Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Repartizarea numărului de locuri bugetate și cu taxă pentru admiterea la doctorat din anul 2022-2023, sesiunea iulie 2022

 

Nr. crt. Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate statistic TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate pe domenii prioritare TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate pentru candidați rromi TOTAL locuri cu taxă repartizate
Buget cu bursă Buget fără bursă Buget cu bursă Buget fără bursă Buget cu bursă Buget fără bursă
1. Inginerie mecanică și industrială Inginerie mecanică 4 2 - 1 - - 10
Inginerie industrială 2 3 1 - - - 10
2. Științe fundamentale și inginerești Biotehnologii 1 - - 1 - - 3
Ingineria produselor alimentare 1 1 1 - - 1 3
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală - 2 - - - - 3
Ingineria sistemelor - 1 1 - - - 3
Inginerie electrică 1 - - - - - 3
Calculatoare și tehnologia informației - - - 1 - - 3
Ingineria materialelor 1 1 - - - - 3
Chimie 1 - - - - - 4
3. Științe biomedicale Medicină 3 2 1 1 - - 30
4. Științe socio-umane Filologie 2 3 - - - - 5
Istorie 1 1 - - - - 5
Economie 1 1 - - - - 5
Management 1 - - - - 1 5
Știința sportului și educației fizice 1 1 - - - - 5
TOTAL 1 20 18 4 4 0 2 100
TOTAL 2 38 8 2
TOTAL GENERAL 48 100

 Aprobat prin Anexa 1 la Hotărârea Senatului universitar nr. 184 din 10 iunie 2022