Repartizarea locurilor-granturi de studii de doctorat și a locurilor cu taxă, solicitate de școlile doctorale pentru admiterea din sesiunea iulie 2017

Școala doctorală de Inginerie
Domeniul Număr locuri buget cu bursă Număr locuri buget fără bursă Număr locuri cu taxă
Inginerie mecanică 5 5 10
- Facultatea de Inginerie și Facultatea de Inginerie și Agronomie Brăila 4 4 8
- Facultatea de Arhitectură Navală 1 1 2
Inginerie industrială 5 5 10
- Facultatea de Inginerie 2 2 4
- Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor 1 2 3
- Facultatea de Științe și Mediu 2 1 3
Ingineria materialelor 1 1 2
Ingineria sistemelor 2 1 3
Inginerie electrică 1 1 2
Calculatoare și tehnologia informației 0 1 1
Biotehnologii 1 1 2
Ingineria produseloralimentare 3 2 5
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 1 1 2
Chimie 1 0 1
Total 20 18 38

 

Școala doctorală de Științe Socio-Umane
Domeniul Număr locuri buget cu bursă Număr locuri buget fără bursă Număr locuri cu taxă
Filologie 3 4 -
Română 1 2 -
Engleză 1 1 -
Franceză 1 1 -
Istorie 2 2 -
Economie 1 - -
Management 1 1 -
Total 7 7 -

 

  Număr locuri buget cu bursă Număr locuri buget fără bursă Număr locuri cu taxă
Total general 27 25 38