Probele şi criteriile de concurs pentru examenul de admitere - 2019 (Anexa 1.2)

Probe concurs Domeniul de licență Facultatea Criteriul de admitere
Algebră
cls. a IX-a, a X-a și a XI-a
 
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a).

Test de aptitudini socio-umane

Catehism şi Mica Biblie

Teologie Istorie, Filosofie și Teologie Faza I – eliminatorie, Test de aptitudini socio-umane - notat cu ADMIS/RESPINS.
Faza a II – a:
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota nota de la interviul pe teme din Învățătura de credință ortodoxă (Catehism) și Mica Biblie;
 • 50% media la examenul de bacalaureat.

Test de aptitudini socio-umane

Desen și culoare

Arte vizuale (Artă sacră) Faza I – eliminatorie, Test de aptitudini socio-umane, notat cu ADMIS/RESPINS.
Faza a II – a:
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la testul scris din Desen și culoare;
 • 50% media la examenul de bacalaureat.
Chimie organică şi
Biologie cls. a XI-a
Specializarea: Farmacie Medicină și Farmacie Media finală de admitere se calculează din:
 • 100% nota la test;
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Chimie organică – 60 întrebări și Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.
Biologie cls. a XI-a
și  Chimie organică
Specializarea: Medicină dentară Media finală de admitere se calculează din:
 • 100% nota la test;
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări și Chimie organică - 40 întrebări.
Specializarea: Medicină
Biologie cls. a XI-a Specializarea: Asistență medicală generală Media finală de admitere se calculează din:
 • 100% nota la test;
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplina:
Biologie (cls. a XI-a).
Specializarea: Moașe

Testarea capacității  motrice generale

Proba de aptitudini motrice specifice

Kinetoterapie Educație Fizică și Sport Faza I - eliminatorie: Testarea capacității motrice generale, notată cu ADMIS/RESPINS.
Faza a II – a:
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la proba de aptitudini motrice specifice: traseu aplicativ, săritura în lungime de pe loc, viteză 30 metri cu start din picioare (performanțele transformate în note se găsesc în broșura de admitere a facultății). Proba se consideră promovată dacă candidatul obține cel puțin nota 5 ca medie a celor 3 probe;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Educaţie fizică şi sport

Probă de aptitudini pedagogice

a) comunicare și motivație în cariera didactică; 
b) muzică;
c) desen; 
d) educație fizică
 

Ştiinţe ale educaţiei Faza I - eliminatorie:  Proba de aptitudini pedagogice - cuprinde 4 componente: 
a) comunicare și motivație în cariera didactică;  b) muzică; c) desen; d) educație fizică  - se notează cu ADMIS/ RESPINS. 
Proba se consideră promovată dacă candidatul a obținut ADMIS la toate cele 4 componente.
Faza a II – a:  
      Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, testarea calităţilor ritmice şi muzicale Teatru şi artele spectacolului Arte Faza I – eliminatorie, se notează cu ADMIS / RESPINS.
 • Prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, testarea calităţilor ritmice şi muzicale - practic.
Prezentarea la alegerea comisiei a unor versuri, monologuri şi povestiri din repertoriul candidatului Faza a II-a - prevăzută cu notă:
 • Prezentarea la alegerea comisiei a unor versuri, monologuri şi povestiri din repertoriul candidatului - practic;
Nota finală de admitere este nota obţinută în Faza a II-a.
Probă vocală Muzică Faza I - eliminatorie, se notează cu ADMIS / RESPINS.
 • Probă vocală - practic. Vocalize şi 2 piese la alegerea candidatului;
Faza a II -a - prevăzută cu notă.
 • Probă interpretativă - practic. 2 piese de compozitori diferiţi din repertoriul candidatului la alegerea comisiei.
Nota finală de admitere este nota obţinută în Faza a II-a.
Probă interpretativă
Studiu desen

Prezentare mapă lucrări +
probă interviu
Arte vizuale Faza I - eliminatorie, se notează cu ADMIS / RESPINS.
 • Studiu desen – practic: desen, planşa 50x70 cm - studiu după natură (portret model viu, natură statică sau mulaj gips).
Faza a II-a - prevăzută cu notă:
 • Prezentare mapă lucrări (minimum 5 lucrări) + probă interviu - oral.
Nota finală de admitere este nota obţinută în Faza a II-a.