Admiterea românilor de pretutindeni
Sesiunea Septembrie 2019

Dosarele de înscriere pentru Românii de Pretutindeni se pot transmite și pe e-mail pe adresa rectorat@ugal.ro;
Candidații Români de Pretutindeni sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere 2019;
Candidații Români de Pretutindeni la înscriere vor prezenta următoarele acte:

 • Cerere de înscriere;
 • Diploma de bacalaureat, în original (pentru absolvenții din 2019 este valabilă adeverința de absolvent în original); (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • Foaie matricolă, în original; (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • Copie simplă - Certificat de naștere; (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • Copie simplă - Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copie simplă după buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil);
 • Copie simplă după pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate;
 • Adeverință medicală în original (tradusă de un traducător autorizat) unde este cazul; Pentru candidații care optează la domeniile de licență: Educație fizică și sport, Kinetoterapie, Sănătate, Teatru și artele spectacolului și Muzică, adeverințele vor fi vizate în perioada 12 august - 13 septembrie 2019, între orele 900- 1300 , de către Cabinetul Medical Studențesc situat în Complexul studențesc din str. Domnească, nr. 155, cămin F, parter;
 • 1 dosar mapă;
 • 3 (trei fotografii) tip buletin;
 • Declarație pe propria răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (în limba română);
 • Declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni (cu excepția candidaților din Republica Moldova);
 • Cetățenii Români de Pretutindeni (cu excepția candidaților din Republica Moldova) vor prezenta la înscriere atestatul de competență lingvistică (nivel minim B1). În cazul în care nu posedă atestat, evaluarea și atestarea se va face în cadrul instituției.