Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Adresa:    Str. Nicolae Bălcescu nr. 61-63, 800001, Galați
Telefon:    +4 0336 130242
Fax:    +4 0236 460467
E-mail:    secretar.feaa@ugal.ro
Site:    http://www.feaa.ugal.ro
Locație