Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Rezultatele intermediare ale desfășurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat - sesiunea septembrie 2022

 

Școala Doctorală de Inginerie Mecanică și Industrială (SDIMI)

Școala Doctorală de Științe BioMedicale (SDSBM)

Școala Doctorală de Științe Fundamentale și Inginerești (SDSFI)

Școala Doctorală de Științe Socio-Umane (SDSSU)