Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE FUNDAMENTALE ȘI INGINEREȘTI

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE – ADMITERE 2021

 

 

Domeniul doctorat Ingineria Produselor Alimentare
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor

 
Prof.dr.ing. Iuliana APRODU Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Teme de doctorat 
 1. Optimizarea funcționalității unor alimente şi ingrediente alimentare bazată pe investigarea relațiilor intermoleculare.
Bibliografie  
 1. Aprodu I. 2020. Effect of processing on the antioxidant activity of beer. In: Legault A. (Ed.), Beer: From Production to Distribution, pp. 1-23, Nova, New York. ISBN: 978-1-53618-414-3
 2. Aprodu, I., Dumitrașcu, L., Râpeanu, G., Bahrim, G. E., Stănciuc, N. (2020). Spectroscopic and Molecular Modeling Investigation on the Interaction between Folic Acid and Bovine Lactoferrin from Encapsulation Perspectives. Foods9(6), 744.
 3. Dumitrascu L., Stănciuc N., Grigore-Gurgu L., Aprodu I. 2020. Investigation on the interaction of heated soy proteins with anthocyanins from cornelian cherry fruits. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy231, 118114.
 4. Aprodu, I., Dumitraşcu, L., Stănciuc, N., 2019. Thermal Stability of Carotenoids–α-Lactalbumin Complex. In: Melton, L., Shahidi, F., Varelis, P. (Eds.), Encyclopedia of Food Chemistry, vol. 2, pp. 583–588. Elsevier. ISBN: 9780128140260
 5. Stănciuc N., Banu I., Bolea C., Patraşcu L., Aprodu I. 2018. Structural and antigenic properties of thermally treated gluten proteins. Food Chemistry, 267, 43-51.
 
Prof.dr.ing. Iuliana BANU Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Optimizarea tehnologiilor de procesare a cerealelor şi de obţinere de produse de panificaţie corespunzătoare principiilor dezvoltării durabile şi siguranţei alimentare
Bibliografie 
 1. Aprodu Iuliana, Banu Iuliana. 2021. Impact of brown foxtail millet (Setaria italica) flour on thermo-mechanical properties of flours from different rice varieties, International Journal of Food Science & Technology, https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijfs.14925
 2. Banu Iuliana, Aprodu Iuliana. 2020. Assessing the Performance of Different Grains in Gluten-Free Bread Applications, Applied Science, 10(24), 8772.
 3. Aprodu Iuliana, Horincar Georgiana, Andronoiu Doina, Banu Iuliana. 2019. Technological performance of various flours obtained through multigrain milling, Innovative Food Science and Emerging Technologies, 55, 27-34.
 4. Aprodu Iuliana, Banu Iuliana. 2017. Milling, functional and thermo-mechanical properties of wheat, rye, triticale, barley and oat, Journal of Cereal Science, 77, 42-48.
 
Prof.dr.ing. Daniela BORDA Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Tratamente asistate de presiunea înaltă pentru obținerea matricilor alimentare cu noi proprietăți funcționale.
 2. Interacțiuni ale compușilor bioactivi (uleiuri volatile, antioxidanți, enzime, bacteriocine) cu matrici alimentare noi și convenționale.
 3. Valorificarea inteligenta a subproduselor din industria laptelui pentru obținerea unor noi structuri funcționale. 
Bibliografie 
 1. Bleoancă, I, Enachi, E., Borda, D. 2020, Thyme Antimicrobial Effect in Edible Films with High Pressure Thermally Treated Whey Protein Concentrate. Foods9, 855, EISSN 2304-8158, https://doi.org/10.3390/foods9070855.
 2. Mune-Mune, M.A., Stanciuc, N., Grigore-Gurgu, L., Aprodu, I., Borda D. 2020, Structural changes induced by high pressure processing in Bambara bean proteins at different pH, LWT - Food Science and Technology, 124, 109187, ISSN: 0023-6438, https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109187.
 3. D., 2019. Progrese ale tehnologillor asistate de presiunea înaltă, destinate îmbunătățirii calității și siguranței alimentelor, Teza de abilitare.
 4. Daniela Borda. 2018, High- pressure processing of seafoods, In Trends in Fish Processing Technologies, Editors Daniela Borda, Anca I. Nicolau, Peter Raspor, pages 71-100, Publisher: CRC Press, Taylor& Francis Group, ISBN 9781498729178.
 5. Bleoanca, Neagu C., Turtoi M., Borda D. 2018. Mild‐thermal and high pressure processing inactivation kinetics of polyphenol oxidase from peach puree, Journal of Food Process Engineering, Volume 41, Issue 7, e 12871, https://doi.org/10.1111/jfpe.12871, ISSN 0145-8876.
 6. Bleoancă, Saje K., Mihalcea L., Oniciuc E.-A., Smole-Mozina S., Nicolau A. I., Borda, D*. 2016. Contribution of high pressure and thyme extract to control Listeria monocytogenes in fresh cheese - A hurdle approach, Innovative Food Science & Emerging Technologies, 38, 7-14, DOI: 10.1016/j.ifset.2016.09.002, ISSN 1466-8564.
 7. Bleoanca I., Neagu C., Dima S., Borda D*. Development of multicomponent edible films from milk-serum proteins, Journal of Biotechnology, Vol. 208, S47-S47, Suplement S, DOI: 10.1016/j.jbiotech.2015.06.136, ISSN 0168-1656, (FI=2,667).
 8. Borda D., Bleoanca, I. The added value of thermally assisted high pressure processing in obtaining probiotic yogurt from cow & goat milk, Journal of Biotechnology, Vol. 208, S47-S47, Suplement S, DOI: 10.1016/j.jbiotech.2015.06.137, ISSN 0168-1656, (FI=2,667).
 9. Hans-Joachim Hubschmann, Handbook of GC-MS.  2015, Fundamentals and Applications, Third Edition, Wiely-VCh, Germany, ISBN: 978-3-527-33474-2.
 10. Daniela Borda. 2007, Tehnologii în industria laptelui -Aplicaţii ale tratamentului la presiune înaltă, Ed. Academica, Galati, ISBN-10 973-8937-17-5, ISBN-13, 978-973-8937-17-8, pag.1-200.
 
