Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE INGINERIE MECANICĂ ȘI INDUSTRIALĂ

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE – ADMITERE 2021

 

 

Domeniul doctorat Inginerie Mecanică
Facultatea de Inginerie

 
Prof.dr.ing. Rusu Eugen-Victor-Cristian  
Teme de doctorat 
 1. Modelări numerice în Mecanica Fluidelor
  • Bazele CFD (Computational Fluid Dynamics)
  • Noţiuni fundamentale de EFM (Environmental Fluid Mechanics)
  • Modele spectrale în medie de fază pentru fluidul cu suprafaţă liberă şi modele de înaltă rezoluţie care calculează faza.
  • Modele atmosferice şi modele de circulaţie.
  • Metode uzuale considerate în prezent pentru asimilarea de date.
 2. Siguranţa structurilor şi activităţilor din mediul marin
  • Modele statistice şi probabilistice de evaluare a condiţiilor şi solicitărilor extreme pe termen mediu  şi lung.
  • Procesarea şi analiza datelor de satelit.
  • Metode de evaluare a dinamicii condiţiilor de mediu în zonele costiere.
  • Utilizarea modelelor numerice pentru a evalua propagarea agenţilor poluanţi în mediul marin şi a rutelor optime de navigaţie.
 3. Energia refolosibilă în mediul marin
  • Prezent şi perspective privind extragerea energiei refolosibile urmând ţintele Uniunii Europene.
  • Dispozitive WEC (Wave Energy Converters) şi ferme hibride în mediul marin.
  • Evaluarea impactului extragerii energiei refolosibile asupra mediului marin şi dinamicii costiere.
Bibliografie  
 1. Rusu, E and Guedes Soares, 2013, Coastal impact induced by a Pelamis wave farm operating in the Portuguese nearshore, Renewable Energy 58, 34-49 http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2013.03.001
 2. Rusu, E., Onea, F,  2013: Evaluation of the wind and wave energy along the Caspian Sea, Energy, Vol 50, pp. 1-14, http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2012.11.044
 3. Silva, D., Rusu, E, Guedes Soares, C, 2013, Evaluation of Various Technologies for Wave Energy Conversion in the Portuguese Nearshore, Energies, 6(3), 1344-1364,  http://www.mdpi.com/1996-1073/6/3/1344
 4. Diaconu, S, Rusu, E, 2013.  The environmental impact of a Wave Dragon array operating in the Black Sea, The Scientific World Journal, in press  http://www.hindawi.com/journals/tswj/aip/498013/
 5. Diaconu, S, Onea, F, Rusu, E, 2013. Evaluation of the nearshore impact of a hybrid wave-wind energy farm, International Journal of Education and Research, 2013, 1(2), http://www.ijern.com/images/February-2013/24.pdf
 6. Rusu, E and Guedes Soares, 2012: Modeling waves in open coastal areas and harbors with phase resolving and phase averaged models, Journal of Coastal Research, in press, http://www.jcronline.org/doi/abs/10.2112/JCOASTRES-D-11-00209.1
 7. Onea, F., Rusu E., 2012:  Wind energy assessments along the Black Sea basin. Meteorological Applications, in press.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/met.1337/abstract
 8. Rusu, E., Guedes Soares, C., 2012: Wave energy pattern around the Madeira islands. Energy, Vol. 5, Issue 1, pp 771-785. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2012.07.013
 9. Rusu, E., Goncalves, M., Guedes Soares, C., 2012: High resolution wave model simulations in the Portuguese nearshore, Marine Environment, Dynamics & Hydrodynamics, Marine Technology and Engineering, C Guedes Soares Editor, Vol. 1, Taylor & Francis Group, London.
 10. http://www.crcpress.com/product/isbn/9780415698085
 11. Rusu, E., 2011, Wave Energy Assessments and Modelling of Wave-Current Interactions in the Black Sea (58p), (Ch. 23) in Macro-engineering Seawater in/and Unique Environments, Springer-Verlag Publishing House. http://www.springerlink.com/content/h66h73475834728t/
 12. Rusu, E., Onea, F., and Toderascu, R., 2011 The Black Sea: Dynamics, Ecology and Conservation, Ch. Dynamics of the environmental matrix in the Black Sea as reflected by recent measurements and simulations with numerical models, Nova Science Publishers, Inc, New York.
 13. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=15888
 14. Rusu, E. and Butunoiu, D., 2011. Wave Modeling in Coastal Zones with Application to the Romanian Nearshore, Publishing House of the Romanian Technical Academy and General Association of the Romanian Engineering - AGIR Ed., Bucharest, 325p (in Romanian).
 15. http://www.agir.ro/carte/modelarea-valurilor-in-zonele-costiere-cu-aplicatii-la-litoralul-romanesc-111117.html
 16. Rusu, E, 2011: Strategies in using numerical wave models in ocean/coastal applications. Journal of Marine Science and Technology- Taiwan, Vol. 19, No. 1, pp 58-73.  http://jmst.ntou.edu.tw/marine/19-1/58-75.pdf
 17. Rusu, E., Gonçalves, M and Guedes Soares, C., 2011: Evaluation of the wave transformation in an open bay. Ocean Engineering, Vol. 38, 16, pp 1763–1781, http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2011.08.005
 18. Rusu, E. and Guedes Soares, C., 2011: Wave modeling at the entrance of ports. Ocean Engineering, Vol. 38, 17-18, pp 2089-2109 http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2011.09.002
 19. Rusu, E, 2011: A MATLAB toolbox associated with modeling coastal waves. Current Development in Oceanography, Volume 2, Number 1, pp 17-52, http://www.pphmj.com/journals/articles/749.htm
 20. Rusu, E. and Guedes Soares, C., 2010: Validation of Two Wave and Nearshore Current Models. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Volume 136, Issue 1, January/February 2010, pp 27-45. http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000023
 21. Rusu, E, 2010: Modeling of wave-current interactions at the Danube’s mouths. Journal of Marine Science and Technology, Vol. 15, Issue 2, pp 143-159. http://dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0078-x
 22. Rusu, E. and Guedes Soares C., 2009: Numerical modeling to estimate the spatial distribution of the wave energy in the Portuguese nearshore. Renewable Energy, Elsevier, Volume 34, Issue 6, pp 1501-1516, http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2008.10.027
 23. Rusu, E, 2009: Wave energy assessments in the Black Sea. Journal of Marine Science and Technology, Springer, Volume 14, Issue 3 pp. 359-372.  http://dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0053-6
 24. Rusu, E. and Zanopol, A, 2009. Modelling the nearshore currents, Galati University Press, 211p.
 25. Rusu, E., Conley, D.C. and Coelho, E.F., 2008: A Hybrid Framework for Predicting Waves and Longshore Currents. Journal of Marine Systems, Volume 69, Issues 1-2, pp 59–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2007.02.009
 26. Rusu, E., Guedes Soares C. and Pilar, P., 2008: Evaluation of the Wave Conditions in Madeira Archipelago with Spectral Models. Ocean Engineering, Volume 35, Issue 13, September 2008, pp 1357-1371 http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2008.05.007
 
Prof.dr.ing. Elena Mereuță  
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Modelare şi simulare in ştiinţa mecanismelor şi maşinilor
 2. Algoritmi de simulare a biomecanicii corpului omenesc
 3. Modelarea computerizată a dispozitivelor biomedicale
 4. Modelarea computerizată a sistemelor biologice
 5. Modelare şi simulare în transporturi
 6. Biomecanica aplicată în evaluarea performanţei umane
 7. Procesarea imaginilor 3D generate cu dispozitive tip senzor Kinect
Bibliografie  
 1. Donald R. Peterson, Joseph D. Bronzino, Biomechanics: Principles and Practices, 405 Pages - 164 B/W Illustrations, ISBN 9781439870983
 2. Drăgulescu D, Tascau T.D, Morcovescu V, Rusu L, Dreucean M., Kinematics aspects of human body composite motion, SACI 2004, Timişoara, 2004;
 3. Drăgulescu D., Modelare în biomecanică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005;
 4. Guigen Zhang, Computational Bioengineering, 508 Pages - 202 B/W Illustrations , ISBN 9781466517554
 5. Linden BJJJ van der, Mechanical modeling of skeletal muscle functioning. PhD-thesis, University of Twente, Enschede, 1998;
 6. Mereuţă E., Analiza şi sinteza mecanismelor, Editura Didactică şi Pedagogică, 2007, Bucureşti;
 7. Ming Zhang, Yubo Fan, Computational Biomechanics of the Musculoskeletal System, 404 Pages - 237 B/W Illustrations, ISBN 9781466588035
 8. Neumann, Donald, A., Kinesiology of the musculoskeletal system: foundations for rehabilitation, Mosby Inc., St. Louis, Missouri, 2002, USA, ISBN 0–8151–6349–5. 2.
 9. Ronald L. Huston, Fundamentals of Biomechanics, Textbook - 470 Pages - 336 B/W Illustrations, ISBN 9781466510371
 10. Sbenghe, Tudor, Kinesiologie: stiinta miscarii, Editura Medicala, Bucuresti, 2002, ISBN 973–39–0377–9.
 11. Sbenghe, Tudor, Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare, Editura Medicala, Bucuresti, 1987. 4. Hamilton, N., Luttgens, K., Kinesiology. Scientific basis of human motion, McGraw-Hill, New York, 2002
 12. Shabana A., Dynamics of multibody systems, 3rd Edition, Cambridge Univ Pres, 2005.
 13. Sherman M.A, Seth A, Delp S.L., Simbody: Multibody dynamics for biomedical research. Procedia IUTAM 2, 241–261 (2011), 2011;
 14. Shrawan Kumar, Biomechanics in Ergonomics, Second Edition, December 7, 2007 by CRC Press , Reference - 742 Pages - 256 B/W Illustrations, ISBN 9780849379086
 15. Tarabas Carmina Liana, Anatomie şi biomecanică vol.I – Anatomie, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, 2000, 141 pag., ISBN 973-8139-37-6;
 16. Tarabas Carmina Liana, Anatomie şi biomecanică vol.II – Biomecanică, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, 2001, 101 pag., ISBN 973-8139-70-8;
 
