Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 4.5

Documentele  și condițiile de admitere pentru
anul pregătitor de învățare a limbii române

CANDIDAȚI CETĂȚENI STRĂINI DIN STATELE NON-UE 
- Licență -

 

Înscrierile se pot face la centrul special amenajat la sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U90, precum și online, prin transmiterea documentelor la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., conform calendarului de admitere.

Candidatii care doresc să participe la admiterea în învățământul cu frecvență – anul pregătitor de învățare a limbii române trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. Absolvirea unui liceu acreditat în țara de origine și recunoscut de către Ministerul Educaț Lista diplomelor de studii liceale recunoscute de Ministerul Educației poate fi consultată accesând fișierul atașat: Lista diplomelor de liceu recunoscute de ME.pdf
 2. Diplomele de bacalaureat vor fi supralegalizate, după caz, sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile  competente  din  ţara de provenienţă;  supralegalizarea  se  aplică  de  către  Ministerul  Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor  Externe  din  ţara  emitentă  și  Ambasada/Oficiul  Consular  al  acesteia  în  România  și  Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni  diplomatice  în  România,  actele  de  studii  vor  avea  viza  Ministerului  Educației și  ale Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă. Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea poate fi consultată la următoarea adresă: https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea.

Echivalarea notelor se va face conform grilei de echivalare emisă de Ministerul Educației și poate fi consultată accesând fișierul atașat: Sistemele de notare de nivel preuniversitar din strainatate.

 

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și conține următoarele documente:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat, copie conform cu originalul și traducere autorizată a documentului original;
  Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către:
  • Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul României din țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România, sau de către:
  • Ministerul Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul ţării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 • foile matricole - copie conform cu originalul și traducere autorizată a documentului original;
 • cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
 • certificatul de naștere - copie și traducere autorizată;
 • pașaportul - copie;
 • cartea de identitate - copie și traducere autorizată;
 • documentul care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între Nereușit și Excelent);
 • 4 (patru) fotografii tip pașaport;
 • adeverința medicală într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice.

 

Candidații care optează pentru transmiterea online a documentelor la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  vor atașa, în copie scanată/fotografie, format *.jpeg, următoarele documente:

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 • foile matricole și traducerile autorizate;
 • cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
 • certificatul de naștere - traducere autorizată;
 • pașaportul;
 • cartea de identitate - traducere autorizată;
 • documentul care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între Nereușit și Excelent);
 • fotografie tip pașaport;
 • adeverința medicală într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice;
 • declarația pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Examenul de admitere constă în concurs pe bază de dosar, media de admitere fiind 100% media examenului de bacalaureat.