Prof.dr.ing. Elisabeta BOTEZ Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Alimente cu destinaţie specială.
 2. Reformularea unor produse alimentare
Bibliografie 
 1. Banu C (coord.). 2009. Tratat de industrie alimentară. Tehnologii ali Editura ASAB, Bucureşti, ISBN (general 2 vol.): 978-973-7725-62-2, ISBN (volumul 2): 978-973-7725-67-7, 1147 p.
 2. Doina Georgeta Andronoiu, Oana Viorela Nistor, Gabriel Danut Mocanu, Elisabeta Botez. 2017. Cascaval Cheese: Rheological and Textural Challenges, In: Cheese Production, Consumption and Health Benefits, Editors: Marta Helena Fernandes Henriques and Carlos José Dias Pereira, Nova Science New York, ISBN 978-1-53612-842-0.
 3. Elisabeta Botez ș.a. 2017. Chapter: Meat Product Reformulation: Nutritional Benefits and Effects on Human Health, in Book: Functional Food - Improve Health through Adequate Food, Editors: Maria Chavarri Hueda, InTech Open, DOI: 10.5772/intechopen.69118 ISBN: 978-953-51-3440-4, Print ISBN 978-953-51-3439-8.
 4. Seremet, L, Botez, E, Nistor, OV, Andronoiu, DG,Mocanu, GD. 2016., Effect of different drying methods on moisture ratio and rehydration of pumpkin slices. Food Chemistry, 195, 104-109, DOI: 10.1016/j.foodchem.2015.03.125, ISSN: 0308-8146.
 5. Seremet (Ceclu) Liliana, Nistor Oana Viorela, Andronoiu Doina Georgeta, Mocanu Gabriel - Dănuț, Barbu Vasilica Viorica, Rudi Ludmila, Botez Elisabeta. 2020. Development of several hybrid drying methods used to obtain red beetroot powder. Food Chemistry, 310, 125637. Elsevier. ISSN: 0308-8146, WOS:000505957800003.
 6. Mocanu, G.D., Botez, E. 2012. Milk and dairy products: vectors to create probiotic products, In: Everlon Rigobelo (Eds), Probiotics – Book 2, InTech Europe, Croatia, ISBN 978-953-51-0776-7.
 
Prof.dr.habil.ing. Constantin CROITORU Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Tendințe actuale în biotehnologiile de elaborare și maturare a vinurilor seci provenite din soiuri albe și roșii. Studii comparative între vinuri seci din soiuri albe și roșii străine și autohtone.
 2. Contribuții noi la optimizarea profilului nutrițional și senzorial al unor materii prime și produse agroalimentare, vinuri, produse vinicole și băuturi alcoolice distilate. 
Bibliografie 
Capitole în cărți 
 1. Croitoru C., Râpeanu G., 2019 - New Insights on Winemaking of White Grapes. In: Fermented Beverages – Volume 5, The Science of Beverage - First Edition (Grumezescu A.M. & Holban A.M. Eds.), ISBN 9780128152713, Woodhead Publishing, Elsevier, 674 pg., 103 – 145 (https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815271-3.00004-X).
Cărți
 1. Croitoru C., 2016 - Analiza senzorială a produselor agroalimentare. Volumul 3 – Băuturile nealcoolice și alcoolice, ISBN 978 – 973 – 720 – 522 – 3/978 – 973 – 720 – 601 – 6,  Editura  AGIR, 660 pg., 2016 (edituraagir.ro).
 2. Croitoru C., 2014 - Tratat de ştiinţa alimentaţiei şi cunoaşterea alimentelor. Volumul 1 -   Bazele alimentaţiei şi sănătatea, ISBN 978 – 973 – 720 – 527 – 8/978 – 973 – 720 – 526 – 1, Editura AGIR, 1866 pg. (edituraagir.ro).
 3. Croitoru C., 2009 - Tratat de ştiinţă şi inginerie oenologică. Produse de  elaborare şi maturare a vinurilor, ISBN 978 –  973 – 720 – 233 – 8/978 – 973 – 720 –  232 – 1, Editura AGIR, 1047 pg., 2009 (www.edituraagir.ro).
Articole
 1. Croitoru C., Muresan C., Turturica M., Stanciuc N., Andronoiu D. G., Dumitrascu L., Barbu V., Enachi (Ionita) E., Horincar (Parfene) G., Rapeanu , 2018 - „Improvement of quality properties and shelf life stability of new formulated muffins based on black rice”, Molecules, 23, 11, 1 – 15, 3047; doi:10.3390/molecules23113047.
 2. Laurentiu L. M., Croitoru C., Arnous A., 2018 - „Preliminary Assessment for the Synthesis of Lignin-type Molecules using Crude Onion Peroxidase”, Chemical Papers ISSN 2585-7290, DOI 10.1007/s11696-018-0651-z.
 3. Constantin O. E., Râpeanu G., Kukurova K., Turturică M., Dubova Z. , Tobolkova B., Dașko L., Ciesarova Z., Croitoru C., 2018 - „Antioxidative capacity of and contaminant concentrations inprocessed plum products consumed in Romania”, Journal of Food Protection, 81, 8, 1313 – 1320, doi:10.4315/0362-028X.JFP-18-066.
 4. Turturică M., Stănciuc N., Mureșan C., Râpeanu G., Croitoru C., 2018 - „Thermal degradation of plum anthocyanins: Comparison of kinetics from simple to natural systems”, Hindawi, Journal of Food Quality, Volume 2018, Article ID 1598756, https://doi.org/10.1155/2018/1598756.
 5. Enachi , Grigore – Gurgu L.,  Aprodu  I.,  Stanciuc  N.,  Dalmadi   I.,  Bahrim E. G.,  Croitoru C.,  Rapeanu G., 2019  - „Studies on extraction, purification and processing stability of peroxidase from plums (Prunus domestica)”, International Journal of Food Properties, 21, 1, Taylor  & Francis, 2744 – 2757.  https://www.tandfonline.com/doi /pdf/10.1080/10942912.2018.1560311 .
 6. Condurache (Lazăr)   N.,   Croitoru C.,   Enachi E., Bahrim G.  E., Stănciuc N.,     Râpeanu, G., 2021 - Eggplant  Peels as a Valuable Source of Anthocyanins: Extraction, Thermal Stability and Biological Activities. Plants, 10, 577, 1 - 17. DOI.org/10.3390/plants10030577.
 7. Constantin O. E., Kukurova K., Daško L., Stănciuc N., Ciesarová, Croitoru C., Râpeanu G., 2019 - „Effect of thermal processing on simultaneous formation of acrylamide and hydroxymethylfurfural in plum purée”, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 69, 2, 179 – 189, DOI:10.31883/pjfns-2019-00##,http://journal.pan.olsztyn.pl..
 8. Constantin O. E., Kukurova K., Dasko L., Stanciuc N., Ciesarova, Croitoru C., Rapeanu G., 2019 -„Modelling contaminant formation during thermal processing of sea buckthorn purée”, Molecules, 24, 1571; 1 – 12, doi:10.3390/molecules 24081571.
 9. Palade L.M., Duta D., Popescu C., Croitoru C., Popa M. E., 2016 - „Differentiation of three grape varieties by using sensory analysis and characterization of the volatile compounds profile of their musts”, Romanian Biotechnological Letters, 22, 6, 12005 – 12009.
 10. Croitoru C., 2013 - „A new approach for metallic stabilisation of beverages: the particular case of red wines and food spirits”, Journal of Food, Agriculture and Environment, 11, 3 & 4, 132 – 141.
 