Prof.dr.ing.habil. Rusu Liliana-Celia  
Teme de doctorat 
 1. Modelări numerice în Mecanica Fluidelor
  • Bazele CFD (Computational Fluid Dynamics)
  • Noţiuni fundamentale de EFM (Environmental Fluid Mechanics)
  • Modele spectrale în medie de fază pentru fluidul cu suprafaţă liberă şi modele de înaltă rezoluţie care calculează faza.
  • Modele atmosferice şi modele de circulaţie.
  • Metode uzuale considerate în prezent pentru asimilarea de date.
 2. Siguranţa structurilor marine şi a transportului maritim
  • Modele statistice şi probabilistice de evaluare a condiţiilor şi solicitărilor extreme pe termen mediu  şi lung.
  • Procesarea şi analiza datelor de satelit.
  • Metode de evaluare a dinamicii condiţiilor de mediu în zonele costiere.
  • Utilizarea modelelor numerice pentru a evalua propagarea agenţilor poluanţi în mediul marin şi a rutelor optime de navigaţie.
  • Utilizarea rezultatelor modelelor numerice pentru siguranta transportului maritim
 3. Schimbările climatice şi impactul asupra activităților din mediul marin
  • Scenarii climatice stabilite de Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC)
  • Evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra condițiilor de val
  • Prezent şi perspective privind extragerea energiei refolosibile urmând ţintele Uniunii Europene.
  • Extragerea energiei refolosibile din mediul marin
Bibliografie  
 1. Gasparotti, C., Rusu, L., 2014. Prediction of the dynamic responses for two containerships operating in the Black Sea. Journal of Naval Architecture and Marine Engineering 11 (1), 55-68. http://dx.doi.org/10.3329/jname.v11i1.17289
 2. Makris, C., Galiatsatou, P., Tolika, K., ... & Rusu, E., 2016. Climate change effects on themarine characteristics of the Aegean and Ionian Seas, Ocean Dynamics 66(12), 1603-1635. https://link.springer.com/article/10.1007/s10236-016-1008-1
 3. Mori, N., Yasuda, T., Mase, H., Tom, T., & Oku, Y. (2010). Projection of extreme wave climate change under global warming. Hydrological Research Letters, 4, 15-19. https://www.jstage.jst.go.jp/article/hrl/4/0/4_0_15/_pdf/-char/en
 4. Moss, R. H., Edmonds, J. A., Hibbard, K. A., Manning, M. R., Rose, S. K., et al. (2010). The next generation of scenarios for climate change research and assessment. Nature, 463(7282), 747-756. 
  https://www.researchgate.net/publication/ 41422439_The_Next_Generation_of_Scenarios_for_Climate_Change_Research_and_Assessment
 5. Onea, F., Rusu E., 2014. Wind energy assessments along the Black Sea basin, Meteorological Applications 21(2), 316-329. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/met.1337/abstract
 6. Rusu, E., 2010. Modeling of wave-current interactions at the Danube’s mouths, Journal of Marine Science and Technology 15(2), 143-159. http://dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0078-x
 7. Rusu, E, 2011. Strategies in using numerical wave models in ocean/coastal applications, Journal of Marine Science and Technology- Taiwan 19(1), 58-73.  http://jmst.ntou.edu.tw/marine/19-1/58-75.pdf
 8. Rusu, E, 2011. A MATLAB toolbox associated with modeling coastal waves. Current Development in Oceanography 2(1), 17-52. http://www.pphmj.com/journals/articles/749.htm
 9. Rusu, E., 2014. Evaluation of the Wave Energy Conversion Eiciency in Various Coastal Environments, Selected Papers from the 1st International e-Conference on Energies, Energies 7(6) 4002-4018. http://www.mdpi.com/1996-1073/7/6/4002
 10. Rusu, E., Butunoiu, D., 2011. Wave Modeling in Coastal Zones with Application to the Romanian Nearshore, Publishing House of the Romanian Technical Academy and General Association of the Romanian Engineering - AGIR Ed., Bucharest, 325p (in Romanian). http://www.agir.ro/carte/modelarea-valurilor-in-zonele-costiere-cu-aplicatii-la-litoralul-romanesc-111117.html
 11. Rusu, E., Guedes Soares, C., 2010. Validation of Two Wave and Nearshore Current Models, Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering 136(1), 27-45. http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000023
 12. Rusu, E., Guedes Soares, C., 2011. Wave modeling at the entrance of ports, Ocean Engineering 38, 17-18, 2089-2109. http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2011.09.002
 13. Rusu, E., Conley, D.C., Coelho, E.F., 2008. A Hybrid Framework for Predicting Waves and Longshore Currents. Journal of Marine Systems 69(1-2), 59–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2007.02.009
 14. Rusu, E., Guedes Soares, 2013. Modeling waves in open coastal areas and harbors with phase resolving and phase averaged models, Journal of Coastal Research 29 (6), 1309-1325. http://www.jcronline.org/doi/abs/10.2112/JCOASTRES-D-11-00209.1
 15. Rusu, E., Guedes Soares, C., Pilar, P., 2008: Evaluation of the Wave Conditions in Madeira Archipelago with Spectral Models, Ocean Engineering 35 (13), 1357-1371 http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2008.05.007
 16. Rusu, E., Gonçalves, M., Guedes Soares, C., 2011. Evaluation of the wave transformation in an open bay, Ocean Engineering 38(16), 1763–1781, http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2011.08.005
 17. Rusu, E., Zanopol, A, 2009. Modelling the nearshore currents, Galati University Press, 211p.
 18. Rusu, L., 2010. Application of numerical models to evaluate oil spills propagation in the coastal environment of the Black Sea. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 18 (4), 288-295. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/jeelm.2010.33
 19. Rusu, L., 2015. Assessment of the Wave Energy in the Black Sea Based on a 15-Year Hindcast with Data Assimilation. Energies, 8 (9), 10370-10388. http://dx.doi.org/10.3390/en80910370
 20. Rusu, L., Guedes Soares, C., 2012. Wave energy assessments in the Azores islands. Renewable Energy 45, 183-196. http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2012.02.027
 21. Rusu, L., Guedes Soares, C., 2013. Evaluation of a high-resolution wave forecasting system for the approaches to ports. Ocean Engineering 58, 224-238. http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2012.11.008
 22. Rusu, L., Guedes Soares, C., 2014. Local data assimilation scheme for wave predictions close to the Portuguese ports. Journal of Operational Oceanography 7(2), 45-57. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1755876X.2014.11020158
 23. Rusu, L., Guedes Soares, C., 2014. Forecasting fishing vessel responses in coastal areas. Journal of Marine Science and Technology 19 (2), 215-227. http://dx.doi.org/10.1007/s00773-013-0241-2
 24. Rusu, L., Onea, F., 2015. Assessment of the performances of various wave energy converters along the European continental coasts. Energy 82, 889-904. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2015.01.099
 25. Rusu, L., Guedes Soares, C., 2015. Impact of assimilating altimeter data on wave predictions in the western Iberian coast. Ocean Modelling 96, 126-135. http://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2015.07.016
 26. Rusu, L., Onea, F., 2017. The performance of some state-of-the-art wave energy converters in locations with the worldwide highest wave power. Renewable and Sustainable Energy Reviews 75, 1348-1362. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.123
 27. von Storch, H., Emeis, K., Meinke, I., Kannen, A., et al. (2015). Making coastal research useful–cases from practice. Oceanologia, 57(1), 3-16. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0078323414000074
 
