Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență,
 învățământ cu frecvență, în anul universitar 2019 - 2020, sesiunea a II-a

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă Cifra totală de şcolarizare propusă
Locuri la buget din care pt. rromi Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+6+7
1 Inginerie Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice 3 0 3 14 20
Inginerie mecanică
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 16 0 8 30 54
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 0 0 0 0 0
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 15 0 5 80 100
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 15 1 5 20 40
Inginerie și management Inginerie economică industrială 15 1 5 20 40
Ingineria materialelor Ştiinta materialelor 14 0 7 75 96
Informatică aplicată în ingineria materialelor
      TOTAL 78 2 33 239 350
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 6 0 1 3 10
Sisteme și echipamente navale
      TOTAL 6 0 1 3 10
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 32 2 12 120 164
Piscicultură şi acvacultură 13 0 2 25 40
Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) 0 0 0 35 35
Controlul şi expertiza produselor alimentare (în limba engleză) 0 0 0 35 35
      TOTAL 45 2 14 215 274
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 16 1 1 13 30
Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice 26 1 3 10 39
Electromecanică
Inginerie electrică şi calculatoare 8 0 0 1 9
Ingineria sistemelor  Automatică şi informatică aplicată 11 0 1 4 16
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 0 0 0 0 0
      TOTAL 61 2 5 28 94
5 Educaţie Fizică şi Sport Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 0 0 5 25 30
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 0 0 0 0
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 0 0 0 0 0
      TOTAL 0 0 5 25 30
6 Litere Limbă și literatură  Limba și literatura română - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura  română  0 0 0 103 103
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză  / Limba și literatura franceză - Limba și literatura română 6 0 0 90 96
Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză 7 0 0 78 85
Ştiințe ale comunicării Jurnalism 6 0 4 18 28
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) 11 1 0 29 40
      TOTAL 30 1 4 318 352
7 Ştiinţe şi Mediu Matematică Matematică informatică 9 0 1 16 26
Știința mediului Ştiinţa mediului 2 0 6 20 28
Chimie Chimie farmaceutică 2 1 1 4 7
      TOTAL 13 1 8 40 61
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Istorie 9 1 5 43 57
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială 4 0 0 30 34
Filosofie Filosofie 4 0 1 15 20
Sociologie Resurse umane 3 0 3 53 59
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 4 0 6 18 28
Arte vizuale Artă sacră 6 0 0 18 24
      TOTAL 30 1 15 177 222
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 23 2 0 57 80
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 18 2 0 19 37
Agronomie Agricultură 0 0 0 12 12
      TOTAL 41 4 0 88 129
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 0 0 2 23 25
Finanțe Finanţe și bănci 0 0 2 19 21
Management Management 0 0 2 27 29
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 0 0 2 19 21
Administrarea afacerilor în alimentaţia publică 0 0 2 27 29
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 0 2 17 19
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 0 2 13 15
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 0 0 2 27 29
      TOTAL 0 0 16 172 188
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Drept 0 0 6 0 6
Științe administrative Administraţie publică 0 0 2 13 15
      TOTAL 0 0 8 13 21
13 Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 8 0 2 11 21
Muzică Interpretare muzicală - canto 6 0 1 9 16
Arte vizuale Arte plastice (pictură) 0 0 2 12 14
      TOTAL 14 0 5 32 51
      TOTAl GENERAL 318 13 114 1350 1782