Prof.dr.ing. Violeta NOUR Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Dezvoltarea de produse din carne fortificate cu acizi grași polinesaturați n-3 din surse naturale
Bibliografie 
 1. Arihara, K. (2006). Strategies for designing novel functional meat products. Meat Science, 74, 219–229.
 2. Delgado-Pando G., Cofrades S., Ruiz-Capillas C., Triki M., Jimenez-Colmenero F. 2012. Enriched n − 3 PUFA/konjac gel low-fat pork liver pâté: Lipid oxidation, microbiological properties and biogenic amine formation during chilling storage. Meat Science 92(4), 762-767.
 3. Fernandez-Gines, J. M., Fernandez-Lopez, J., Sayas-Barbera, E., & Perez-Alvarez, J. A. (2005). Meat products as functional foods: A review. Journal of Food Science, 70, 37–43
 4. Garg, M. L., Wood, L. G., Singh, H., & Moughan, P. J. (2006). Means of delivering recommended levels of long chain n-3 polyunsaturated fatty acids in human diets. Journal of Food Science, 71(5), R66-R71.
 5. Haak, L., Raes, K., Smet, K., Claeys, E., Paelinck, H., & De Smet, S. (2006). Effect of dietary antioxidant and fatty acid supply on the oxidative stability of fresh and cooked pork. Meat Science, 74, 476–486.
 6. Haak, L., De Smet, S., Fremaut, D., Van Walleghem, K., & Raes, K. (2008). Fatty acid profile and oxidative stability of pork as influenced by duration and time of dietary linseed or fish oil supplementation. Journal of Animal Science, 86(6), 1418−1425.
 7. Haak, L., Raes, K., Van Dyck, S., & De Smet, S. (2008). Effect of dietary rosemary and αtocopheryl acetate on the oxidative stability of raw and cooked pork following oxidized linseed oil administration. Meat Science, 78(3), 239−247.
 8. Heck, R.T., Vendruscolo, R.G., de Araújo Etchepare, M., Cichoski, A.J., de Menezes, C.R., Barin, J.S., ... & Campagnol, P.C.B. (2017). Is it possible to produce a low-fat burger with a healthy n− 6/n−3 PUFA ratio without affecting the technological and sensory properties? Meat Science, 130, 16-25.
 9. Jimenez-Colmenero, F., Carballo, J., & Cofrades, S. (2001). Healthier meat and meat products: Their role as functional foods. Meat Science, 59, 5–13.
 10. McManus, A., Merga, M., & Newton, W., Omega-3 Fatty Acids: What consumers need to know. Appetite (2010), doi:10.1016/j.appet.2011.03.015
 11. Pelser, W. M., Linssen, J. P. H., Legger, A., & Houben, J. H. (2007). Lipid oxidation in n-3 fatty acid enriched Dutch style fermented sausages. Meat Science, 75, 1–11.
 12. Raes, K., de Smet, S., & Demeyer, D. (2004). Effect of dietary fatty acids on incorporation of long chain polyunsaturated fatty acids and conjugated linoleic acid in lamb, beef and pork meat: a review. Animal Feed Science and Technology, 113, 199–221.
 13. Sheard, P. R., Enser, M., Wood, J. D., Nute, G. R., Gill, B. P., & Richardson, R. I. (2000). Shelf life and quality of pork and pork products with raised n 3 PUFA. Meat Science, 55, 213–221.
 14. Wood J.D., Enser M., Fisher A.V., Nute G.R., Sheard P.R., Richardson R.I., Hug- hes S.I., Whittington F.M. (2008). Fat deposition, fatty acid composition and meat quality: A review. Meat Science, 78: 343-358.
 15. Wood J.D., Richardson R.I., Nute G.R.; Fisher A.V., Campo M.M., Kasapidou E., Sheard P.R., Enser M. (2004): Effects of fatty acids on meat quality: a review. Meat Science, 66, 21–32.
 
Prof.dr.ing. Gabriela RÂPEANU Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Strategii moderne de valorificarea compusilor biologic activi din subproduse de origine vegetala pentru obtinerea de produse alimentare cu valoare adaugata
Bibliografie 
 1. Stănciuc N., Aprodu, I., Râpeanu, G*. 2020. The diversified benefits of whey proteins as encapsulating walls materials: From binding mechanisms to functional ingredients. In: The diversified benefits of whey proteins, Ed. Hicks, Z., Nova medicine and Health, New York, pag. 1-50.
 2. Stănciuc, N., Aprodu, I., Râpeanu, G. 2020. Preservation of Anthocyanin-Rich Extracts: Encapsulation and Related Technologies. In: Anthocyanins: Antioxidant Properties, Sources and Health Benefits, Edited by Paulo Munekatao Francisco J. Barba, Jose M. Lorenzo, Nova Science Publishers, Inc., NY, USA. pag. 34.
 3. Constantin, OE, Stanciuc, N, Yan, YZ, Ghinea, IO, Ungureanu, C, Circiumaru, A, Wang, DL, Ulrih, NP, Râpeanu, G, 2021, Polymers and protein-associated vesicles for the microencapsulation of anthocyanins from grape skins used for food applications, Journal of the science of food and agriculture, DOI: 10.1002/jsfa.10892
 4. Horincar, G., Enachi, E., Barbu, V., Andronoiu, D.G., Râpeanu, G., Stănciuc, N., Aprodu, I. 2020. Value-Added Pastry Cream Enriched with Microencapsulated Bioactive Compounds from Eggplant (Solanum Melongena L.) Peel. Antioxidants, 23; 9(4), 351. doi: 10.3390/antiox9040351.
 5. Condurache, N.N., Aprodu, I., Crăciunescu, O., Tatia, R., Horincar, G., Barbu, V., Enachi, E., Râpeanu, G., Bahrim, G.E., Oancea, A., Stănciuc, N. 2019. Probing the Functionality of Bioactives from Eggplant Peel Extracts Through Extraction and Microencapsulation in Different Polymers and Whey Protein Hydrolysates, Food and Bioprocess Technology, 12, 1316-1329.
 