Prof.dr.ing. Gabriel ANDREI  
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Analiza şi sinteza transmisiilor mecanice prin modelare şi simulare numerică
  • Analiza numerica a contactului angrenajelor nestandardizate
  • Modelarea si simularea petei de contact in angrenare
  • Studiul numeric al erorii de transmitere a miscarii
  • Influenta erorilor de fabricare si montaj asupra performantei angrenajelor
  • Identificarea si dezvoltarea unor siteme mecanice avansate pentru producerea de energie regenerabila
 2. Cinematica şi dinamica mecanismelor
  • Analiza si sinteza mecanismelor paralele cu elemente rigide si elastice
  • Modelarea geometrica si analiza cinematica a mecanismelor paralele
  • Analiza dinamica a mecanismelor paralele
 3. Dezvoltarea, caracterizarea, testarea şi evaluarea performanţelor mecanice, termice şi tribologice ale compozitelor polimerice
  • Noi clase de compozite polimerice cu matrice termorigida
  • Compozite polimerice hibride cu nanoparticule carbonice
  • Testarea si caracterizarea nanocompozitelor polimerice
Bibliografie  
 1. A novel algorithm for the absorbed power estimation of HEXA parallel mechanism using an extended inverse dynamic model Author(s): Milica, L (Milica, Lucian); Nastase, A (Nastase, Alexandru); Andrei, G (Andrei, Gabriel) Source:Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part K-Journal of Multi-Body Dynamics Volume:234 Issue:1 Pages:185197 Article Number:UNSP 1464419319881305 DOI:10.1177/1464419319881305 Early Access Date: NOV 2019   Published:MAR 2020 Accession Number:WOS:000496690800001 ISSN:1464-4193 eISSN:2041-306
 2. Milica, L., Năstase, A., Andrei, G., A new insight into the geometric models and workspace volume of the 6RSS manipulator by disjunction of the translational and orientation subspaces, Mechanism and Machine Theory, 121, 2018, 804-828.
 3. Milica, L., Năstase, A., Andrei, G., Optimal path planning for a new type of 6RSS parallel robot based on virtual displacements expressed through Hermite polynomials, Mechanism and Machine Theory, 126, 2018, 14-33.
 4. Dry Sliding Friction Analysis and Wear Behavior of Carbon Nanotubes/Vinylester Nanocomposites, Using Pin-on-Disc Test Author(s): Cotet, A (Cotet, Adrian); Bastiurea, M (Bastiurea, Marian); Andrei, G (Andrei, Gabriel); Cantaragiu, A (Cantaragiu, Alina); Hadar, A (Hadar, Anton) Source:REVISTA DE CHIMIE Volume:70 Issue:10 Pages:3592-3596 Published:OCT 2019 Accession Number:WOS:000500795900030 ISSN:0034-7752
 5. Mechanical And Thermal Behavior of Carbon Nanotubes/Vinyl Ester Nanocomposites Author(s): Cotet, A (Cotet, Adrian); Bastiurea, M (Bastiurea, Marian); Andrei, G (Andrei, Gabriel); Cantaragiu, A (Cantaragiu, Alina); Hadar, A (Hadar, Anton) Source: MATERIALE PLASTICE Volume:56 Issue:4 Pages:735-743 Published:DEC 2019 Accession Number:WOS:000509920700011 ISSN:0025-5289
 6. Friction and Wear Behaviour of Polyester Nanocomposites with Graphene Oxide and Graphite Investigated Through Block-on-ring Test Author(s): Bastiurea, M (Bastiurea, Marian); Dima, D (Dima, Dumitru); Hadar, A (Hadar, Anton); Andrei, G (Andrei, Gabriel) Source: REVISTA DE CHIMIE Volume:69 Issue:6 Pages:1391-1397 Published:JUN 2018 Accession Number:WOS:000438397400019 ISSN:0034-7752
 7. Effect of Graphene Oxide and Graphite on Dry Sliding Wear Behavior of Polyester Composites Author(s): Bastiurea, M (Bastiurea, Marian); Dima, D (Dima, Dumitru); Andrei, G (Andrei, Gabriel) Source: MATERIALE PLASTICE Volume: 55 Issue:1 Pages:102-110 Published:MAR 2018 Accession Number:WOS:000444129500023 ISSN:0025-5289
 8. Andrei, L., Andrei, G., Epureanu, A., Oancea, N., Walton, D., 2002, Numerical simulation and generation of curved face width gears, International Journal of Machine Tools & Manufacture, Pergamon, 42, 1-6.
 9. Andrei, G., Dima, D., Andrei, L., 2006, Lightweight magnetic composites for aircraft applications, 2006, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol.8, No.2, April 2006, ISSN 1454-4164, 726-730.
 10. Dima, D., Andrei, G., 2003, Investigation of the Effect of Fe3O4 Particles on the Interface of Gf-Pr-Fa Magnetic Composite, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 34 (4), ISSN 0933-5137, 349-353.
 11. Bastiurea, M., Rodeanu, M. S., Dima, D, Andrei, G., Thermal and Mechanical Properties of Polyester Composites with Graphene Oxide and Graphite, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 10 (2) (2015)  521-533.
 12. Bastiurea, M.; Rodeanu, M. S.; Andrei, G.; et al, Correlation between graphene oxide / graphite content and thermal properties of polyester composites,  Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures,   Volume: 10   Issue: 4   Pages: 1109-1118, 2015.
 13. Murarescu M. Dima D., Andrei G., Circiumaru A., Synthesis of polyester composites with functionalized carbon nanotubes by oxidative reactions and chemical deposition, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 9, No.2, 2014, p. 653 – 665, ISSN 1842 – 3582.
 14. Ciupagea L., Andrei G., Dima D., Murarescu M., Specific heat and thermal expansion of polyester composites containing singlewall -, multiwall - and functionalized carbon nanotubes, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 8, No. 4, 2013, p. 1611 – 1619, ISSN 1842 – 3582.
 15. Dima D, Murarescu M, Andrei G, 2010, Dispersion of carbon nanotubes coated with iron (iii) oxide into polymer composite under oscillating magnetic field, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Volume: 5, Issue: 4,   p. 1009-1014.
 16. Baştiurea, M., Dima, D., Andrei, G., Effect of graphene oxide and graphite on dry sliding wear behavior of polyester composites, Materiale Plastice, 55, No.1, 2018, 102-110.
 17. Chirita, G., Dima, D., Andrei, G., Bîrsan,I.G., 2016, Mechanical Characterization of Graphite and Graphene/Vinyl-Ester Nanocomposite Using Three Point Bending Test,  Materiale Plastice,Volume: 53   Issue: 1, 15-18, 2016
 18. Deleanu L., Andrei G.,Maftei L., Georgescu C., Cantaragiu A., Wear maps for a class of composites with polyamide matrix and micro glass spheres, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol. 19, No 3, 371–379 (2011), ISSN   1310-4772.
 19. Andrei G, Deleanu L, Maftei L, Birsan, I., Besnea, A., 2010, On wear Behaviour of a Composite Class with Micro-Nano Adding Particles and PA Matrix, 2010, Materiale Plastice, Volume: 47   Issue: 3   Pages: 356-363   Published: SEP 2010.
 20. Deleanu L, Andrei G, Basa A, et al., 2010, Tribological behaviour of composites with ptfe matrix when sliding in water, Journal of the Balkan Tribological Association,  Volume: 16   Issue: 2   Pages: 180-188   Published: 2010.
 21. Andrei, G.,  Birsan, I.G., Andrei, L.,  Walton, D., 2006, Effect of surface microgeometry on pressure distribution and film thickness profile in circular contact under impact loading, Lubrication Science,  18: 151–163, www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/ls.14
 22. Andrei, L., Epureanu, A., Andrei, G., Walton, D., 2005, Synthesis and analysis of plastic curved-face-width spur gears, VDI Berichte, 1904 II, ISSN 0083-5560 1781-1785.
 23. Andrei, L., Epureanu, A., Andrei, G., Walton, D., 2004, Investigation of the thermal behaviour of non-metallic curved face width spur gears, Tribotest, Leaf Coppin, UK, ISSN 1354-4063, 299-310.
 24. Parsons, B.N.V., Walton, D., Andrei, L., Andrei, G., 2004, Non-standard cylindrical gears, Gear Technology, Randall Publishing, Inc. USA, ISSN 0743-6858, 30-37.
 25. Dowson D., M. Priest, C.M. Taylor, P. Ehret, T.H.C. Childs: Lubrication at the Frontier. The Role of the Interface and Surface Layers in the Thin Film and Boundary regime, Elsevier Science B.V., Amsterdam, 1999.
 26. Merlet, J., P.: Parallel robots. 2nd ed. (Netherlands), (2006).
 27. Zhang, D.: Parallel robotic machine tools. (New York), (2010).
 28. Merlet, J., P., Manipulateurs paralleles, 5eme partie: Determination de l’espace de travail a orientation constant. Tehnical Report 1645, INRIA, (1992).
 29. Gosselin, C., and Angeles, J.: The optimum kinematic design of a planar three-degree-of freeadom parallel manipulator. Journal of Mechanisms, Transmissions and Automation in Design, 110 (1): 35-41, (1988).
 
Prof.dr.ing. Popescu Florin  
Teme de doctorat 
Metode numerice
 • Erori în metodele numerice - 6 ore, din care:
 • Sisteme de ecuaţii liniare
  • Metode directe
  • Metode iterative
 • Interpolarea numerică
 • Cuadratura numerică
Mecanica fluidelor
 • Cap 1. Unitati de masura. Proprietatile fluidelor. Notiunea de mediu continuu. Explicarea proceselor si modelarea matematica a acestora, la nivel de licenta.
 • Cap 2. Statica fluidelor: Presiunea si masurarea presiunii. Forte hidrostatice pe suprafete plane. Echilibrul relativ al fluidelor cu suprafata libera afalte în miscare rectilinie sau de rotatie. Forte care actioneaza asupra corpurilor imersate – principiul lui Arhimede
 • Cap 3. Ecuatiile de bază ale mecanicii fluidelor: Notiuni de cinematica fluidelor. Derivata totală. Câmpul de viteze. Câmpul de acceleraţii. Ecuaţia liniilor de curent.  Metoda elementului de fluid infinitezimal. Ecuatia lui Bernoulli. Legile fundamentale de conservare a masei, impulsului si energiei. Ecuatia de continuitate.
 • Cap 4. Ecuatiile Navier-Stokes: Deducerea ecuatiilor Navier-Stokes. Aplicatii în cazul curgerii laminare. Curgerea turbulentă.
 • Cap 5. Analiza dimensionala si teoria similitudinii: Marimi fizice fundamentale si derivate. Principiul omogenitatii dimensionale. Metoda Rayleigh. Teorema Pi. Definirea similitudinii. Analiza criteriilor de similitudine Re, Fr, Sh, Eu, Ma. Legea modelului.
 • Cap 6. Teoria stratului limită. Strat limită turbulent. Aplicaţii la curgerea în jurul corpurilor
 • Cap 7. Curgerea prin conducte: Curgerea laminara si turbulenta. Efectul vâscozitatii.Ecuatia de miscare. Coeficientul de frecare si rugozitatea conductei. Pierderi locale de presiune. Panta hidraulica si panta energetica. Retele de conducte – conducte legate în serie si paralel. Lovitura de berbec. (4 ore).
Bibliografie  
 1. F. Popescu, V. Andrei, Probleme de cinematica fluidelor, Universitatea din Galati, 2002
 2. Charles Munson et al. Fundamentals of Fluid Mechanics, Mc-Graw Hill, 2008
 3. F. Popescu, V. Andrei, V. Ariton, Metode numerice aplicate în inginerie, Fundaţia Academica, Galaţi, 2001
 4. Joe D. Hoffman, Numerical Methods for Engineers and Scientists, McGraw-
 
