Planificarea probelor de concurs în sesiunea iulie 2019

 

Nr.crt. Proba de concurs Data și ora concursului/probei(durata probei) Facultatea
1. Prezentarea unor versuri și a unei povestiri din repertoriul candidatului.
Testarea calităților ritmice și muzicale - practic, eliminatoriu
22 iulie 2019
ora 1000
Facultatea de Arte
domeniul Teatru și artele spectacolului
2. Probă vocală - practic, eliminatoriu 22 iulie 2019
ora 1200
Facultatea de Arte
domeniul Muzică
3. Studiu desen - practic, eliminatoriu 22 iulie 2019
ora 1000
Facultatea de Arte
domeniul Arte vizuale
4. Test de aptitudini socio-umane - eliminatoriu 21 iulie 2019
ora 1400
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniul Teologie
domeniul Arte Vizuale
5. Testarea capacității motrice generale - eliminatoriu 21 iulie 2019
ora 0800
Facultatea de Educație Fizică și Sport
domeniul Kinetoterapie
domeniul Educaţie fizică şi sport
6. Probă de aptitudini pedagogice: comunicare și motivație în cariera didactică, muzică, desen, educație fizică - eliminatoriu 21 iulie 2019
ora 0900
Facultatea de Educație Fizică și Sport
domeniul Ştiinţe ale educației
7. Desen și culoare 23 iulie 2019
ora 1000
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniul Arte Vizuale
8. Prezentarea la alegerea comisiei a unor versuri, monologuri și povestiri din repertoriul candidatului - practic 23 iulie 2019
ora 1000
Facultatea de Arte
domeniul Teatru și artele spectacolului
9. Probă interpretativă - practic 23 iulie 2019
ora 1000
Facultatea de Arte
domeniul Muzică
10. Prezentare mapă lucrări - probă interviu 23 iulie 2019
ora 1000
Facultatea de Arte
domeniul Arte vizuale
11. Catehism și Mica Biblie - interviu 23 iulie 2019
ora 1000
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniul Teologie         
12. Aptitudini motrice specifice 23 iulie 2019
ora 0800
Facultatea de Educație Fizică și Sport
domeniul Kinetoterapie
domeniul Educaţie fizică şi sport
13. Algebră (cls. a IX-a, a X-a și a XI-a) 23 iulie 2019
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie
Electrică și Electronică
spec. Calculatoare
14. Chimie organică și Biologie cls. a XI-a 23 iulie 2019
ora 0900 - 1200
3 ore
Facultatea de Medicină și Farmacie
spec. Farmacie
15. Biologie cls. a XI-a 23 iulie 2019
ora 0900 - 1200
3 ore
Facultatea de Medicină și Farmacie
spec. Asistență medicală generală
spec. Moașe
16. Biologie cls. a XI-a și Chimie organică 24 iulie 2019
ora 0900 - 1200
3 ore
Facultatea de Medicină și Farmacie
spec. Medicină
spec. Medicină dentară