Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 4.5

Documentele  și condițiile de admitere pentru
anul pregătitor de învățare a limbii române

CANDIDAȚI CETĂȚENI STRĂINI DIN STATELE MEMBRE UE, SEE, CE 
- Masterat -

 

Înscrierile se pot face la centrul special amenajat la sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U90, precum și online, prin transmiterea documentelor la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., conform calendarului de admitere.

Candidatii care doresc să participe la admiterea în învățământul cu frecvență – anul pregătitor de învățare a limbii române trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Echivalarea notelor se va face conform grilei de echivalare emisă de Ministerul Educației și poate fi consultată accesând fișierul atașat: Sistemele de notare de nivel preuniversitar din strainatate.

 

1. Candidații care optează pentru înscrierea la centrul special amenajat vor depune un dosar tip plic care conține următoarele documente:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat: copie conform cu originalul, dacă actul de studii este emis în limba engleză, franceză, spaniolă, italiană; copie şi traducere (în original) în limba română pentru documentele emise în celelalte limbi străine.
  Documentele de studii emise în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, supuse echivalării si recunoașterii studiilor, trebuie avizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente.
  Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, iar celelalte state membre ale UE fac excepție.
 • foile matricole pentru clasele IX-XII/XIII: copie conform cu originalul dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană; copie şi traducere (în original) în limba română pentru documentele emise în celelalte limbi străine.
 • diploma de licență - copie conform cu originalul;
 • suplimentul la diplomă – copie conform cu originalul;
 • alte documente: adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceul general din Grecia; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc.) - copie pentru documentele de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată în limba română pentru documentele de studii redactate în alte limbi.
 • paşaportul – copie;
 • cartea de identitate – copie și traducere autorizată (unde este cazul);
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în limba engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi);
 • certificatul de naștere – copie și traducere autorizată;
 • adeverința medicală într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice;
 • 4 fotografii tip pașaport;
 • atestatul de recunoaștere a studiilor sau cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare;
 • documentul care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ pe care le-aţi urmat (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între Nereușit și Excelent).

 

2. Candidații care optează pentru transmiterea documentelor online la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. vor atașa în copie scanată/fotografie, format *.jpeg, următoarele documente:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat: dacă actul de studii este emis în limba engleză, franceză, spaniolă, italiană şi traducere în limba română pentru documentele emise în celelalte limbi străine.
  Documentele de studii emise în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, supuse echivalării si recunoașterii studiilor, trebuie avizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente.
  Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, iar celelalte state membre ale UE fac excepție.
 • foile matricole pentru clasele IX-XII/XIII: dacă actul de studii este emis în limba engleză, franceză, spaniolă, italiană şi traducere în limba română pentru documentele emise în celelalte limbi străine.
 • diploma de licență: dacă actul de studii este emis în limba engleză, franceză, spaniolă, italiană şi traducere în limba română pentru documentele emise în celelalte limbi străine;
 • suplimentul la diploma: dacă actul de studii este emis în limba engleză, franceză, spaniolă, italiană şi traducere în limba română pentru documentele emise în celelalte limbi străine;
 • alte documente: adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceul general din Grecia; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc.) - copie pentru documentele de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată în limba română pentru documentele de studii redactate în alte limbi.
 • paşaportul;
 • cartea de identitate - traducere autorizată (unde este cazul);
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în limba engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană și traducere autorizată (pentru celelalte limbi);
 • certificatul de naștere - traducere autorizată;
 • adeverința medicală într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice;
 • fotografie tip pașaport;
 • atestatul de recunoaștere a studiilor sau cererea de recunoaștere a studiilor în vederea acceptării la studii universitare;
 • documentul care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ pe care le-aţi urmat (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între Nereușit și Excelent);
 • declarația pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și celel originale.

 

Examenul de admitere constă în concurs pe bază de dosar, media de admitere fiind 100% media examenului de licență.