 3.000 lei 3.000 lei -
9 Istorie, Filosofie și Teologie 2.500 lei 2.800 lei -
10 Inginerie din Brăila 3.000 lei 3.000 lei -
11 Economie și Administrarea Afacerilor 2.500 lei 2.800 lei -
12 Științe Juridice, Sociale și Politice 2.500 lei 2.800 lei 2.600 lei
13 Medicină și Farmacie Medicină 5.000 lei - -
Farmacie -
Medicină dentară -
Asistență medicală generală 3.000 lei -
Moașe -
14 Arte 2.500 lei - -
15 Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești 2.500 lei 2.800 lei -