Planificarea colocviului de admitere - sesiunea septembrie 2019

Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială

Domeniul de doctorat – Inginerie industrială
Nr. crt. Componența comisiei de admitere Data Ora Sala
1 Prof. dr. ing.  Lucian OPREA
Prof. dr. ing. Neculai PATRICHE
Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU
Președinte
Membru
Membru
24.09.2019 11:00 Q11

 

Domeniul de doctorat – Inginerie mecanică
Nr. crt. Componența comisiei de admitere Data Ora Sala
1 Prof. dr. Ing. Costel-Iulian MOCANU
Prof. dr. ing. Adrian LUNGU
Prof. dr. ing. Leonard DOMNIŞORU
Președinte
Membru
Membru
23.09.2019 10:00 Sala Conferinte Bazin Carene

 

Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești

Domeniul de doctorat – Ingineria sistemelor
Nr. crt. Componența comisiei de admitere Data Ora Sala
1 Prof. dr. ing. Adrian FILIPESCU
Prof. dr. ing. Sergiu-Viorel CARAMAN
Prof. dr. ing. habil. Marian BARBU
Preşedinte
Membru
Membru
23.09.2019 10:00 Y406
2 Prof. dr. ing. habil. Marian BARBU
Prof. dr. ing. Sergiu-Viorel CARAMAN
Prof. dr. ing. Adrian FILIPESCU
Preşedinte
Membru
Membru
24.09.2019 10:00 Y406

 

Domeniul de doctorat – Medicină
Nr. crt. Componența comisiei de admitere Data Ora Sala
1 Prof. dr. Aurel NECHITA
Prof. dr. habil. Dorel FIRESCU
Prof. dr. habil. Anamaria CIUBARA
Preşedinte
Membru
Membru
24.09.2019 12:30 DECANAT
Facultatea de Medicină și Farmacie
2 Prof. dr. habil. Anamaria CIUBARĂ
Prof. dr. habil. Mădălina Nicoleta MATEI
Prof. dr. habil. Mihaela DEBITA
Conf. dr. habil. Alina Mihaela CĂLIN
Preşedinte
Membru
Membru
Membru
24.09.2019 12:30 DECANAT
Facultatea de Medicină și Farmacie
3 Prof. dr. habil. Dorel FIRESCU
Prof. dr. Aurel NECHITA
Prof. dr. habil. Anamaria CIUBARA
Preşedinte
Membru
Membru
24.09.2019 12:30 DECANAT
Facultatea de Medicină și Farmacie

 

Școala doctorală de Stiințe socio-umane

Domeniul de doctorat – Filologie
Subdomeniul Limba și literatura engleză
Nr. crt. Componența comisiei de admitere Data Ora Sala
1 Conf. dr. habil. Lillians-Violeta NEGREA
Prof. dr. Elena CROITORU
Prof. dr. habil. Mariana NEAGU
Preşedinte
Membru
Membru
23.09.2019 12:00 AS112

 

Domeniul de doctorat – Filologie
Subdomeniul Limba și literatura franceză
Nr. crt. Componența comisiei de admitere Data Ora Sala
1 Prof. dr. habil. Alina-Elena GANEA
Prof. dr. habil. Gabriela-Olimpia SCRIPNIC
Conf. dr. Eugenia ALAMAN
Preşedinte
Membru
Membru
24.09.2019 11:30 Skype

 

Domeniul de doctorat – Economie
Nr. crt. Componența comisiei de admitere Data Ora Sala
1 Prof. dr. habil. Mihaela NECULIŢĂ
Prof. dr. Daniela-Ancuţa ŞARPE
Conf. dr. habil. Dragoş-Sebastian CRISTEA
Preşedinte
Membru
Membru
23.09.2019 11:00 I05

 

Domeniul de doctorat – Management
Nr. crt. Componența comisiei de admitere Data Ora Sala
1 Prof. dr. habil. Liliana-Mihaela MOGA
Prof. dr. Daniela-Ancuţa ŞARPE
Conf. dr. habil. Dragoş-Sebastian CRISTEA
Preşedinte
Membru
Membru
24.09.2019 14:00 Skype

 

Domeniul de doctorat – Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Nr. crt. Componența comisiei de admitere Data Ora Sala
1 Prof. dr. habil. Laurenţiu Gabriel TALAGHIR
Prof. dr. habil.Claudiu MEREUŢĂ
Prof. dr. habil. Răzvan Sandu ENOIU
Preşedinte
Membru
Membru
24.09.2019 09:00 A011