Planificarea probelor de concurs în sesiunea iulie 2017

 

Nr.crt. Proba de concurs Data și ora concursului/probei(durata probei) Facultatea
1. Prezentarea unor versuri și a unei povestiri din repertoriul candidatului.
Testarea calităților ritmice și muzicale - practic, eliminatoriu
16 iulie 2017
ora 0900
Facultatea de Arte
domeniul Teatru și artele spectacolului
2. Probă vocală - practic, eliminatoriu 16 iulie 2017
ora 1000
Facultatea de Arte
domeniul Muzică
3. Studiu desen - practic, eliminatoriu 16 iulie2017
ora 1000
Facultatea de Arte
domeniul Arte vizuale
4. Test de aptitudini socio-umane - eliminatoriu 16 iulie2017
ora 1300
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniulTeologie
domeniulArte Vizuale
5. Testarea capacității  motrice generale - eliminatoriu 16 iulie2017
ora 0900
Facultatea de Educație Fizică și Sport
domeniul Kinetoterapie
domeniul Educaţie fizică şi sport
6. Probă de aptitudini pedagogice: dicție și expresivitate, muzică, desen, educație fizică - eliminatoriu 16 iulie2017
ora 0800
Facultatea de Educație Fizică și Sport
domeniul Ştiinţe ale educației
7. Desen și culoare 17 iulie2017
ora 900
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniul Arte Vizuale
8. Prezentarea la alegerea comisiei a unor versuri,monologuri și povestiri din repertoriul candidatului - practic 17 iulie2017
ora 900
Facultatea de Arte
domeniul Teatru și artele spectacolului
9. Probă interpretativă - practic 17 iulie2017
ora 1000
Facultatea de Arte
domeniul Muzică
10. Prezentare mapă lucrări - probă interviu 17 iulie2017
ora 1000
Facultatea de Arte
domeniul Arte vizuale
11. Catehism și Mica Biblie - interviu 17 iulie2017
ora 0900
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniul Teologie         
12. Istoria românilor 17 iulie 2017
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniul Istorie
domeniul Relații internaționale și studii europene
domeniul Filosofie
domeniul Sociologie
13. Filosofie 17 iulie 2017
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniul Istorie
domeniul Relații internaționale și studii europene
domeniul Filosofie
domeniul Sociologie
14. Limba engleză 17 iulie 2017
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Litere
15. Limba franceză 17 iulie 2017
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Litere
16. Chimie organică 17 iulie 2017
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
17. Biologie (cls.a IX-a) 17 iulie 2017
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
18. Biologie (cls.a XI-a) 17 iulie 2017
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
19 Limba română 18 iulie 2017
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice
Facultatea de Litere
20. Algebră (cls. a IX-a, a X-a și a XI-a) 18 iulie 2017
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Arhitectură Navală
Facultatea de Automatică, Calculatoare, InginerieElectrică și Electronică
Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
Facultatea de Științe și Mediu
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
21. Biologie (cls.a IX-a și a X-a) 18 iulie 2017
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila
Facultatea de Științe și Mediu
domeniul Chimie
domeniul Ştiinţa mediului
22. Chimie organică (cap. Hidrocarburi) 18 iulie 2017
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Științe și Mediu
domeniul Chimie
domeniul Ştiinţa mediului
23. Cunoștințe generale de economie 19 iulie 2017
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
24. Comunicare și motivație pentru cariera didactică - probă orală 19 iulie2017
ora 0900
Facultatea de Educație Fizică și Sport
domeniul Ştiinţe ale educației
25. Chimie organică și Biologie cls. a XI-a 19 iulie2017
ora 0900 - 1200
3 ore
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
26. Biologie cls. a XI-a și Chimie organică 19 iulie2017
ora 0900 - 1200
3 ore
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
27. Aptitudini motrice sportive 19 iulie2017
ora 0800
Facultatea de Educație Fizică și Sport
domeniul Kinetoterapie
domeniul Educaţie fizică şi sport
28. Chimie organicășiBiologie cls. a XI-a 25 iulie2017
ora 0900 - 1200
3 ore
Facultatea de Medicină și Farmacie
spec. Farmacie
29. Biologie cls. a XI-a 25 iulie2017
ora 0900 - 1200
3 ore
Facultatea de Medicină și Farmacie
spec. Asistență medicală generală
spec. Moașe
30. Biologie cls. a XI-a și Chimie organică 26 iulie2017
ora 0900 - 1200
3 ore
Facultatea de Medicină și Farmacie
spec. Medicină
spec. Medicină dentară