Prof.dr.ing. Mihaela Buciumeanu  
Teme de doctorat 
 1. Caracterizarea tribologică a materialelor biomedicale (materiale metalice, ceramice și biopolimeri),
 2. Caracterizarea la tribocoroziune a biomaterialelor (aliaje metalice, materiale compozite cu matrice metalică, materiale hibride, materiale cu gradient funcțional, materiale cu memoria formei).
Bibliografie  
 1. Madeira, S., Barbosa, A., Moura, C.G., Buciumeanu, M., Silva, F.S., Carvalho, O. Aunps and Agμps-functionalized zirconia surfaces by hybrid laser technology for dental implants (2020) Ceramics International, 46 (6), pp. 7109-7121. 
  https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85079717738&doi=10.1016%2fj.ceramint.2019.11.203&partnerID=40&md5=bcb2732d21cff22218ebb6ff6a0723da
 2. Faria, D., Madeira, S., Buciumeanu, M., Silva, F.S., Carvalho, O.  Novel laser textured surface designs for improved zirconia implants performance (2020) Materials Science and Engineering C, 108, art. no. 110390, 
  https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85075438008&doi=10.1016%2fj.msec.2019.110390&partnerID=40&md5=ea31e671e4dcf3ce4b8f364f8a3467f3
 3. Tiainen, L., Abreu, P., Buciumeanu, M., Silva, F., Gasik, M., Serna Guerrero, R., Carvalho, O. Novel laser surface texturing for improved primary stability of titanium implants (2019) Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 98, pp. 26-39. 
  https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85066766475&doi=10.1016%2fj.jmbbm.2019.04.052&partnerID=40&md5=f46347cc1a8069ef455309bf97467c87
 4. Madeira, S., Buciumeanu, M., Carvalho, O., Silva, F.S. Influence of sintering pressure on the microstructure and tribological properties of low temperature fast sintered hot-pressed Y-TZP (2019) Ceramics International, 45 (5), pp. 5883-5893. 
  https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85059071172&doi=10.1016%2fj.ceramint.2018.12.055&partnerID=40&md5=4bce5318c084e0ba86389a4edf45f244
 5. Bartolomeu, F., Buciumeanu, M., Costa, M.M., Alves, N., Gasik, M., Silva, F.S., Miranda, G. Multi-material Ti6Al4V & PEEK cellular structures produced by Selective Laser Melting and Hot Pressing: A tribocorrosion study targeting orthopedic applications (2019) Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 89, pp. 54-64. 
  https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85053827155&doi=10.1016%2fj.jmbbm.2018.09.009&partnerID=40&md5=edfaafafde85b862c8292f17af5e8d3d
 6. Buciumeanu, M., Faria, D., Mesquita-Guimarães, J., Silva, F.S. Tribological characterization of bioactive zirconia composite layers on zirconia structures (2018) Ceramics International, 44 (15), pp. 18663-18671. 
  https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85049897859&doi=10.1016%2fj.ceramint.2018.07.094&partnerID=40&md5=f96a27c1cc6dd2888f3b1495dc2e7b6c
 7. Faria, D., Abreu, C.S., Buciumeanu, M., Dourado, N., Carvalho, O., Silva, F.S., Miranda, G. Ti6Al4V laser surface preparation and functionalization using hydroxyapatite for biomedical applications (2018) Journal of Biomedical Materials Research - Part B Applied Biomaterials, 106 (4), pp. 1534-1545. 
  https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85026326169&doi=10.1002%2fjbm.b.33964&partnerID=40&md5=418a34b0adc4ae0b1f4f177b96196244
 8. Buciumeanu, M., Bagheri, A., Shamsaei, N., Thompson, S.M., Silva, F.S., Henriques, B. Tribocorrosion behavior of additive manufactured Ti-6Al-4V biomedical alloy (2018) Tribology International, 119, pp. 381-388.
  https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85036545127&doi=10.1016%2fj.triboint.2017.11.032&partnerID=40&md5=5e6fe607287aae73d3e083035ddb3927
 9. Buciumeanu, M., Almeida, S., Bartolomeu, F., Costa, M.M., Alves, N., Silva, F.S., Miranda, G. Ti6Al4V cellular structures impregnated with biomedical PEEK - New material design for improved tribological behavior (2018) Tribology International, 119, pp. 157-164.
  https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85032891584&doi=10.1016%2fj.triboint.2017.10.038&partnerID=40&md5=160ca8b22642465f88969d7d07f88f1c
 10. Buciumeanu, M., Queiroz, J.R.C., Martinelli, A.E., Silva, F.S., Henriques, B., The effect of surface treatment on the friction and wear behavior of dental Y-TZP ceramic against human enamel, (2017) Tribology International, 116, pp. 192-198. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X17303596)
 

Domeniul doctorat Inginerie Mecanică
Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești

 
Prof.dr.ing. Bîrsan Iulian-Gabriel  
Prof.dr.habil. Cîrciumaru Adrian  
Teme de doctorat 
 1. Compozite armate cu țesături.
 2. Proiectarea proprietăților materialelor compozite cu matrice termorigide.
 3. Nanostructurarea polimerilor.
 4. Compozite hibride.
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Materiale compozite
  • definiții;
  • clasificări.
 2. Polimeri termorigizi
  • polimeri: definiții și clasificări;
  • polimeri termorigizi uzuali.
 3. Compozite cu matrice termorigide
  • tehnici de formare
 4. Caracterizarea mecanică a compozitelor
  • teste statice;
  • teste dinamice;
  • teste tribologice (uzură).
 5. Caracterizarea termică a compozitelor
  • căldură specifică;
  • coeficient de dilatare liniară;
  • coeficient de conductivitate termică.
 6. Caracterizarea electromagnetică a compozitelor
  • conductivitatea electrică;
  • permitivitate dielectrică;
  • permeabilitate magnetică.
Bibliografie  
 • 1.1. Jones, R. M., Mechanics of composite materials, Taylor & Francis, 1999.
 • 1.2. Hubca, G., Tomescu, Margareta, Novac, O. A., Iovu, H., Roşca, I. D., Ivănuş, G., Materiale compozite, Editura Tehnică, Bucureşti, 1999.
 • 1.3. Constantinescu, D. M., Alămoreanu, Elena, Proiectarea plăcilor compozite laminate, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995.
 • 1.4. Gay, D., Matériaux composites, Hermès, Paris, 1991.
 • 2.1. Rubinstein, M., Colby, R., Polymer Physics, Oxford University Press, 2006.
 • 2.2. Crawford, R.J., Plastics engineering, Butterworth-Heinemann, 2002.
 • 2.3. Brydson, J.A., Plastics materials, Butterworth-Heinemann, 1999.
 • 3.1. Mazumdar, K., S., Composites manufacturing, CRC Press, 2002.
 • 4.1. ***, Composite Materials Handbook, vol. 1, Polymer Matrix Composites; Guidelines for characterization of structural materials, MIL-HDBK-17-1F, 2002.
 • 4.2. ***, Composite Materials Handbook, vol. 2, Polymer Matrix Composites; Materials properties, MIL-HDBK-17-2F, 2002.
 • 4.3. ***, Composite Materials Handbook, vol. 3, Polymer Matrix Composites; Materials usage, design and analysis, MIL-HDBK-17-3F, 2002.
 • 4.4. Daniel, I. M., Ishai, O., Engineering Mechanics of Composite Materials, Oxford University Press, 1994.
 • 4.5. Gay, D., Hoa, S. V., Tsai, S. W., Composite Materials – Design and Applications, CRC Press, 2003.
 • 4.6. Briscoe, B. J., The Tribology of Composite Materials: a Preface, în Friedrich, K. [ed.], Composite Materials Series, vol. 8, Advances in Composite Tribology, Elsevier, 1993.
 • 5.1. Callister, W. D., Materials Science and Engineering, John Wiley & Sons, 1994.
 • 6.1. Misra, D. K., Permittivity measurement, in, Webster, J. G. (ed), Measurements, Instrumentations, and Sensors, CRC Press, 46, 1999.
 • 6.2. Heaney, M. B., Electrical conductivity and resistivity in Webster, J. G. (ed), Measurements, Instrumentations, and Sensors, CRC Press, 49, 1999.
 
 

Domeniul doctorat Inginerie Mecanică
Facultatea de Arhitectură Navală

 
Prof.dr.ing. Adrian Lungu  
Teme de doctorat 
 1. Simularea numerică a curgerii cu suprafaţa liberă în jurul corpurilor parţial sau total imersate
Bibliografie  
 1. Joel H. Ferziger, Milovan Perić, Robert L. Street, 2020. Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer Nature Switzerland AG 2020, Springer Nature Switzerland, ISBN: 978-3-319-99691-2, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-99693-6.
 2. Adrian Lungu, “Modelări numerice în hidrodinamică. Grile de discretizare”, Editura Tehnică, București, ISBN 973-31-1415-4, 2000.
 3. Adrian Lungu, (editor) “Lectures in Numerical Simulation in Engineering”, Editura Academica, ISBN 973-8316-10-3, 2001.
 4. Colectia revistelor Ocean Engineering si Journal of Marine Science and Engineering (sectiunea Ocean Engineering).
 
