Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați felicită candidații admiși în Etapa I la Facultatea de Medicină şi Farmacie şi candidaţii admişi în Etapa a II-a la celelalte facultăţi ale Universităţii pentru alegerea făcută și vine în întâmpinarea acestora oferind suport prin deschiderea în Rep. Moldova a centrelor de preluare a documentelor originale. Centrele vor funcționa în data de 27 iulie 2021, conform precizărilor de mai jos:

1. Orașul Cahul - Centrul de preluare a documentelor candidaților admiși la Facultatea de Medicină şi Farmacie (Etapa I), cât și pentru celelalte facultăți de la Galaţi (Etapa a II-a, licență sau masterat)

Locație - Sediul Central al Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu", Piața Independenței nr. 1, sala 105

Program de lucru:

27 iulie 10.00 – 17.00

Persoană responsabilă:

Crețu Mihai – tel. +37368252484

 

2. Orașul Chișinău - Centrul de preluare a documentelor candidaților admiși la Facultatea de Medicină şi Farmacie (Etapa I), cât și pentru celelalte facultăți de la Galaţi (Etapa a II-a, licență sau masterat)

Locație - Sediul Central al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, Strada A. Doagă nr. 22, sala 201

Program de lucru:

27 iulie 10.00 – 17.00

Persoană responsabilă:

 Bolea Daniel – tel. +37368252963 

Documente necesare pentru candidații admiși la licență:

  • diploma de bacalaureat, în original;
  • foaia matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);

Documente necesare pentru candidații admiși la masterat:

  • diploma de licență sau adeverința de absolvire în original;
  • suplimentul la diplomă, pentru cei care depun diplomele în original.