Prof.dr.ing. Nicoleta STĂNCIUC Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Îmbunătățirea funcționalității, biodisponibilității, atributelor nutraceutice și senzoriale ale alimentelor cu valoare adăugată utilizând ingrediente funcționale încapsulate.
Bibliografie 
 1. Stănciuc, N., Aprodu, I., Râpeanu, G. 2020. Preservation of Anthocyanin-Rich Extracts: Encapsulation and Related Technologies. In: Anthocyanins: Antioxidant Properties, Sources and Health Benefits, Edited by Paulo Munekatao Francisco J. Barba, Jose M. Lorenzo, Nova Science Publishers, Inc., NY, USA. In press.
 2. Stănciuc N., Râpeanu G., Aprodu, I. 2020. Tailoring the Functional Benefits of Whey Proteins by Encapsulation: A bottom-up Approach. In Deepak Kumar Verma, Ami Patel and Prem Prakash Srivastav (Eds): Bioprocessing Technology in Food and Health, Apple Academic Press, Inc.
 3. Milea, A.S., Aprodu, I., Vasile, A.M., Barbu, V., Râpeanu, G., Bahrim, G.E., Stănciuc, N. 2019. Widen the functionality of flavonoids from yellow onion skins through extraction and microencapsulation in whey proteins hydrolysates and different polymers. Journal of Food Engineering, 251, 29-35.
 4. Stănciuc N., Aprodu, I., Turturica, M., Oancea, A-M., Barbu, V., Ionita, E., Râpeanu, G., Bahrim, G. 2018. Investigations on binding mechanisms and microencapsulation of bioactives from elderberry (Sambucus nigra L.) by whey proteins isolate. Journal of Food Engineering, 223, 197-207.
 5. Florea Traian (editor), Dima Stefan (editor), Costin Gheorghe Miron (editor), Bahrim Gabriela, Banu Iuliana, Borda Daniela, Ciric Alexandru, Elisei Alina, Segal Rodica, Stanciu Silvius, Turtoi Maria. 2009. Microincapsularea pentru sisteme alimentareEditura Academica. ISBN 978–973–8937–54–3.
 6. Nazzaro, F., Orlando, P., Fratianni, F., Coppola, R. 2012. Microencapsulation in food science and biotechnology. Current Opinion in Biotechnology, 23, 182-186.
 7. Gouin, S. 2004. Microencapsulation: industrial appraisal of existing technologies and trends. Trends in Food Science & Technology, 15, 330-347.
 
Prof.dr.ing. Maria TURTOI Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Tehnologii emergente și alternative utilizate pentru decontaminarea suprafeței produselor alimentelor și a materialelor care vin în contact cu alimentele
Bibliografie 
Cărți și capitole din cărți
 1. Chauhan O.P. (Ed.) 2019. Non-thermal Processing of Foods. Taylor & Francis Group / CRC Press, Boca Raton, London, New York, 477p.
 2. Turtoi M. 2017. Ultraviolet light treatments. Ch. 12 in Pareek S. (Ed.) Novel postharvest treatments of fresh produce. CRC Press/Taylor & Francis Group, pp. 341–402. https://www.crcpress.com/Novel-Postharvest-Treatments-of-Fresh-Produce/Pareek/p/book/9781498729918
 3. Bleoancă I. & Turtoi M. 2017. Innovative fish packaging solutions. Ch. 9 in Borda D., Nicolau A. & Raspor P. (Eds) Trends in fish processing technologies. CRC Press/Taylor & Francis Group, pp. 187–216. https://www.crcpress.com/Trends-in-Fish-Processing-Technologies/Borda-Nicolau-Raspor/p/book/9781498729178
 4. Turtoi M. 2016. Pulsed light treatment of fresh-cut fruits and vegetables. Ch. 2 in Pareek S (Ed.) Fresh-cut fruits and vegetables: technology, physiology and safety. CRC Press/Taylor & Francis Group, 47–99 pp. https://www.crcpress.com/Fresh-Cut-Fruits-and-Vegetables-Technology-Physiology-and-Safety/Pareek/p/book/9781498729949
 5. Siddiqui M.W. & Rahman M.S. 2015. Minimally Processed Foods: Technologies for Safety, Quality, and Convenience. Springer, 306p.
 6. Sun D.-W. 2012. Handbook of Food Safety Engineering. Wiley-Blackwell, Oxford, 855p.
 7. Turtoi M. 2009. Aplicații ale microîncapsulării la ambalarea alimentelor. Cap. 10 în Florea T., Dima Șt. & Costin G.M. (Editori) Microîncapsularea pentru sisteme alimentare. Editura Academica, Galați, pp. 447–468.
 8. Turtoi M. 2006. Ambalaje și tehnici de ambalare: îndrumar de lucrări practice și aplicative. Editura Academica, Galați, 320 p.
 9. Nicolau A. & Turtoi M. 2006. Microbiologie generală: Factori care influențează dezvoltarea microorganismelor. Editura Academica, Galați, ISBN(10): 973-8937-16-7, ISBN(13): 978-973-8937-16-1, 264 p.
 10. Turtoi M. 2004. Tehnici de ambalare a produselor alimentare. Editura Academica, Galați, ISBN 973-8316-73-1, 400 p.
Articole
 1. Patrașcu L., Vasilean I., Turtoi M., Garnai M. & Aprodu I. 2019. Pulses germination as tool for modulating their functionality in wheat flour based sourdough breads. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 11(3), 269–282. ISSN 1757-8361, E-ISSN 1757-837X. https://doi.org/10.3920/QAS2018.1364
 2. Bleoancă I., Neagu C., Turtoi M. & Borda D. 2018. Mild-thermal and high pressure processing inactivation kinetics of polyphenol oxidase from peach puree. Journal of Food Process Engineering, 41(7), e12871, ISSN 0145-8876, Online ISSN 1745-4530. https://doi.org/10.1111/jfpe.12871
 3. Turtoi M. & Borda D. 2014. Decontamination of egg shells using ultraviolet light treatment. World’s Poultry Science Journal, 70(2), 265 – 278. ISSN 0043-9339, E-ISSN 1743-4777. https://doi.org/10.1017/S0043933914000282
 4. Turtoi M. 2014. Inactivation of Saccharomyces cerevisiae using nonconventional treatments. A review. Romanian Biotechnological Letters, 19(1), 8901-8909, ISSN 1224-5984. https://www.rombio.eu/vol19nr1/1%20lucr%201%20review%20Turtoi%20rec%2016.8.pdf
 5. Turtoi M. & Nicolau A. 2007. Intense Light Pulse treatment as alternative method for mould spores destruction on paper polyethylene packaging material. Journal of Food Engineering, 83(1), 47–53. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.11.017
 