 

Domeniul doctorat Inginerie Mecanică
Facultatea de Inginerie și Agronomie Brăila

 
Prof.dr.ing.habil. Silviu Năstac  
Teme de doctorat 
 1. Analiză experimentală și simulare numerică în dinamica neliniară a sistemelor de izolare a   vibrațiilor mecanice, șocurilor și acțiunilor seismice
 2. Izolarea acustică și la vibrații pentru sisteme înglobate în construcții - abordări experimentale și computaționale
 3. Analiza experimentală și simularea numerică în poroacustică
Bibliografie  
 1. Axinti, G., Proceduri experimentale. Analiza experimentală asistată de calculator, Vol. 1, Editura Impuls, București, 2010
 2. Bratu, P., Analiza structurilor elastice – Comportarea la acțiuni statice și dinamice, Editura Impuls București, 2011
 3. Bratu, P., Sisteme elastice de rezemare pentru maşini şi utilaje, Editura Tehnică, Bucureşti, 1990.
 4. Bratu, P., Vibrațiile sistemelor elastice, Editura Tehnică, București 2000
 5. Bratu P., Mecanica teoretică, Editura IMPULS, Bucuresti, 2006
 6. Bratu P., Acustica interioară pentru construcții și mașini, Editura IMPULS, Bucuresti, 2002
 7. Buzdugan, Gh., Izolarea antivibratorie a mașinilor, Ed. Academiei, București, 1980
 8. Buzdugan, Gh., Mihailescu, E., Rades, M., Măsurarea vibrațiilor, Ed. Academiei, București, 1979
 9. Darabont, A., Vaiteanu, D., Combaterea poluării sonore și a vibrațiilor, Ed. Tehnică, București, 1975
 10. Debeleac, C., Interacțiunea echipament-mediu și modelare dinamică, Editura Galati University Press - GUP, 2015
 11. Debeleac, C., Axinti, G., Sinteze de mecanică newtoniană cu aplicații. Vol. III Dinamica, Editura Galati University Press - GUP, 2015
 12. Gafițanu, M., Crețu, Sp., Drăgan, B., Diagnosticarea vibroacustică a mașinilor și utilajelor, Ed. Tehnică, București, 1989
 13. Harris C.M., Piersol A.G., Shock and Vibation Handbook - 5th Edition, McGraw Hill, 2002
 14. Mihailescu, Şt., Bratu, P., Goran, V., Vlădeanu, A., Aramă, Ş., Maşini de Construcţii vol.2, Editura tehnică, Bucureşti, România, 1985
 15. Năstac, S., Analiză numerică cu aplicații în ingineria mecanică, Editura Impuls, București, 2004
 16. Năstac, S., Elemente de modelare numerică, Ediția a doua, Editura Impuls, București, 2014
 17. Năstac, S., Introducere în teoria vibrațiilor neliniare și aleatoare, Editura Impuls, București, 2014
 18. Năstac, S., Analiza dinamică privind capabilitatea și performanța sistemelor de izolare a vibrațiilor, Editura Galati University Press - GUP, 2019
 19. Posea, N., Calculul dinamic al structurilor, Ed. Tehnică, București, 1991
 20. Radeș, M., Metode dinamice pentru identificarea sistemelor mecanice, Ed. Academiei, București, 1979
 21. Schmidt G., Tondl A., Non-Linear Vibrations, Cambridge University Pess, Akademic-Verlag Berlin 1986
 22. Zeveleanu, C., Bratu, P., Vibrații neliniare, Ed. Impuls, București, 2001
 
Prof.dr.ing. habil. Carmen Nicoleta Debeleac  
Teme de doctorat 
 1. Fenomene neliniare în dinamica utilajelor tehnologice pentru construcții la interacțiunea dintre organul de lucru și mediu
Bibliografie  
 1. Baușic, F., Diaconu, C., Dinamica mașinilor, Editura Conspress, București, 2000
 2. Bratu, P., Vibrațiile sistemelor elastice, Editura Tehnică, București 2000
 3. Bratu P., Mecanica teoretică, Editura Impuls, București, 2006
 4. Debeleac, C., Axinti, G., Sinteze de mecanică newtoniană cu aplicații. Vol. III Dinamica, Editura  Galati University Press - GUP, 2015
 5. Debeleac, C., Interacțiunea echipament-mediu și modelare dinamică, Editura Galati University Press - GUP, 2015
 6. Debeleac, C., Analiza performanțelor de capabilitate ale echipamentelor tehnologice în regimuri dinamice variate, Editura Galati University Press - GUP, 2018
 7. Ispas, C., Baușic, F., Parausanu, I., Zapciu, M. , Mohora, C., Dinamica mașinilor și utilajelor, Editura AGIR, 2007
 8. Mihailescu, Şt., Bratu, P., Goran, V., Vlădeanu, A., Aramă, Ş., Maşini de Construcţii vol.2, Editura tehnică, Bucureşti, România, 1985
 9. Năstac, S., Analiză numerică cu aplicații în ingineria mecanică, Editura Impuls, București, 2004
 10. Radeș, M., Dinamica mașinilor I, Editura Printech, București, 2007
 11. Radeș, M., Dinamica mașinilor II, Editura Printech, București, 2009
 12. Radeș, M., Dinamica mașinilor III, Editura Printech, București, 2008
 13. Radeș, M., Metode dinamice pentru identificarea sistemelor mecanice, Ed. Academiei, București, 1979
 14. Sârbu, L.N., Instalații de ridicat, utilaje și roboți industriali în construcții. Funcționare, acționare, dinamică, comandă, Vol 1, 2, Editura MatrixRom, București, 2019
 15. Zeveleanu, C., Bratu, P., Vibrații neliniare, Ed. Impuls, București, 2001
 
 

Domeniul doctorat Inginerie Industrială 
Facultatea De Inginerie

 
Prof.dr.ing. Elena Scutelnicu  
Teme de doctorat 
 1. Procese termice și modificări mecano-metalurgice la sudarea mono/multiarc a materialelor similare/disimilare
 2. Comportarea oțelurilor HSLA la sudarea SF multiarc cu sau fără sârmă rece
 3. Comportarea la sudare a aliajelor complexe
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 • Caracterizarea surselor termice utilizate la sudare
 • Transferul termic în îmbinările sudate similare/disimilare
 • Aplicațiile câmpurilor termice la sudare
 • Modificări de volum la sudarea oțelurilor
 • Modificări structurale la sudarea oțelurilor
 • Particularități tehnologice la sudarea oțelurilor HSLA
 • Mecanismele fisurării la sudarea oțelurilor
 • Fenomene de coroziune în îmbinările sudate
 • Particularităţi tehnologice la sudarea aliajelor complexe
 • Comportarea la solicitări dinamice a îmbinărilor sudate
Bibliografie  
 1. Kiran D. V., Cho D. W., Lee H. K., Kang C. Y., Na S. J., A study on the quality of two-wire tandem submerged arc welds under iso-heat input conditions, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 78, Iss. 1-4, pp. 53-62, 2015.
 2. Klas Weman, Welding Processes Handbook, Woodhead Publishing Ltd, England, 2003.
 3. Lancaster J. F., Metallurgy of Welding, Abington Publishing, Cambridge, 1999.
 4. Øystein Grong, Metallurgical Modelling of Welding, The Institute of Materials, Norway, 1997.
 5. Siciliano F., Stalheim D. G., Gray J. Malcolm, Modern High Strength Steels for Oil and Gas Transmission Pipelines, 7th International Pipeline Conference, Volume 3, September 29–October 3, Calgary, Alberta, Canada, pp. 187-195, 2008.
 6. Murty B. S., Yeh J. W., Ranganathan S., High-Entropy Alloys, Elsevier Inc., ISBN 9780128002513, 2014.
 7. Miracle D.B., Senkov O.N., A critical review of high entropy alloys and related concepts, Acta Materialia, Vol. 122, 2017, pag. 448-511.
 8. Zhang, Y., Zuo, T. T., Tang, Z., Gao, M. C., Dahmen, K.A ., Liaw, P. K., Lu, Z. P., Microstructures and properties of high-entropy alloys, Progress in Materials Science, 61, 2014, DOI: /10.1016/j.pmatsci.2013.10.001, pag. 1-93.
 9. Scutelnicu E., Bazele proceselor de sudare, Editura Fundației Universitare ”Dunărea de Jos” din Galați, 2007.
 10. Scutelnicu E., Simularea prin element finit a proceselor termice din îmbinările sudate eterogene, Editura Fundației Universitare ”Dunărea de Jos” din Galați, 2004.
 11. Scutelnicu, E., Constantin, E., Iordachescu, D., Modelarea proceselor termomecanice de asamblare, Editura Fundației Universitare ”Dunărea de Jos” din Galați, 2003.
 12. Sindo Kou, Welding Metallurgy, John Wiley & Sons, Inc., 2003.
 13. Yantao Li, Baorong Hou, Corrosion fatigue of welded joints of steel for marine platform, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 13, October 2006, pag. 467-470.
 14. Zhang H., Wang X., Jia R., Hou J., Guo W., Investigation on Stress Corrosion Cracking Behavior of Welded High Strength Low Alloy Steel in Seawater Containing Various Dissolved Oxygen Concentrations, International Journal of Electrochemical Science, Vol. 8, 2013, pag. 1262 - 1273.
 15. *** Metallurgy and Mechanics of Welding - Processes and Industrial Applications, Edited by Régis Blondeau, John Wiley & Sons, Inc., 2008.
 
