Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexă la Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul de studii universitare de doctorat în anul 2021

Domenii de studii universitare de doctorat

 

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de doctorat Facultatea
1. Inginerie industrială Inginerie
Știința și Ingineria Alimentelor
Științe și Mediu
2. Ingineria produselor alimentare Știința și Ingineria Alimentelor
3. Biotehnologii
4. Inginerie mecanică Inginerie
Arhitectură Navală
Inginerie și Agronomie din Brăila
Transfrontalieră
5. Inginerie electrică Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
6. Ingineria sistemelor
7. Calculatoare şi tehnologia informaţiei
8. Ingineria materialelor Inginerie
Științe și Mediu
9. Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Transfrontalieră
Inginerie și Agronomie din Brăila
Știința și Ingineria Alimentelor
10. Chimie Științe și Mediu
11. Medicină Medicină și Farmacie
12. Economie Economie și Administrarea Afacerilor
13. Management
14. Filologie Litere
15. Istorie Istorie, Filosofie și Teologie
16. Știința sportului și educației fizice Educație Fizică și Sport