Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2021 - sesiunea iulie

 

Ciclul III - studii universitare de doctorat

 

14 mai 2021 afișarea tematicilor și a bibliografiei aferente
18 iunie 2021 propunerea comisiilor de admitere
12 - 16, 19 - 21 iulie 2021 înscrierea candidaților
22 - 24 iulie 2021 colocviul de admitere
26 iulie 2021 afișarea rezultatelor intermediare
27 iulie 2021 depunerea contestațiilor
28 - 29 iulie 2021 rezolvarea contestațiilor, validarea și afișarea rezultatelor finale
1 - 7 octombrie 2021 înmatricularea și semnarea contractelor de studii