Prof.dr.ing. Fetecău Cătălin  
Teme de doctorat 
 1. Prelucrarea şi caracterizarea materialeor polimerice şi a compozitelor polimerice
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 • Caracterizarea compozitelor polimerice utilizând metode de indentare
Bibliografie  
 1. Feldman, Tehnologia compuşilor macromoleculari, Editura Tehnica, 1974.
 2. F. Gibson, A review of recent research on nanoindentation of polymer composites and their constituents, Composites Science and Technology, 105 (2014), 51–65.
 3. Fetecau, Injectarea Materialelor Plastice, Editia a doua, Editura Didactica, 2007 si Pedagocica, Bucuresti, Romania, ISBN 978-973-30-1971-8.
 4. Awaja, M. Gilbert, G. Kelly, B. Fox, P. J. Pigram, , Adhesion of polymers, Progress in Polymer Science, 34 (2009), 948-968, doi:10.1016/j.progpolymsci.2009.04.007.
 5. M. Diez-Pascual et al. Nanoindentation in polymer nanocomposites, Progress in Materials Science, 67 (2015), 1–94.
 6. G. Herbert, P. Sudharshan Phani, Kurt E. Johanns, Nanoindentation of viscoelastic solids: A critical assessment of experimental methods, Current Opinion in Solid State and Materials Science, 19 (2015), 334–339.
 7. C. Fischer –Cripps, Nanoindentation, Springer 2002. Capitolul 2, 3..
 8. Mencík,*, L. Hong He, J. Nemecek, Characterization of viscoelastic-plastic properties of solid polymers by instrumented indentation, Polymer Testing, 30 (2011), 101-109
 9. Ah-Young Jee, M. Lee, Comparative analysis on the nanoindentation of polymers using atomic force microscopy, Polymer Testing, 29 (2010), 95–99.
 10. A. Sakharova, J.V. Fernandes, J.M. Antunes, M.C. Oliveira, Comparison between Berkovich, Vickers and conical indentation tests: A three-dimensional numerical simulation study, International Journal of Solids and Structures, 46 (2009), 1095–1104.
 11. CSM Instruments, Indentation Software manual
 12. Wan, M.-P. Tran, C. Leblan, E. Béchet, E. Plougonven, A. Léonard, C. Detrembleur, L. Noels, J.-M. Thomassin, V.-D. Nguyen, Experimental and computational micro-mechanical investigations of compressive properties of polypropylene/multi-walled carbon nanotubes nanocomposite foams, Mechanics of Materials, 91 (2015), 95–118.
 13. LU, B. WANG, J. MA, G. HUANG and H. VISWANATHAN, Measurement of Creep Compliance of Solid Polymers by Nanoindentation, Mechanics of Time-Dependent Materials 7 (2003), 189–207.
 14. I. Park, M. G. Mostofa, M. Mahmoodi, S. S. Park, Micromechanical scribing and indentation behavior of injection-molded polymeric carbon nanotube (CNT) nanocomposites, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 68 (2013), 391–405.
 15. Vgenopoulos, J. Sweeney, C.A. Grant, G.P. Thompson, P.E. Spencer, P. Caton-Rosea, P.D. Coates, Nanoindentation analysis of oriented polypropylene: Influence of elastic properties in tension and compression, Polymer, 151 (2018), 197–207.
 16. A. Lucca, K. Herrmann, M.J. Klopfstein, Nanoindentation: Measuring methods and applications, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 59 (2010), 803–819.
 17. Erik G. Herbert, P. Sudharshan Phani, Kurt E. Johanns, Nanoindentation of viscoelastic solids: A critical assessment of experimental methods, Current Opinion in Solid State and Materials Science, 19 (2015), 334–339.
 18. Richter, H. Gojzewski, J. J. Belbruno, Visco-elastic properties of thin nylon films using multi-cycling nanoindentation, International Journal of Materials Research, 98 (2007), 5.
 19. B J Briscoey, L Fiori, E Pelillo, Nano-indentation of polymeric surfaces, Journal of Physics D: Applied Physics., 31 (1998), 2395–2405.
 20. H. Gojny, M. H.G. Wichmann, B. Fiedler, K. Schulte, Influence of different carbon nanotubes on the mechanical properties of epoxy matrix composites – A comparative study, Composites Science and Technology, 65 (2005), 2300–2313.
 21. V. Ferreira et al., Influence of carbon nanotube concentration and sonication temperature on mechanical properties of HDPE/CNT nanocomposites, Fullerenes, Nanotubes And Carbon Nanostructures, 25 (2017), 531–539
 22. Peng, T. Zhang, Yi. Feng, Y. Huan, Determination of shear creep compliance of linear viscoelastic-plastic solids by instrumented indentation, Polymer Testing, 31 (2012), 1038–1044.
 23. Peng, Y. M, Y. Feng, Y. Huan, Ch. Qin, T. Zhang, Nanoindentation creep of nonlinear viscoelastic polypropylene, Polymer Testing, 43 (2015), 38-43.
 24. L. OYEN, Analytical techniques for indentation of viscoelastic materials, Philosophical Magazine, 2006, 1–17.
 25. M.M. Shokrieh, M.R. Hosseinkhani, M.R. Naimi-Jamal, H. Tourani, Nanoindentation and nanoscratch investigations on graphene-based nanocomposites, Polymer Testing,  32 (2013), 45–51.
 
Prof.dr.habil.ing. Frumușanu Gabriel-Radu  
Teme de doctorat 
 1. Clasificarea energetică a procedeelor de prelucrare.
 2. Pilotarea maşinilor-unelte.
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 • 1.1. Procedee de prelucrare utilizate in construcţia de maşini.
 • 1.2. Energetica proceselor de prelucrare.
 • 1.3. Modelarea procedeelor de prelucrare.
 • 1.4. Impactul ecologic al proceselor de prelucrare.
 • 2.1. Performanţa în procesele de prelucrare.
 • 2.2. Programarea maşinilor-unelte cu comanda numerica.
 • 2.3. Baze de date.
 • 2.4. Metode numerice.
Bibliografie  
 • 1.1. G. Frumuşanu, A. Epureanu – Conceptual Approach of the Environmental Impact Issued by the Manufacturing Process, Applied Mechanics and Materials 555: 485-490, (2014).
 • 1.2. E. Abele, S. Braun and P. Schraml - Holistic Simulation Environment for Energy Consumption Prediction of Machine Tools, Procedia CIRP 29, pp. 251-256, (2015).
 • 1.3. J. Ma,  X. Ge,  S.I. Chang, and S. Lei - Assessment of cutting energy consumption and energy efficiency in machining of 4140 steel, Int J Adv Manuf Technol, 74, pp. 1701–1708, (2014).
 • 1.4. H.-S. Yoon, J.-Y. Lee, M.-S. Kim and S.-H. Ahn - Empirical power-consumption model for material removal in three-axis milling, Journal of Cleaner Production, 78, pp. 54-62, (2014).
 • 1.5. G. Frumusanu, N. Badea, C. Afteni, A. Epureanu, Method for energy-efficient planning of the industrial processes, MATEC Web of Conferences 112, 09003, (2017).
 • 1.6. P. C. Priarone - Quality-conscious optimization of energy consumption in a grinding process applying sustainability indicators, Int J Adv Manuf Technol, 86, pp.2107–2117, (2016).
 • 1.7. K. Salonitis, and P. Ball - Energy efficient manufacturing from machine tools to manufacturing systems, Procedia CIRP – Manuf. Systems, 7, pp. 634-639, (2013).
 • 1.8. L. Zhou, J. Li , F. Li, Q. Meng, J. Li and X. Xu - Energy consumption model and energy efficiency of machine tools: a comprehensive literature review, Journal of Cleaner Production 112, pp. 3721-3734, (2016).
 • 1.9. O. Pruteanu, A. Epureanu, C. Bohosievici, C. Gyenge - Tehnologia fabricării maşinilor, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti 1981.
 • 2.1. F. Susac, V. Tăbăcaru – Programarea sistemelor integrate de producţie, Galaţi University Press (2015).
 • 2.2. G. Frumuşanu, A. Epureanu – Holistic Approach of the Optimization Problem in Manufacturing, Int. Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing 4(1): 31-35, (2016).
 • 2.3. G. Frumuşanu, A. Epureanu – Global optimal control of machining operations, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Tom LXI(LXV), Fasc.3: 13-20, (2015).
 • 2.4. W. Yang, Y. Guo, W. Liao, Optimization of multi-pass face milling using a fuzzy particle swarm optimization algorithm. Int J Adv Manuf Technol, 54(1-4), 45-57, (2011).
 • 2.5. A. Costa, G. Celano, S. Fichera, Optimization of multi-pass turning economies through a hybrid particle swarm optimization technique. Int J Adv Manuf Technol, 53(5-8), 421-433, (2011).
 • 2.6. M. Kurt, E. Bagci, Feedrate optimisation/scheduling on sculptured surface machining: a comprehensive review, applications and future directions. Int J Adv Manuf Technol, 55, 1037–1067, (2011).
 • 2.7. M. Farahnakian, M. R. Razfar, M. Moghri, M. Asadnia, The selection of milling parameters by the PSO-based neural network modeling method. Int J Adv Manuf Technol, 57, 49-60, (2011).
 • 2.8. Z. M. Bi, L. Wang, Optimization of machining processes from the perspective of energy consumption: A case study. Journal  of Manuf. Systems 31, 420–428, (2012).
 • 2.9. X. Zhang, H. Ding, Note on a novel method for machining parameters optimization in a chatter-free milling process, Int. Journal of Machine Tools & Manufacture, 72, 11– 15, (2013).
 
Prof.dr.ing.habil. Virgil Gabriel Teodor  
Teme de doctorat 
 1. Contribuţii la studiul tehnologiilor moderne de generare a suprafeţelor
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Generarea suprafeţelor prin înfăşurare
 2. Tehnologii de generare a suprafeţelor prin fabricare asistată de calculator
 3. Tehnologii de generare a suprafeţelor prin fabricaţie aditivă
 4. Conceptul de inginerie inversă şi tehnici utilizate în domeniu
Bibliografie  
 1. N. Oancea, Generarea suprafetelor prin infasurare. Teoreme fundamentale (Surface generation trough winding. Fundamental theorems), vol. I. Galati: “Dunarea de Jos” University Publishing House, 2004.
 2. N. Oancea, Genarearea suprafetelor prin infasurare. Teoreme complementare (Surface generation trough winding. Complementary theorems), vol. II. “Dunarea de Jos” University Publishing House, 2004.
 3. V.G. Teodor, N. Oancea, M. Dima, Profilarea sculelor prin metode analitice, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi, ISBN (10) 973-627-333-4, 2006.
 4. V. G. Teodor, Contributions to the Elaboration of a Method for Profiling Tools. Tools which Generate by Enwrapping. Lambert Academic Publishing, 2010.
 5. V.G. Teodor, N. Baroiu, F. Susac, The synthesis of new algorithms for CAD profiling of cutting tools, Lambert Academic Publishing, ISBN 978-613-7-08923-1, 2018.
 6. V.G. Teodor, Îndrumar de laborator pentru disciplina Sisteme Computerizate de Măsurare, Editura GUP, 2012.
 
