Repartizarea locurilor bugetate și cu taxă, pe școli doctorale și domenii,

pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene

 

Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială

Domeniul de studii universitare de doctorat Număr locuri bugetate: Număr locuri cu taxă
TOTAL Din TOTAL: TOTAL
buget cu bursă buget fără bursă
Inginerie mecanică 12 6 6 5
Inginerie industrială 9 4 5

 

Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești

Domeniul de studii universitare de doctorat Număr locuri bugetate: Număr locuri cu taxă
TOTAL Din TOTAL: TOTAL
buget cu bursă buget fără bursă
Ingineria produselor alimentare 5 2 3 25
Biotehnologii 2 1 1
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 3 1 2
Inginerie electrică 2 1 1
Calculatoare și tehnologia informației 1 0 1
Ingineria sistemelor 2 1 1
Ingineria materialelor 3 2 1
Chimie 2 1 1
Medicină 5 3 2

 

Școala doctorală de Științe socio-umane

Domeniul de studii universitare de doctorat Număr locuri bugetate: Număr locuri cu taxă
TOTAL Din TOTAL: TOTAL
buget cu bursă buget fără bursă
Filologie 7 2 5 10
Istorie 5 2 3
Economie 2 1 1
Management 3 1 2
Știința sportului și educației fizice 2 1 1