Locuri scoase la concurs pentru studii universitare de licență, învățământ cu frecvență,
în anul universitar 2017 - 2018
- sesiunea Septembrie 2017 -

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate
de la bugetul de stat
Cifra de şcolarizare pentru studii
cu taxă
Cifra de școlarizare pentru studii CPV  
 
Locuri
la buget
  Locuri la buget pentru românii de pretutin-deni (din Rep. Moldova) Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutin-deni (din Grecia) Locuri la buget cu bursă pt. românii de pretutin-deni din Ucraina   
 

din care pt. rromi
Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Inginerie   Inginerie mecanică  Sisteme și echipamente termice 26 0 7 0 0 2 10 45
Inginerie mecanică
Inginerie industrială  Tehnologia construcțiilor de mașini 31 0 9 0 0 40 10 90
Ingineria sudării
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 10 0 0 0 0 0 0 10
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 26 1 5 0 0 13 10 54
Inginerie și management Inginerie economică industrială 14 0 2 0 0 8 8 32
Ingineria materialelor Știința materialelor 19 0 5 0 0 71 10 105
Informatică aplicată în ingineria materialelor  
TOTAL 126 1 28 0 0 134 48 336
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 24 0 12 0 0 2 0 38
Sisteme și echipamente navale  
TOTAL 24 0 12 0 0 2 0 38
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 72 11 27 1 1 40 5 146
Controlul și expertiza produselor alimentare
Pescuit și industrializarea peștelui
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară 0 0 0 0 0 0 0 0
Zootehnie Piscicultură și acvacultură 20 0 0 0 0 10 0 30
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 11 0 0 0 0 40 0 51
TOTAL 103 11 27 1 1 90 5 227
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 28 0 8 0 0 14 2 52
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 17 0 3 0 0 100 2 122
Electromecanică
Inginerie electrică Inginerie electrică și calculatoare 2 0 1 0 0 0 0 3
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată 0 0 6 0 1 8 2 17
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 5 0 0 0 0 0 1 6
TOTAL 52 0 18 0 1 122 7 200
5 Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă 0 0 0 0 0 29 1 30
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială 0 0 0 0 0 0 0 0
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar 0 0 0 0 0 24 0 24
TOTAL 0 0 0 0 0 53 1 54
6 Litere Limbă și literatură  Limba și literatura română - Limba și literatura engleză    1 0 3 0 0 74 1 79
Limba și literatura engleză - Limba și literatura  română  0 0 1 0 0 24 1 26
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză   0 0 4 0 0 37 1 42
Limba și literatura franceză - Limba și literatura română 9 0 3 0 0 28 1 41
Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză   4 0 3 0 0 22 1 30
Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză  10 0 2 0 0 28 1 41
Ştiințe ale comunicării Jurnalism 1 0 3 0 0 33 1 38
TOTAL 25 0 19 0 0 246 7 297
7 Științe și Mediu Matematică Matematică informatică 11 0 0 0 0 4 2 17
Chimie Chimie 16 0 9 0 0 10 10 45
Știința mediului Știința mediului 19 1 15 0 0 27 10 71
TOTAL 46 1 24 0 0 41 22 133
8 Istorie, Filosofie și Teologie Istorie Istorie 5 0 5 0 0 44 3 57
Teologie Teologie ortodoxă didactică 0 0 0 0 0 0 0 0
Teologie ortodoxă asistență socială 0 0 4 0 0 24 0 28
Filosofie Filosofie 0 0 0 0 0 15 0 15
Sociologie Sociologie 0 0 5 0 0 69 4 78
Resurse umane
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 0 0 5 0 0 19 3 27
Arte vizuale Artă sacră 5 0 0 0 0 15 0 20
TOTAL 10 0 19 0 0 186 10 225
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 21 0 0 0 0 12 0 33
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 20 0 0 0 0 14 0 34
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice 28 0 0 0 0 15 0 43
Agronomie Agricultură 0 0 0 0 0 7 0 7
TOTAL 69 0 0 0 0 48 0 117
10 Economie și Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 0 0 0 0 0 30 6 36
Finanțe Finanțe și bănci 0 0 0 0 0 26 6 32
Management Management 0 0 0 0 0 26 6 32
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor 0 0 0 0 0 26 6 32
Administrarea afacerilor în alimentația publică 22 1 0 0 0 28 0 50
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 0 0 0 0 26 0 26
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune 0 0 0 0 0 12 0 12
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale 0 0 2 0 0 5 6 13
TOTAL 22 1 2 0 0 179 30 233
11 Științe Juridice, Sociale și Politice Drept Drept 0 0 0 0 0 18 1 19
Ştiințe administrative Administrație publică 0 0 0 0 0 7 1 8
TOTAL 0 0 0 0 0 25 2 27
12 Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 5 0 2 0 0 2 2 11
Muzică Interpretare muzicală - canto 0 0 5 0 0 3 4 12
Arte vizuale Arte plastice (pictură) 0 0 2 0 0 9 2 13
TOTAL 5 0 9 0 0 14 8 36
TOTAL  UNIVERSITATE   482 14 158 1 2 1140 140 1923