Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2021 - sesiunea septembrie

 

Ciclul III - studii universitare de doctorat

 

14 mai 2021 afișarea tematicilor și a bibliografiei aferente
18 iunie 2021 propunerea comisiilor de admitere
20 - 24, 27 septembrie 2021 înscrierea candidaților
28 - 29 septembrie 2021 colocviul de admitere
30 septembrie 2021 afișarea rezultatelor intermediare
1 octombrie 2021 depunerea contestațiilor
4 octombrie 2021 rezolvarea contestațiilor, validarea și afișarea rezultatelor finale
5 - 7 octombrie 2021 înmatricularea și semnarea contractelor de studii