Domeniul doctorat Biotehnologii
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor

 
Prof.dr.ing. Gabriela BahrIm Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Dezvoltarea de biotehnologii și concepte moderne pentru tranziția de la probiotice la noua generație de metabiotice (postbiotice, paraprobiotice).
 2. Conceperea de procese fermentative noi utilizând substraturi și culturi starter neconvenționale pentru obținerea de alimente și ingrediente funcționale.
 3. Strategii moderne de biovalorificare a subproduselor agro-alimentare pe principiile economiei circulare.
Bibliografie 
 1. Gunjan Goel, Ashok Kumar. 2020. Advances in Probiotics for Sustainable Food and Medicine. Series: Microorganisms for Sustainability, 21, Springer, ISBN: 9811567948,9789811567940
 2. Maria R. Kosseva (editor), Colin Webb (editor). 2020, Food Industry Wastes: Assessment and Recuperation of Commodities, Academic Press, ISBN: 0128171219,9780128171219
 3. Campos Vega, Rocío; Oomah, B. Dave; Vergara-Castañeda, Haydé Azeneth. 2020. Food wastes and by-products: nutraceutical and health potential, John Wiley & Sons, ISBN: 9781119534129,1119534127,9781119534136,1119534135,9781119534167,111953416X, 9781119534105
 4. Bahrim G. 2004. Biotehnologii industriale. Editura Academica, Galați.
 5. Banu C. et al. 2000. Biotehnologii în industria alimentară, Editura Tehnică, București.
 
Prof.dr.ing. Lorena DEDIU Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Exploatarea compușilor biologic activi din diferite ramuri ale industriei agro-alimentare pentru îmbunătățirea stării de sănătate a biomasei piscicole și optimizarea producției de acvacultură.
 2. Tratarea și valorizarea reziduurilor din acvacultura sistemelor recirculante prin bioconversie.
 3. Studiul impactului unor compuși cu potential toxic asupra sistemului hormonal si enzimatic la pești.
Tematică
 1. Fiziologia peștilor.
 2. Controlul și tratarea apelor uzate din acvacultura intensivă.
 3. Tehnologii generale de acvacultură.
Bibliografie 
 1. Badiola, M., Mendiola, D., & Bostock, J. (2012). Recirculating Aquaculture Systems (RAS) analysis: Main issues on management and future challenges. Aquacultural Engineering51, 26-35.
 2. Bentzon‐Tilia, M., Sonnenschein, E. C., & Gram, L. (2016). Monitoring and managing microbes in aquaculture–Towards a sustainable industry. Microbial biotechnology9(5), 576-584.
 3. Bjørgen, H., & Koppang, E. O. (2021). Anatomy of teleost fish immune structures and organs. Immunogenetics, 1-11.
 4. Dediu L. Tehnologii generale de acvacultura – Editura Galati University Press, 2013. 250 pg. ISBN:978-606-8348-77-3
 5. Dediu L., 2019. Rolul comunitatilor microbiene in sistemele integrate. Editura Fundaíei Universitare, ISBN 978-606-16-0857-7, 120 pg.
 6. Dediu Lorena, Victor Cristea, Zhang Xiaoshuan. 2012. Waste production and valorization in an integrated aquaponic system with bester and lettuce. African Journal of Biotechnology, Vol. 11(9), pp. 2349-2358. IF: 184
 7. Dediu, L., Cristea, V., & Docan, A. 2012. Bioremediation of recirculating systems effluents as a method to obtain high-quality aquaculture products. Journal of Environmental Protection and Ecology, 13(1), 275-288. IF: 0.259
 8. Docan Angelica, Dediu Lorena (coordonatori). 2018. Optimizarea tehnologiei de creştere a sturionilor prin utilizarea furajului aditivat cu compuşi bioactivi vegetali. Manual de prezentare a metodei. Editura Galaţi University Press, ISBN 978-606-696-123-3 (219 pag.)
 9. Fazio, F. (2019). Fish hematology analysis as an important tool of aquaculture: a review. Aquaculture500, 237-242.
 10. Manning, M. J., & Tatner, M. F. (Eds.). (2014). Fish immunology. Academic press.
 
Prof.dr.ing. Camelia VIZIREANU Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Obținerea de alimente funcționale prin valorificarea compușilor bioactivi din materii prime de origine vegetală.
 2. Studiul compușilor bioactivi și a implicațiilor acestora în creșterea calității vieții.
 3. Obținerea de produse cu valoare adăugată prin aditivare şi procese fermentative.
Bibliografie 
 1. Bahrim G. 2004. Biotehnologii industriale. Editura Academica, Galați.
 2. Bahrim G., Nicolau A. 2003. Biotehnologia preparatelor enzimatice. Editura Academica, Galați.
 3. Banu C. et al. 2000. Biotehnologii în industria alimentară, Editura Tehnică, București.
 4. Banu C. 2010. Aplicații ale aditivilor şi ingredientelor în industria alimentară, Editura ASAB, București.
 5. Banu C. 2010. Alimente funcționale, suplimente alimentare şi plante medicinale, Editura ASAB, București.
 6. Surse de documentare electronice: articole reprezentative din reviste de specialitate publicate pe fluxul principal al informațiilor (baze de date- Science Direct, Scopus, Springer Link).
 
