Criterii de admitere români de pretutindeni licență 2019

Examenul de admitere constă în concurs de dosare;

Excepție fac facultățile de Medicină și Farmacie,  Educație Fizică și Sport și Arte unde se susțin probe de specialitate (probă scrisă, probă sportivă, respectiv probă de aptitudini);

Un candidat se poate înscrie la examenul de admitere pentru mai multe domenii de studii oferite de una sau mai multe facultăți;

Candidații care optează pentru locurile cu taxă vor susține examen de admitere în aceleași condiții ca ale candidaților români;

Locuri scoase la concurs - iulie 2019

Calendar admitere – sesiunea Iulie 2019

Etapa I

15 - 20 iulie 2019 Înscrieri
21 - 22 iulie 2019 Desfășurarea probelor eliminatorii (unde este cazul)
24 iulie 2019 Desfășurarea probelor de concurs (programele de studii Medicină și Medicină dentară)
23 - 24 iulie 2019 Concurs de dosare
25 iulie 2019 Afișarea rezultatelor din etapa I și rezolvarea contestațiilor
26 - 27 iulie 2019 Afișarea rezultatelor din etapa I și rezolvarea contestațiilor (pentru Facultatea de Medicină și Farmacie)
26 - 28 iulie 2019, ora 1200 Depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru candidații admiși în etapa I

Etapa a II-a

28 iulie 2019, ora 1600 Afișarea listelor din Etapa a II-a
29 - 30 iulie 2019 Depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admiși în Etapa a II-a
31 iulie 2019 Afișarea listelor finale

 

Locurile neocupate în sesiunea iulie 2019  vor fi disponibile în sesiunea septembrie 2019.

Locația înscrierilor este la sediul central al Universității  „Dunărea de Jos” din Galați, Strada Domnească, nr. 47, corpul U, camera 89;