Înscriere doctorat

Taxa de înscriere este de 200 lei.

Notă: Înscrierea la concursul de admitere, se poate face în numele candidatului și de către altă persoană, pe bază de procură.