Prof.dr.ing. Petronela Nechita Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Tematica pentru colocviul de admitere
 1. Procese biotehnologice și biomateriale
 2. Aplicații ale biotehnologiilor în procesele de epurare a apelor uzate
Teme de doctorat
 1. Filme și acoperiri compozite funcționale pe bază de bio-polimeri și compuși bio-activi pentru ambalaje produse alimentare
 2. Studiul proceselor de imobilizare a compușilor biologic activi pe suporturi biopolimerice  (celuloze, hemiceluloze, chitosan, amidon... etc.) și aplicațiile acestora la detectarea agenţilor patogeni din apă, aer, alimente
 3. Implicații tehnologice și ecologice ale contaminării microbiologice în procesele de fabricare a  ambalajelor din fibre celulozice
Bibliografie 
 1. Biomass as renewable raw material to obtain bioproducts of high-tech value, Edited by Valentin Popa Irina Volf, Elsevier, 2018
 2. Pelton, Review: Bioactive paper – a paper science perspective. In Advances in Pulp and Paper Research, Oxford, 2009
 3. Mohammad Mohidus Samad Khan, Bioactive Papers: Printing, Activity and Stability, Thesis in the fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Chemical Engineering
 4. I.Popa, I.Spiridon, N.Anghel, Procese biotehnologice în industria de celuloză și hârtie, Ed. Media Tech, 2001, Iași
 5. -M. Gorduza, L. Tofan, D. Șuteu, E.-V. Gorduza - Biomateriale, biotehnologii, biocontrol, Editura Cermi, Iasi, 2002.
 6. Handbook of Paper and Board, Edited by Herbert Holik, 2006, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim ISBN: 3-527-30997-7
 7. Nechita P., Obrocea P., Hârtii cretate, ED.Muzeului Brăilei, 2009
 8. Nechita P., Use of Recycled Cellulose Fibers to Obtain Sustainable Products for Bioeconomy Applications, Open access peer-reviewed chapter - ONLINE FIRST, https://www.intechopen.com/online-first/use-of-recycled-cellulose-fibers-to-obtain-sustainable-products-for-bioeconomy-applications
 9. Nechita P., Applications of Chitosan in Wastewater Treatment, https://www.intechopen.com/books/biological-activities-and-application-of-marine-polysaccharides/applications-of-chitosan-in-wastewater-treatment
 

Domeniul doctorat Inginerie şi Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală

 
Prof.univ.dr.habil.ec. Maria Magdalena TUREK RAHOVEANU  
Tematica admitere doctorat
 1. Cercetări privind impactul digitalizării fermelor asupra durabilității agriculturii românești
 2. Cercetări privind perspective privind producția și consumul durabil de produse agroalimentare românești
 3. Cercetări privind perspective ale sustenabilității fermelor în Regiunea Sud Est
Bibliografie selectivă
 1. https://ec.europa.eu/info/news/environmental-care-and-climate-change-objectives-future-cap-2019-jan-25_en
 2. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-post-2020-environ-benefits-simplification_en.pdf
 3. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en 
 
Prof.univ.dr.habil.ec.ing. Adrian Gheorghe ZUGRAVU  
Tematica admitere doctorat
 1. Tehnologia blockchain model de dezvoltare a pietelor digitale in zonele rurale.
 2. Managementul motivational pentru dezvoltarea comportamentului organizational
 3. Perceptia consumatorilor asupra sigurantei alimentare
Bibliografie selectivă 
 1. De Meijer C.R.W. (2016). Blockchain may fuel the energy industry. Blockchain Observations, 22 November 2016. https://www.finextra.com/blogposting/13394/blockchain-may-fuel-the-energyindustry
 2. De T’Serclaes P. (2017). Blockchain could be the missing link in the renewable energy revolution. World Economic Forum, 21 September 2017 disponibil la: https://www.weforum.org/agenda/2017/09/blockchain-energy-efficiency-finance
 3. Adu, E. O., & Okeke, C. I. O. (2014). Factors affecting lecturers’ participation in continuing professional development (CPD). Journal of Sociology and Social Anthropology, vol.5(3), pp.271 - 281.
 4. Ahmad, M.S., Malik, M.I., Sajjad, M., Hyder, S., Hussain, S. & Ahmed, J. (2014). Linking teacher empowerment with organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior. Life Sciences Journal, vol.11 (4), pp.105-108.
 5. Ahmadpoor, R., Yektayar, M. & Nazari, R. (2014). Structural equation modeling of relationship between organizational citizenship behavior and social capital with organizational learning among physical education teachers. European Journal of Sports and Exercise Science, vol.3(2), pp.39-44 
 
Prof.univ.dr.habil.ec. Florin-Marian BUHOCIU  
Tematica admitere doctorat
 1. Dezvoltarea rurală în contextul dezvoltării durabile.
 2. Politici de creștere economică pentru reducerea disparităților regionale în Europa.
 3. Dezvoltarea rurală durabilă în Politica Agricolă Comună 2014-2020
 4. Abordarea teritorială a dezvoltării rurale durabile.
 5. Dezvoltarea rurală în context transfrontalier.
 6. Valorificarea potențialului turistic în contextul dezvoltării teritoriale.
 7. Structuri administrativ-teritoriale pentru dezvoltarea rurală durabilă.
 8. Parteneriate public-privat și rural-urban pentru dezvoltarea rurală.
Bibliografie 
 1. Buhociu F.M.; Resurse teritoriale pentru susținerea dezvoltării rurale durabile în context european. Editura Europlus, Galați, 2016, ISBN 978-606-628-162-1.
 2. Buhociu DH.; Dezvoltarea spațial-teritorială; acțiuni de planificare în orizont 2035. Studiu Județul Galați, 2015, CJ Galați.
 3. Constantin DL; Economie regională Teorii, modele, politici. Editura ASE, București, 2010, ISBN 978-606-505-306-9.
 4. Bakk, M., Benedek, J., (coordonatori); Politicile regionale în România. Editura Polirom, 2010, ISBN 978-973-46-1845-3.
 5. Constantin DL (coord); Coeziunea Economico-socială și politica regională, Contribuția Fondurilor Europene la Finanțarea Programelor. Editura ASE, București 2007, ISBN 978-973-594-946-4.
 6. Grigorescu A., Managementul Proiectelor. Editura Uranus, București, 2007, ISBN 978-973-7765-48-2.
 7. Dona I.; Economie rurală. Editura Economică, București, 2015, ISBN 978-973-709-771-2.
 8. Antonescu D.; Politica de dezvoltare regională a României în etapa postaderare, Studii Economice – Institutul National de Cercetări Economice. Academia Română, 2013, ISSN: 2285, 7036 INCE.
 9. Antonescu D., Identificarea disparităților și convergenței economice regionale în Uniunea Europeană și în România, Studii Economice – Institutul Național de Cercetări Economice. Academia Română, 2012, ISSN: 2285.
 10. Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. MDRAP 2014, www.sdtr.ro.
 11. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, www.madr.ro.
Obs. Temele sunt orientative,ele putand fi modificate dupa discutii intre conducatorul de doctorat si doctorand.
 
