Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 • Pentru candidații care optează pentru domeniile de licență sau master Teatru și artele spectacolului, Muzică adeverința medicală tip trebuie să fie eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează; adeverința medicală tip trebuie să conțină în mod obligatoriu analiza de sânge (VDRL).
  În cazul acestor candidați nu mai este necesară vizarea de către medicul de la Cabinetul Medical Studențesc din Galați a adeverinței medicale tip.
 • Pentru candidații de la domeniul Sănătate adeverința medicală va fi vizată de către reprezentanți ai Cabinetului Medical Studențesc din Galați în momentul înscrierii candidatului la concursul de admitere - în centrele special amenajate.
 • Pentru candidații care optează pentru domeniile de licență Educație fizică și sport, Științe ale educației, Kinetoterapie se va depune suplimentar la dosar și analiza de sânge (VDRL). Adeverința medicală tip va fi vizată în ziua probelor de către reprezentanți ai Cabinetului Medical Studențesc din Galați.
  Candidații care au optat pentru înscrierea online se vor prezenta în ziua probelor cu analiza de sânge (VDRL) în original.
 • Cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe nu mai trebuie să prezinte următoarele documente:
  • declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile;
  • rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat cu 72 de ore înaintea probelor de examen sau dovada vaccinării complete anti SARS-COV 2.