Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de master, învăţământ cu frecvenţă, în anul universitar 2018-2019

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de master Programul de studii universitare de master Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă Cifra de școlarizare pentru studii CPV Cifra totală de şcolarizare propusă
Locuri la buget

din care pentru rromi
Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutindeni  Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 4+6+7+8+9
1 Inginerie Inginerie industrială Managementul calităţii în inginerie industrială 25 1   1 35 10 71
Proiectare şi simulare în ingineria sudării 23   1   42 10 76
Inginerie mecanică Modelare şi simulare în inginerie mecanică 25     1 10 4 40
Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului 23   1   10 4 38
Materiale şi ingineria fabricării (în limba engleză) 25       10 2 37
Ingineria materialelor Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale 22     1 66 10 99
Materiale avansate şi tehnologii inovative
Ingineria mediului Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă 22 1   1 66 10 99
Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie (în limba engleză)
TOTAL 165 2 2 4 239 50 460
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) 45       5   50
TOTAL 45   0 0 5   50
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor  75 2 2 2 59   138
Ştiinţa şi ingineria alimentelor
Nutriţie
Știința și ingineria bioresurselor acvatice
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism 25 1     25   50
Știința mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului 20 1     30   50
TOTAL 120 4 2 2 114   238
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 25 1 1   20   46
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate 25     1 21   47
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate 25   1   20   46
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 25     1 21   47
TOTAL 100 1 2 2 82   186
5 Educaţie Fizică şi Sport Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie la domiciliu   18     1 31   50
Educație fizică școlară și management sportiv 23   1 1 25   50
Management Management educațional 14     1 35   50
TOTAL 55   1 3 91   150
6 Litere Filologie Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană 23 1 1 1 24 1 50
Literatură, film și reprezentări culturale (în limba engleză) 23   1 1 24 1 50
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 23   1 1 24 1 50
TOTAL 69 1 3 3 72 3 150
7 Ştiinţe şi Mediu Ingineria mediului Monitorizarea și managementul mediului 30   1 1 10 8 50
Matematică Matematică didactică 20     1 20 9 50
Chimie Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice 0       40 10 50
TOTAL 50   1 2 70 27 150
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) 25   1 1 10 5 42
Teologie Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială 15 1     30   45
TOTAL 40 1 1 1 40 5 87
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului 25       15   40
Inginerie mecanică Analiză asistată de calculator a dinamicii mașinilor și echipamentelor tehnologice 25       15   40
TOTAL 50   0 0 30   80
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Contabilitate Contabilitate și audit 18   1 1 29   50
Finanţe Management financiar și bancar 19     1 30   50
Management Strategii și politici manageriale 18 1   1 31   50
Marketing Marketing și comunicare în afaceri 18   1 2 29   50
Informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor 18     1 31   50
Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism 19     1 30   50
TOTAL 110 1 2 8 180   300
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Dreptul european al afacerilor 26 1     2   28
Științe penale și criminalistică 25       2   27
Ştiinţe administrative Administrație publică și integrare europeană 25   1 2 22   50
TOTAL 76 1 1 2 26   105
12 Arte Muzică Teoria și practica spectacolului liric 10     2 3   15
TOTAL 10   0 2 3   15
TOTAL UNIVERSITATE 890 11 15 29 952 85 1971