 

Domeniul doctorat Inginerie Industrială
Facultatea de Științe și Mediu

 
Prof.dr.ing. Puiu-Lucian Georgescu  
Teme de doctorat 
 1. Evaluarea deșeurilor industriale rezultate din industria fontei si otelului
 2. Studii asupra posibilităților de asigurare a decontaminării instalațiilor si ariilor adiacente uzinei de produse cocso-chimice
 3. Sisteme integrate de determinare a impactului activităților economico-sociale asupra bazinelor hidrografice extinse
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 • Scheme de investigare si monitorizare a deșeurilor din industria fontei si otelului; caracteristici, metode moderne, reutilizare/valorificare
 • Caracteristici ale poluării industriale din industria cocso-chimica
 • Tehnici de prelevare, prelucrare a datelor si modelare pentru monitorizarea ecosistemelor acvatice extinse
Bibliografie  
 1. Violeta Pintilie‑Nicolov, Puiu Lucian Georgescu, Cătălina Iticescu, Dana Iulia Moraru, Adelina Georgiana Pintilie, The assessment of the annual effective dose due to ingestion of radionuclides from drinking water consumption: calculation methods, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 10 p, 2021, doi.org/10.1007/s10967-020-07438-5, volume 327, no.1
 2. Calmuc, M., Calmuc, V., Arseni, M., Topa, C., Timofti, M., Georgescu, L.P., Iticescu, C., 2020. A Comparative Approach to a Series of Physico-Chemical Quality Indices Used in Assessing Water Quality in the Lower Danube. Water 12, 3239. https://doi.org/10.3390/w12113239;
 3. Arseni, M., Rosu, A., Calmuc, M., Calmuc, V.A., Iticescu, C., Georgescu, L.P., 2020. Development of Flood Risk and Hazard Maps for the Lower Course of the Siret River, Romania. Sustainability 12, 6588. https://doi.org/10.3390/su12166588.
 4. Banescu, A., Arseni, M., Georgescu, L.P., Rusu, E., Iticescu, C., 2020. Evaluation of Different Simulation Methods for Analyzing Flood Scenarios in the Danube Delta. Applied Sciences 10, 8327. https://doi.org/10.3390/app10238327
 5. Constantin, D.-E., Bocăneala, C., Voiculescu, M., Roşu, A., Merlaud, A., Roozendael, M.V., Georgescu, P.L., 2020. Evolution of SO2 and NOx Emissions from Several Large Combustion Plants in Europe during 2005–2015. International Journal of Environmental Research and Public Health 17, 3630. https://doi.org/10.3390/ijerph17103630
 6. Merlaud, A., Belegante, L., Constantin, D.-E., Den Hoed, M., Meier, A.C., Allaart, M., Ardelean, M., Arseni, M., Bösch, T., Brenot, H., Calcan, A., Dekemper, E., Donner, S., Dörner, S., Balanica Dragomir, M.C., Georgescu, L., Nemuc, A., Nicolae, D., Pinardi, G., Richter, A., Rosu, A., Ruhtz, T., Schönhardt, A., Schuettemeyer, D., Shaiganfar, R., Stebel, K., Tack, F., Nicolae Vâjâiac, S., Vasilescu, J., Vanhamel, J., Wagner, T., Van Roozendael, M., 2020. Satellite validation strategy assessments based on the AROMAT campaigns. Atmospheric Measurement Techniques 13, 5513–5535. https://doi.org/10.5194/amt-13-5513-2020
 7. Reconstrucție şi revitalizare ecologica, Lucian P. Georgescu, Catalina Iticescu, Valentin Hahuie, Editura EUROPLUS, 2015, ISBN 978-606-628-129-4
 8. Soil Contamination & remediation technologies Handbook, Lucian P. Georgescu, Edition Pixell, 210 pag., ISBN: 2 9526367 0 2, EAN: 9782952636704, France, 2006
 9. Flood hazard monitoring using GIS and remote sensing observations (2017) M., Arseni, A., Rosu, C., Bocaneala, D.E., Constantin, L., Georgescu, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, no.2, 2017
 10. Seasonal variation of the physico-chemical parameters and Water Quality Index (WQI) of Danube water in the transborder Lower Danube area Cătălina Iticescu, Gabriel Murariu, Lucian P. Georgescu, Adrian Burada, Cătălina Maria Ţopa (2016).. Rev. De Chimie (Bucharest), 67, no. 9, 2016, p. 1843 – 1849
 11. Measurements of gross alpha and beta activity in drinking water from Galati region, Romania; V. Pintilie; A. Ene; L.P. Georgescu; L. Moraru; C. Iticescu; Romanian Report in Physics,     Volume 68, no. 3, 2016, p. 1208 – 1220
 12. C.  Iticescu,  L.  P. Georgescu,  G.  Gurau,  M.  Murarescu,  D.  Dima, G. Murariu, C. Gheorghies, METHODS TO REDUCE ENVIRONMENTAL IMPACT OF MUNICIPAL WASTE WATER  SEWAGE  SLUDGE, Environmental  Engineering  and  Management  Journal, vol. 14, no. 10, 2015, p. 2457 – 2463
 13. Monitoring Danube water quality near Galati City.  C. Iticescu, L. P. Georgescu, C. M. Ţopa, G. Murariu.  Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol.15, Nr. 1, pg. 30 – 38, 2014
 14. Assessing the Danube Water Quality Index in the City of Galati, Romania, C. Iticescu, L. P. Georgescu, C. M. Topa, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, November 2013
 15. Contaminated sites in ROMANIA’S south-east region. Methods of risk identification and Management, Lucian P. Georgescu, Daniel Ciobanu, Carmen Elena Sandu; Journal of    Environmental  Protection and Ecology (ISI),  13, No 3, 1527–1534 (2012)
 
Prof.dr.ing. Luminiţa Moraru  
Teme de doctorat 
 1. Imagistica medicală utilizată ca metodă de diagnostic non-invaziv/ Non-invasive diagnostic imaging techniques
 2. Învățarea automată pentru analiza imaginilor medicale și diagnosticare neinvazivă/Deep Learning    for medical image analysis and non-invasive diagnosis
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 • Principii de baza ale imagisticii medicale
 • Notiuni fundamentale de procesare a imaginilor
 • Topologii de rețele neuronale artificiale
 • Reţelele neuronale artificiale; clasificare vs. regresie
Bibliografie  
 1. Dobrea Dan Marius, Tehnici de inteligență computațională. Aplicații în electronică și biomedicină, Editura Performantica, Iaşi, România, ISBN 978-606-685-546-4, 2017
 2. Anca M. Lazăr, Prelucrarea Discretă a Semnalelor Biomedicale Unidimensionale, Volum I, Editura “Gh. Asachi” Iasi, 2001
 3. Vlaicu, A., Prelucrarea digitală a imaginilor, Cluj-Napoca, Editura Albastră, 1997
 4. L. Moraru, S. Moldovanu, D. Bibicu, Metode avansate de procesare și analiză a imaginilor complexe, Galați University Press 2013.
 5. Pachetul de modelare şi simulare simulink (Rularea unui model SIMULINK demonstrative; Crearea modelelor SIMULINK; Rularea simulărilor în SIMULINK; Modul de lucru al unui program SIMULINK)
 6. *** MATLAB User’s Guide, The Mathworks Inc., SUA, 2000.
 7. *** Neural Network Toolbox™ 7 User’s Guide, MATLAB by The MathWorks, Inc.
 8. SPSS Statistica, SPSS Inc., Chicago, IL
 9. ImageJ, Image processing and analysis in JAVA (open source)
 
Prof.dr.fiz. Mirela Praisler  
Teme de doctorat 
 1. Spectroscopie in infrarosu aplicata pentru identificarea structurii moleculare a unor compusi organici.
 2. Dezvoltarea unor aplicatii de inteligenta artificiala dezvoltate pentru identificarea substantelor ilicite si / sau a precursorilor acestora pe baza proprietatilor lor spectrale.
 3. Metode chemometrice pentru automatizarea recunoasterii unor clase de substante organice.
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Principii de baza ale spectroscopiei in infrarosu
 2. Tehnici spectrscopice de investigare a structurii moleculare a substantelor organice
 3. Metode şi echipamente de investigaţie prin spectroscopie in infrarosu
 4. Notiuni fundamentale de procesare a spectrelor
Bibliografie  
 1. Bratulescu, Introducere in spectroscopia compusilor organici, Editura SITECH, 2009.
 2. Stuart, Infrared spectroscopy – Fundamentals and applications, Wiley, 2011, disponibil online la http://www.kinetics.nsc.ru/chichinin/books/spectroscopy/Stuart04.pdf .
 