Prof.univ.dr.ec.dr.ing.habil. Silvius STANCIU  
Tematica admitere doctorat
 1. Disponibilitatea și calitatea resurselor agro-alimentare din perspectiva securității alimentare;
 2. Continuitatea afacerilor pe filiera agroalimentară din România;
 3. Resiliența filierei agroalimentare la incidente critice de siguranță alimentară;
 4. Modele de afaceri pentru creșterea competitivității produselor agroalimentare autohtone;
 5. Cercetări privind efectele incidentelor critice (tip Pandemia COVID19) asupra securității alimentare
 6. Filiera agroalimentară și protecția consumatorului.
 7. Utilizarea sistemelor informatice pentru optimizarea activității pe filiera agroalimentară.
 8. Impactul (in)securității alimentare asupra stării de sănătatea a populației.
 9. Modificările climatice și efecte asupra sistemelor agroalimentare
 10. Reglementarea concurenței în sectorul agroalimentar.
Obs. Denumirea temelor poate fi adaptată în funcție de profilul candidatului
Bibliografie selectivă 
 1. European Comission (EC), 2021, Eurostat. Statistics, disponibil la https://eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
 2. European Union (EU), 2021, Food, Farming, Fisheries, Official website of the European Union, disponibil pe https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_en.
 3. Food and Agriculture Organization (FAO), 2021, Global Network Against Food Crises, disponibil pe http://www.fao.org/resilience/global-network-against-food-crises/en.
 4. Food and Agriculture Organization (FAO), 2021, FAOSTAT, Suite of Food Security Indicators, disponibil pe http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS.
 5. Food and Agriculture Organization (FAO), 2021, The State of Food Insecurity in the World, Rome, disponibil pe http://www.fao.org/publications/sofi/en.
 6. Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization, 2012, FAO/WHO guide for developing and improving national food recall systems, FAO, Rome, ISBN 978-92-5-107290-5, disponibil pe http://www.fao.org/3/i3006e/i3006e.pdf.
 7. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2010-2020, Food Outlook – Biannual Report on Global Food Markets, ISSN: 0251-1959, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Viale delle Terme di Caracalla - 00153, Rome Italy, disponibil pe http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9509en.
 8. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2015, Global Network Against Food Crises, Integrated actions for lasting solutions, disponibil pe http://www.fightfoodcrises.net.
 9. Kracht, U., Schulz, M., 1999, Food Security and Nutrition: The Global Challenge, LIT Verlag, St. Martin Press, New York, ISBN 0-312-22249-1.
 10. Manning, L., Soon, J.M., 2016, Building strategic resilience in the food supply chain, British Food Journal, 118(6), pp. 1477–1493. DOI: 10.1108/bfj-10-2015-0350.
 11. Martindale, W, 2015, Global food security and supply, John Wiley &Sons, Ltd, Chichester, West Sussex, GB, ISBN 978-1-1186-9932-4.
 12. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 2021, Ind. alimentara, disponibil pe https://www.madr.ro/ind-alimentara.html.
 13. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 2015, Dezvoltare Rurală, disponibil pe https://www.madr.ro/dezvoltare-rurala.html.
 14. OECD, 2013, Global Food Security. Food security publications. disponibil pe https://www.oecd.org/agriculture/topics/food-security.
 15. Peck, H, 2006, Resilience in the Food Chain: A Study of Business Continuity Management in the Food and Drink Industry. Final Report to the Department for Environment, Food and Rural Affairs. The Resilience Centre Department of Defence Management & Security Analysis Cranfield University Shrivenham, disponibil pe http://www.cips.org/Documents/Resources/Research/Defra%20report%20-%20Resiliance%20in%20the%20Food%20Chain.pdf.
 16. Stanciu, S., 2014, Resilience in the Romanian food processing sector, in Proceedings of The 4th Eastern European ESD Conference: Building Resilient Economy, Zagreb, Croatia, Economic and Social Development, ISBN 978-953-6125-15-9, Editors: Ivica Filipovic, Goran Kozina, Fran Galetic, pg 295-305.
 17. Stanciu, S., 2015, Food Consumption and Safety Incidents in Romania, International Conference “Risk in Contemporary Economy” ISSN-L 2067-0532, XVI th Edition, Galati, Romania, pg. 409-415, disponibil pe http://www.rce.feaa.ugal.ro/images /stories/ RCE2015/Dezvoltare-Durabila/Stanciu.pdf.
 18. Stanciu, S., 2015, Food of Animal Origin - Production and Safety Incidents in Romania, Lambert Academic Publishing Saarbrucken, Germany, ISBN 978-3-659-77272-6.
 19. Stanciu, S., 2015, Food Security in Romania, SEA-Practical Application of Science,3(9), pg. 83-92, ISSNL2360-2554.
 20. Stanciu, S., 2015, Security, Safety and Continuity on Agri food Chain, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, ISBN 978-3-659-57215-9.
 21. Stanciu, S., 2016, Food Security, Food Safety and Business Continuity on Agrifood Chain, Teza de abilitare, USAMV Bucuresti.
 22. Stanciu. S., 2015, Modele de asigurare a continuității afacerilor în situații critice în scopul îmbunătățirii competitivității organizațiilor din domeniul agroalimentar, Teză de doctorat, Școala Doctorală Administrarea Afacerilor, Academia de Studii Economice, București.
 23. Consiliul Concurenței, 2021, Documente Oficiale, http://www.consiliulconcurentei.ro.
 

