Anunț privind organizarea celei de a III-a sesiuni de admitere la doctorat

 

În perioada 27 septembrie – 13 octombrie 2017 se organizează la Școala doctorală de Inginerie cea de a III-a sesiune a concursului de admitere la doctorat pentru 5 locuri la forma de învățământ cu frecvență redusă, forma de finanțare buget fără bursă.

Calendarul admiterii poate fi consultat aici.

La această sesiune pot participa și candidații admiși la forma de finanțare cu taxă în septembrie 2017, cu același dosar depus la secretariatul doctorat și fără plata taxei pentru înscrierea la concursul de admitere.