Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Repartizarea locurilor pentru cetățenii români, UE și SEE finanțate de la buget și cu taxă pentru admiterea la studii universitare de doctorat din anul 2021, sesiunea iulie

 

Școala doctorală TOTAL LOCURI DE LA BUGETUL DE STAT REPARTIZATE STATISTIC TOTAL LOCURI DE LA BUGETUL DE STAT REPARTIZATE PE DOMENII PRIORITARE TOTAL LOCURI IFR CU TAXĂ REPARTIZATE
IF, BB IFR, BFB IF, BB IFR, BFB
Inginerie mecanică și industrială 5 6 1 1 10
Științe fundamentale și inginerești 6 6 1 1 20
Științe biomedicale 2 3 1 1 50
Științe socio-umane 5 5 1 0 20
TOTAL 1 18 20 4 3 100
TOTAL 2 38 7
TOTAL GENERAL 45

*aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 130 din 21 mai 2021

 

Repartizarea locurilor pentru cetățenii români de pretutindeni finanțate de la bugetul de stat pentru admiterea la studii universitare de doctorat din anul 2021, sesiunea iulie 

 

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat Numărul de locuri/ granturi de studii finanțate de la bugetul de stat repartizat de Ministerul Educației Conducători de doctorat care au solicitat locuri
Științe fundamentale și inginerești Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 8 Prof. dr. ing. Silvius STANCIU
Prof. dr. econ. Maria-Magdalena TUREK-RAHOVEANU
Prof. dr. ing. Gheorghe-Adrian ZUGRAVU
Științe fundamentale și inginerești Inginerie electrică Prof. dr. ing. Marian GĂICEANU
Inginerie mecanică și industrială Inginerie mecanică Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU
Prof. dr. ing. Iulian-Gabriel BÎRSAN
Prof. dr. Adrian CÎRCIUMARU

*aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 57/22.06.2021