Prof.dr.ing.habil. Ene Antoaneta  
Teme de doctorat 
 1. Metode de investigare a deșeurilor rezultate din activități nucleare
 2. Metode analitice de înaltă performanță utilizate pentru investigarea poluanților organici și anorganici în ecosisteme acvatice
 3. Metode spectrometrice și dozimetrice utilizate pentru evaluarea impactului izotopilor radioactivi asupra sănătății populației
 4. Tehnici atomice și nucleare utilizate pentru evaluarea impactului poluării cu metale grele a zonelor transfrontaliere
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Metode de investigare a poluanților organici și anorganici în ecosisteme acvatice
 2. Determinarea activității izotopilor radioactivi și a dozelor de radiații nucleare
 3. Metode de spectrometrie nucleară și dozimetria radiațiilor
 4. Tehnici atomice și nucleare utilizate în domeniul mediului
Bibliografie  
 1. Ene A., Pantelica A., 2011, Tehnici analitice atomice şi nucleare utilizate în monitorizarea mediului, Galati University Press, 100 pagini, ISBN 978-606-8348-17-9.
 2. Ene A., 2006, Tehnici radiometrice de analiza si control, Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos din Galati, 345 pagini, ISBN (10) 973-627-308-3  si ISBN (13) 978-973-627-308-7.
 3. Ene A. (Ed.), 2015, Instrumental Techniques for Environmental Investigations: Methodological Guide = Tehnici Instrumentale pentru Investigații de Mediu: Ghid Metodologic, Ed. Tehnopress, Iasi, 2015, ISBN 978-606-687-233-1, 220 p.
 4. Ene A., Bosneaga A., Georgescu L., 2010, Determination of heavy metals in soils using XRF technique, Rom. Journ. Phys. ISSN 1221-146x, 55 (7-8), 815-820.
 5. Ene A., Popescu I.V., Stihi C., Gheboianu A., Pantelica A., Petre C., 2010, PIXE analysis of multielemental samples, Rom. Journ. Phys. ISSN 1221-146x, 55 (7-8), 806-814.
 6. Ene A., Pantelica A., Freitas M.C., Bosneaga A., 2011, EDXRF and INAA analysis of soils in the vicinity of a metallurgical plant, Rom. Journal Phys. 56 (7-8), 993-1000.
 7. Ene A., Pantelica A., 2011, Characterization of metallurgical slags using low-level gamma-ray spectrometry and neutron activation analysis, Rom. Journal Phys. 56 (7-8), 1011-1018. 
 8. Ene A., Bogdevich O., Sion A., Spanos T., 2012, Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons by gas chromatography-mass spectrometry in soils from Southeastern Romania, Microchemical Journal, 100, 36-41, ISSN 0026-265X, doi:10.1016/j.microc.2011.08.006.
 9. Pantelica A., Ene A., Georgescu I.I., 2012, Instrumental neutron activation analysis of some fish species from Danube River in Romania, Microchemical Journal, 103, 142-147, doi:10.1016/j.microc.2012.02.005.
 10. Zubcov E., Zubcov N., Ene A., Biletchi L., 2012, Assessment of copper and zinc levels in fish from freshwater ecosystems of Moldova, Environmental Science and Pollution Research, 19(6), 2238-2247, ISSN: 0944-1344 (Print) 1614-7499 (Online) , doi: 10.1007/s11356-011-0728-5.
 11. Ene A., Bogdevich O., Sion A., 2012, Levels of organochlorine pesticides (OCPs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in topsoils from SE Romania, Science of the Total Environment, 439, 76–86, ISSN: 0048-9697, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.09.004.
 12. Harmens, H., D. A. Norris, K. Sharps, G. Mills, R. Alber, Y. Aleksiayenak, O. Blum, S.-M. Cucu-Man, M. Dam, L. De Temmerman, Ene, A., J. A. Fernández, J. Martinez-Abaigar, M. Frontasyeva, B. Godzik, Z. Jeran, P. Lazo, S. Leblond, S. Liiv, S.H. Magnússon, B. Maňkovská, G. Phil-Karlsson, J. Piispanen, J. Poikolainen, J.M. Santamaria, M. Skudnik, Z. Spiric, T. Stafilov, E. Steinnes, C. Stihi, I. Suchara, L. Thöni, R. Todoran, L. Yurukova, H. G. Zechmeister, 2015, Heavy metal and nitrogen concentrations in mosses are declining across Europe whilst some "hotspots" remain in 2010, Environmental Pollution 200, 93-104, doi:10.1016/j.envpol.2015.01.036.
 
Prof.dr.habil. Cătălina Iticescu  
Teme de doctorat 
 1. Studii asupra variației sezoniere a parametrilor fizico-chimici și a indicelui calității apei (WQI) în bazinul hidrografic al Dunării de Jos
 2. Studii asupra calității ecosistemelor în zona Dunării de Jos
 3. Reconstructia terenurilor poluate industrial
 4. Reconstructia ecologica a Deltei Dunarii
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Indicii de calitate ai apelor de suprafață (WQI, WPI etc.).
 2. Monitorizarea calității apelor de suprafață și subterane și a sedimentelor din cursurile studiate. Metode de analiza.
 3. Tehnici de prelucrare a datelor si modelare pentru monitorizarea cursurilor de apa de suprafata.
 4. Tehnici de reconstructie si revitalizare ecologica.
 5. Soluții optime pentru utilizarea nămolurilor de epurare rezultate din tratarea apelor uzate municipale și industrial.
Bibliografie  
 1. Catalina Iticescu, Puiu‐Lucian Georgescu, Maxim Arseni, Adrian Rosu, Mihaela Timofti, Gabriel Carp and Lucian‐Ionel Cioca, Optimal Solutions for the Use of Sewage Sludge on Agricultural Lands, Water 2021, 13, 585. https://doi.org/10.3390/w13050585
 2. Madalina Calmuc, Valentina Calmuc, Maxim Arseni, Catalina Topa, Mihaela Timofti, Lucian P. Georgescu and Catalina Iticescu*, A Comparative Approach to a Series of Physico-Chemical Quality Indices used in Assessing Water Quality in the Lower Danube, Water 2020, 12, 3239; doi:10.3390/w12113239
 3. Catalina Iticescu; Lucian P. Georgescu; Gabriel Murariu; Catalina Topa; Mihaela Timofti; Violeta Pintilie; Maxim Arseni, Lower Danube Water Quality Quantified through WQI and Multivariate Analysis, Water 2019, Volume 11, Issue 6, 1305, doi:10.3390/w11061305
 4. Constantin Apetrei, Catalina Iticescu, Lucian Puiu Georgescu, Multisensory System Used for the Analysis of the Water in the Lower Area of River Danube, Nanomaterials 2019, 9, 891; doi:10.3390/nano9060891
 5. Cătălina Iticescu, Gabriel Murariu, Lucian P. Georgescu, Adrian Burada, Cătălina Maria Ţopa. Seasonal variation of the physico-chemical parameters and Water Quality Index (WQI) of Danube water in the transborder Lower Danube area. Rev. De Chimie (Bucharest), 67, no. 9, 2016, p. 1843 - 1849
 6. V. Pintilie, A. Ene, L. P. Georgescu, L. Moraru, C. Iticescu, MEASUREMENTS OF GROSS ALPHA AND BETA ACTIVITY IN DRINKING WATER FROM GALATI REGION, ROMANIA., Romanian Reports in Physics, 2016, Volume 68 (3), 1208-1220
 7. C.  Iticescu, L.  P. Georgescu, G.  Gurau, M. Murarescu, D.  Dima, G. Murariu, C. Gheorghies, METHODS TO REDUCE ENVIRONMENTAL IMPACT OF MUNICIPAL WASTE WATER SEWAGE SLUDGE, Environmental Engineering and Management Journal, vol. 14, no. 10, 2015, p. 2457 – 2463
 8. C. Iticescu, L. P. Georgescu, C. Topa, G. Murariu, Monitoring the Danube Water Quality near the Galati City, Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), Vol.15, No 1 (2014), p. 30 – 38
 9. C. Iticescu, L. P. Georgescu, C. M. Topa, Assessing the Danube Water Quality Index in the City of Galati, Romania, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, November 2013, Vol. 8, No. 4, p. 155 – 164
 10. ORDIN nr. 161 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa
 11. Tyagi, S.; Sharma, B.; Singh, P.; Dobhal, R. Water Quality Assessment in Terms of Water Quality Index, American Journal of Water Resources, 2013, 1, 3, 34-38
 12. Directive 2000/60/EC. European Commission (2000): Establishing a framework for community action in the field of water policy. European Commission PE-CONS 3639/1/100 Rev 1, Luxemburg.
 13. Marion County Health Department, State of Indiana. Undated. Water quality index as applied to Fall Creek. (http://www.mchd.com/wq/html/wq_index_fall_creek.pdf)
 14. Oni, O., Fasakin, O., 2016, The Use of Water Quality Index Method to Determine the Potability of Surface Water and Groundwater in the Vicinity of a Municipal Solid Waste Dumpsite in Nigeria, American Journal of Engineering Research (AJER), 5, 10, 96-101
 15. Reconstrucție şi revitalizare ecologica, Lucian P. Georgescu, Catalina Iticescu, Valentin Hahuie, Editura EUROPLUS, 2015, ISBN 978-606-628-129-4
 
 

Domeniul doctorat Inginerie Industrială
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor

 
Prof.dr.ing. ANCA NICOLAU  
Teme de doctorat 
 1. Controlul formarii biofilmelor in industria alimentara prin metode neconventionale (utilizarea de bacteriocine, bacteriofagi, uleiuri esentiale sau enzime disruptive)
Bibliografie  
 1. Grigore-Gurgu L, Bucur FI, Borda D, Alexa EA, Neagu C, Nicolau AI. 2019. Biofilms Formed by Pathogens in Food and Food Processing Environments, chapter in Bacterial Biofilms, IntechOpen, ISBN: 978-1-78985-900-3 Print ISBN: 978-1-78985-899-0. DOI: 10.5772/intechopen.90176
 2. Banu C. (coord.) et al. 1998, 1999. Manualul inginerului de industrie alimentară. vol. I, vol. II, Editura Tehnică, Bucureşti, ISBN: 973-32-1188-0.
 3. Banu, C., Barascu, E., Stoica, A., Nicolau, A. 2007. Suveranitate, securitate si siguranta alimentara, Ed. ASAB, Bucuresti, ISBN 978-973-7725-40-0.
 4. Nicolau A., Turtoi, M. 2006. Microbiologie generala. Factori care influenteaza dezvoltarea microorganismelor, Ed. Academica, Galati, ISBN –10 973388937-16-7; ISBN – 13 978-973-8937-16-1.