Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2017 - 2018

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă Cifra de școlarizare pentru studii CPV Cifra totală de şcolarizare propusă
Locuri la buget   Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutindeni (din Rep. Moldova) Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni (din Rep. Moldova) Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni (din Grecia) Locuri la buget cu bursă pt. românii de pretutindeni din Ucraina
din care pt. rromi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 4+6+7+
8+9+10+11
1 Inginerie   Inginerie mecanică  Sisteme și echipamente termice 40   4 6     5 10 65
Inginerie mecanică
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini 38   4 6     42 10 100
Ingineria sudării
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 39           1   40
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 30 1 3 3     14 10 60
Inginerie și management Inginerie economică industrială 30   1 2     9 8 50
Ingineria materialelor Știința materialelor 33   3 3     71 10 120
Informatică aplicată în ingineria materialelor
TOTAL 210 1 15 20 0 0 142 48 435
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 100 1 5 10     3 5 123
Sisteme și echipamente navale
TOTAL 100 1 5 10 0 0 3 5 123
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 70 2 12 12   1 95 5 195
Controlul și expertiza produselor alimentare
Pescuit și industrializarea peștelui
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism 20   4 4 1   21   50
Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară 20   4 4     17   45
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 20           40   60
TOTAL 130 2 20 20 1 1 173 5 350
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 50   4 5     14 2 75
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 42   4 6     96 2 150
Electromecanică
Inginerie electrică Inginerie electrică și calculatoare 28   1 1         30
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată 50   4 5   1 13 2 75
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 80   2 3     5 2 92
TOTAL 250 0 15 20 0 1 128 8 422
5 Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă 39 2 4 4   1 81 1 130
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială 18 1 1 1     19 1 40
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar 18           82 0 100
TOTAL 75 3 5 5 0 1 182 2 270
6 Litere Limbă și literatură  Limba și literatura română - Limba și literatura engleză    18   2 3     76 1 100
Limba și literatura engleză - Limba și literatura  română  18   2 3     26 1 50
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză   18   2 3     36 1 60
Limba și literatura franceză - Limba și literatura română 18   2 3     26 1 50
Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză   18   2 3     26 1 50
Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză  17   2 2     28 1 50
Ştiințe ale comunicării Jurnalism 18   3 3     35 1 60
TOTAL 125 0 15 20 0 0 253 7 420
7 Științe și Mediu Matematică Matematică informatică 27           11 2 40
Chimie Chimie 20   5 5     10 10 50
Știința mediului Știința mediului 28 1 5 10     22 10 75
TOTAL 75 1 10 15 0 0 43 22 165
8 Istorie, Filosofie și Teologie Istorie Istorie 18   4 6     39 3 70
Teologie Teologie ortodoxă didactică 10     2     38   50
Teologie ortodoxă asistență socială 10   1 1     38   50
Filosofie Filosofie 18           17   35
Sociologie Sociologie 18   3 6     69 4 100
Resurse umane  
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 18   2 5   1 21 3 50
Arte vizuale Artă sacră 8           22   30
TOTAL 100 0 10 20 0 1 244 10 385
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 30           15 0 45
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții  
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 30           15 0 45
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice 30           15 0 45
Agronomie Agricultură 40           10 0 50
TOTAL 130 0 0 0 0 0 55 0 185
10 Economie și Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 23 1 1 4   1 30 6 65
Finanțe Finanțe și bănci 22   1 3     30 6 62
Management Management 22   1 4     31 6 64
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor 23 1 2 3     31 6 65
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 23 1 1       30   54
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune 23 1 1 3   1 22   50
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale 22   3 3   1 15 6 50
TOTAL 158 4 10 20 0 3 189 30 410
11 Științe Juridice, Sociale și Politice Drept Drept 44 2 4 4     72 1 125
Ştiințe administrative Administrație publică 55 1 6 6     7 1 75
TOTAL 99 3 10 10 0 0 79 2 200
12 Medicină și Farmacie Sănătate Farmacie 56 1         17 2 75
Medicină 66 1         10 4 80
Asistență medicală  generală 83 1         17   100
Moașe 25           15   40
Medicină dentară 36 1         13 1 50
TOTAL 266 4 0 0 0 0 72 7 345
13 Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 10   2 4     7 2 25
Muzică Interpretare muzicală - canto 10   3 4     4 4 25
Arte vizuale Arte plastice (pictură) 10     2     16 2 30
TOTAL 30 0 5 10 0 0 27 8 80
TOTAL  UNIVERSITATE   1748 19 120 170 1 7 1590 154 3790