Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Taxe de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022
- studii universitare de doctorat -

 

  1. Taxa de școlarizare pentru studenții-doctoranzi români, UE, SEE și români de pretutindeni: 
Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat anul I anul II anul III anul IV
Inginerie mecanică și industrială Inginerie mecanică 10.000 lei 10.000 lei 10.000 lei -
Inginerie industrială
Științe fundamentale și inginerești Ingineria materialelor 10.000 lei 10.000 lei 10.000 lei
Ingineria sistemelor
Inginerie electrică
Calculatoare și tehnologia informației
Biotehnologii
Ingineria produselor alimentare
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
Chimie
Științe biomedicale Medicină 10.000 lei 12.000 lei 10.000 lei 10.000 lei
Științe socio-umane Filologie 8.000 lei 8.000 lei 8.000 lei -
Istorie
Economie
Management
Știința sportului și educației fizice

 

  1. Taxa de școlarizare pentru studenții-doctoranzi non-UE: 
Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat anul I, II, III anul IV
Inginerie mecanică și industrială Inginerie mecanică 290 euro/lună -
Inginerie industrială
Științe fundamentale și inginerești Ingineria materialelor 290 euro/lună -
Ingineria sistemelor
Inginerie electrică
Calculatoare și tehnologia informației
Biotehnologii
Ingineria produselor alimentare
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
Chimie
Științe biomedicale Medicină 5000 euro/an 5000 euro/an
Științe socio-umane Filologie 240 euro/lună -
Istorie
Economie
Management
Știința sportului și educației fizice 290 euro/lună -

Taxele de școlarizare au fost aprobate prin Hotărârea de Senat nr. 125 din 14.05.2021 (Anexa 3).