Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

CALENDARUL desfășurării concursului de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2022-2023

 

Etapele concursului de admitere Sesiunea iulie 2022 Sesiunea septembrie 2022
Afișarea tematicilor și a bibliografiei aferente 13 mai 2022
Propunerea comisiilor de admitere 17 iunie 2022
Înscrierea candidaților 11-15 iulie 2022
18-20 iulie 2022
19-23 septembrie 2022
26 septembrie 2022
Colocviul de admitere 21-23 iulie 2022 27-28 septembrie 2022
Afișarea rezultatelor intermediare 25 iulie 2022 29 septembrie 2022
Depunerea contestațiilor 26 iulie 2022 30 septembrie 2022
Rezolvarea contestațiilor, validarea și afișarea rezultatelor finale 27-29 iulie 2022 3-4 octombrie 2022
Semnarea contractelor de studii 19-29 septembrie 2022 5-7 octombrie 2022
Înmatricularea la studii universitare de doctorat 30 septembrie 2022 10 octombrie 2022

 

Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 110 din 16 martie 2022