Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 7

Condițiile speciale de înscriere și de admitere la anul pregătitor de învățare a limbii române

II. CANDIDAȚII CETĂȚENI STRĂINI DIN STATELE MEMBRE UE, SEE, CE ȘI NON-UE

 

Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat al Uniunii Europene sau terț al Uniunii Europene.

Cetățenii străini pot fi înscriși la anul pregătitor de limbă română în cadrul instituțiilor de învățământ superior, conform prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română.

Examenul de admitere constă în concurs pe bază de dosar, media de admitere fiind 100% media obținută la examenul de bacalaureat. Criteriile de departajare la medii egale se regăsesc în Metodologia de admitere 2021.

Taxa de școlarizare pentru cetățenii străini din statele membre UE și non-UE este în valoare de 220 euro/lună.

Înscrierile se pot face la centrul special amenajat la sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U90, precum și online, prin transmiterea documentelor la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., conform calendarului de admitere.

 

CANDIDAȚII CETĂȚENI STRĂINI DIN STATELE MEMBRE UE, SEE, CE 

 

Actele necesare pentru înscrierea la centrul special amenajat

Candidațiii care optează pentru înscrierea la centrul special amenajat vor depune un dosar tip plic care conține următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 • diploma de bacalaureat:
  • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană;
  • copie şi traducere (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine.

Actele de studii emise în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, supuse echivalării si recunoașterii studiilor, trebuie avizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente.
Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, iar celelalte state membre ale UE fac excepție.

 • foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII:
  • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană;
  • copie şi traducere (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine.
 • alte documente:
  • adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceul general din Grecia; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc.) - copie pentru actele de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele de studii redactate în alte limbi.
 • documente personale de identificare, în copie:
  • paşaport - copie;
  • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate - copie;
  • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi);
  • certificat de naștere;
 • adeverință medicală, într-o limbă internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice, istoric personal legat de boli cronice și SARS-COV2;
 • 3 (trei) fotografii tip pașaport;
 • atestatul de recunoaștere a studiilor sau cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare (după caz) (https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania).
 • document care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între nereușit și excelent).

 

Actele necesare pentru înscrierea online

Candidații care optează pentru transmiterea online a documentelor la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. vor atașa în copie scanată/fotografie, format *.jpeg. următoarele acte:

Actele de studii emise în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, supuse echivalării si recunoașterii studiilor, trebuie avizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente.
Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, iar celelalte state membre ale UE fac excepție.

 • foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII:
  • dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană;
  • şi traducere în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine.
 • alte documente:
  • adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceul general din Grecia; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. - copie pentru actele de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele de studii redactate în alte limbi.
 • documente personale de identificare:
  • paşaportul;
  • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate;
  • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), act emis în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană și traducere autorizată (pentru celelalte limbi);
  • certificatul de naștere;
 • adeverință medicală, într-o limbă internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice, istoric personal legat de boli cronice și SARS-COV2;
 • fotografie tip pașaport;
 • atestatul de recunoaștere a studiilor sau cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare (după caz) (https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania);
 • document care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între nereușit și excelent);
 • declarație propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

CANDIDAȚII CETĂȚENI STRĂINI DIN STATELE NON-UE

 

Actele necesare pentru înscrierea la centrul special amenajat

Candidațiii care optează pentru înscrierea la centrul special amenajat  vor depune un dosar tip plic care conține următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 • diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul și traducerea autorizată a documentului original;
  Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către:
  • Ministerului Educaţiei şi a Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul României din țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România, sau de către:
  • Ministerului Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul ţării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;
   Scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.
 • foaia matricolă – în copie conform cu originalul și traducerea autorizată a documentului original;
 • certificat de naștere – în copie și traducerea autorizată;
 • pașaport – în copie;
 • copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate;
 • adeverință medicală, într-o limbă internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice, istoric personal legat de boli cronice și SARS-COV2;
 • 3 (trei) fotografii tip pașaport;
 • cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii - 2 copii;
 • document care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între nereușit și excelent).

 

Actele necesare pentru înscrierea online

Candidații care optează pentru transmiterea online a documentelor la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. vor atașa în copie scanată/fotografie, format *.jpeg. următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat și traducere autorizată a documentului original;
  Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către:
  • Ministerului Educaţiei şi a Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul României din țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România, sau de către:
  • Ministerului Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul ţării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;
   Scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.
 • foaia matricolă și traducere autorizată a documentului original;
 • certificat de naștere și traducere autorizată;
 • pașaport;
 • acte care fac dovada domiciliului în străinătate;
 • adeverință medicală, într-o limbă internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice, istoric personal legat de boli cronice și SARS-COV2;
 • fotografie tip pașaport;
 • cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
 • document care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între nereușit și excelent);
 • declarație propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.