Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea în 
Anul pregătitor de limba română în anul universitar 2021-2022
- sesiunea septembrie -

 

Facultatea Programul de studii Locuri CPV rămase
Transfrontalieră An pregătitor de limba română pentru cetățenii străini 115