Actele necesare înscrierii la concursul de admitere la studii universitare de doctorat

 • cerere tip de înscriere;
 • fișă de înscriere;
 • certificat de naştere - în original și în copie;
 • certificat de căsătorie sau de schimbare a numelui, - în original și în copie;
 • copie simplă după BI/CI, în original și în copie;
 • certificat de competenţă lingvistică, obținut în ultimii 2 ani; (Procedura de obținere a certificatelor)
 • diploma de bacalaureat - în original și în copie;
 • diploma de licenţă (sau echivalentă), în original și în copie;
 • foaia matricolă de la licență (sau echivalentă), în original și în copie;
 • diploma de master sau adeverință (dacă este cazul), în original și în copie;
 • foaia matricolă de la master, în original și în copie;
 • curriculum vitae (semnat pe fiecare pagină);
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate (semnată pe fiecare pagină);
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • dosar cu șină, de încopciat.

Metodologia examenului de obtinere a certificatelor lingvistice stabileste 6 zile lucratoare din momentul sustinerii probei lingvistice pentru procesarea documentului efectiv. Rugam candidatii sa nu mai apara in ultimul moment intrucat nu e posibil sa obtina certificatul pe loc, acesta necesitand o multitudine de semnaturi. De asemenea, procedura indicata pe site pentru inscriere trebuie urmata cu strictete.