Domeniul doctorat Inginerie electrică
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică

 
Prof.univ.dr.habil. ing. Marian GĂICEANU  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Teme de doctorat 
 1. Contribuții privind securitatea fizică și informatică a infrastructurilor critice industriale.
 2. Contribuții privind sistemele de monitorizare și control în acționări electrice.
 3. 3. Cercetări privind controlul la distanță a microrețelelor
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Convertoare statice de putere: principii fundamentale, funcționare, control, aplicații.
 2. Sisteme de acționări electrice cu mașini de curent continuu și mașini de curent alternativ: principii fundamentale, funcționare, metode de reglare, aplicații.
 3. Rețele electrice și microrețele.
 4. Surse de energie
Bibliografie 
 1. Marian Kazmierkowski Ramu Krishnan Frede Blaabjerg (2002), Control in Power Electronics. Selected Problems. eBook ISBN: 9780080490786, Hardcover ISBN: 9780124027725, Imprint: Academic Press
 2. Janaka Ekanayake, Akihiko Yokoyama, Nick Jenkins, Kithsiri Liyanage, Jianzhong Wu, Smart Grid: Technology and Applications, 2012, https://www.wiley.com/en-us/Smart+Grid%3A+Technology+and+Applications-p-9781119969099
 3. Yongheng Yang, Wenjie Chen and Frede Blaabjerg, Advanced Control of Photovoltaic and Wind Turbines Power Systems, Springer International Publishing Switzerland 2014, http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783319034003-c2.pdf?SGWID=0-0-45-1438013-p176346004
 4. Marian Gaiceanu (2012). MATLAB/Simulink-Based Grid Power Inverter for Renewable Energy Sources Integration, MATLAB - A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications - Volume 3, Prof. Vasilios Katsikis (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/48489.https://www.intechopen.com/books/matlab-a-fundamental-tool-for-scientific-computing-and-engineering-applications-volume-3/matlab-simulink-based-grid-power-inverter-for-renewable-energy-sources-integration
 5. Andrei H., Gaiceanu M., Stanculescu M., Arama I.N., Andrei P.C. (2019) Power Systems Connectivity and Resiliency. In: Mahdavi Tabatabaei N., Najafi Ravadanegh S., Bizon N. (eds) Power Systems Resilience. Power Systems. Springer, Cham
 6. Andrei H., Andrei P.C., Gaiceanu M., Stanculescu M., Arama I.N., Marinescu I. (2019) Power Systems Recovery and Restoration Encounter with Natural Disaster and Deliberate Attacks. In: Mahdavi Tabatabaei N., Najafi Ravadanegh S., Bizon N. (eds) Power Systems Resilience. Power Systems. Springer, Cham
 7. Edward A. Lee and Sanjit A. Seshia, Introduction to Embedded Systems, A Cyber-Physical Systems Approach, Second Edition, MIT Press, ISBN 978-0-262-53381-2, 2017
 8. Junaid Ahmed Zubairi, Athar Mahboob, Cyber Security Standards, Practices and Industrial Applications: Systems and Methodologies, Information Science Reference, 2012
 9. Managing Cybersecurity for Industrial Control Systems, https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2014/01/Managing_Cybe_for_ICS_EN.pdf
 10. Zhen Song, YangQuan Chen, Chellury Ram Sastry, Nazif Cihan Tas, Optimal Observation for Cyber-physical Systems A Fisher-information-matrix-based Approach, Springer 2009, https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-84882-656-4
 11. Danda B. Rawat, Joel J.P.C. Rodrigues, Ivan Stojmenovic, Cyber-Physical Systems: From Theory to Practice, CRC Press, 2015, https://www.crcpress.com/Cyber-Physical-Systems-From-Theory-to-Practice/Rawat-Rodrigues-Stojmenovic/p/book/9781482263329
 12. Rajeev Alur, Principles of Cyber-Physical Systems (The MIT Press), 2015, https://mitpress.mit.edu/books/principles-cyber-physical-systems
 13. Marian Găiceanu (2019). Electric Power Conversion, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.84410. Available from: https://www.intechopen.com/books/electric-power-conversion/
 14. Gaiceanu M., Stanculescu M., Andrei P.C., Solcanu V., Gaiceanu T., Andrei H. (2020) Intrusion Detection on ICS and SCADA Networks. In: Pricop E., Fattahi J., Dutta N., Ibrahim M. (eds) Recent Developments on Industrial Control Systems Resilience. Studies in Systems, Decision and Control, vol 255. Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-030-31328-9_10, EID: 2-s2.0-85073190711
 15. Andrei H., Gaiceanu M., Stanculescu M., Marinescu I., Andrei P.C. (2020) Security Evaluation of Sensor Networks. In: Pricop E., Fattahi J., Dutta N., Ibrahim M. (eds) Recent Developments on Industrial Control Systems Resilience. Studies in Systems, Decision and Control, vol 255. Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-030-31328-9_11, EID: 2-s2.0-85073262442
 16. Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora (Text cu relevanță pentru SEE) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0114
 17. https://www.sri.ro/upload/BrosuraProtectiaInfrastructurilorCritice.pdf
 18. Grigore Alexandrescu, Gheorghe Văduva.- Infrastructuri critice: Pericole, ameninţări la adresa acestora: Sisteme de protecţie, Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2006 ISBN (10) 973-663-412-4; ISBN (13) 978-973-663-412-3, https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/infrastructuri_critice.pdf
 19. Gheorghe, A., Vamanu, D., Katina, P., Pulfer, R. (2018) Critical infrastructure, key resources, key assets: [Risk, Vulnerability, Resilience, Fragility, and Perception] Governance, Springer, seria Topics in Safety, Risk, Reliability and Quality Series, Vol. 34, ISBN 978-3-319-69224-1
 20. Woszczyński, Mariusz; Rogala-Rojek, Joanna; Bartoszek, Sławomir; Gaiceanu, Marian; Filipowicz, Krzysztof; Kotwica, Krzysztof. 2021. "In Situ Tests of the Monitoring and Diagnostic System for Individual Photovoltaic Panels" Energies 14, no. 6: 1770. https://doi.org/10.3390/en14061770
 
Prof.univ.dr.habil.ing. Bogdan HNATIUC Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Utilizarea descărcărilor electrice de tip plasmă non-termică pentru aplicații de decontaminare
 2. Studiul defectelor de tip arc electric în instalațiile electrice monofazate în raport cu dispozitivele de tip AFDD (Arc Fault Device Detection)
 3. Studiul dispozitivelor ce asigură protecția la supratensiuni a circuitelor electrice și soluții de îmbunătățire a funcționării acestora
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Aparate electrice
 2. Tehnica tensiunilor înalte
 3. Măsurări electrice
 4. Compatibilitate electromagnetică
Bibliografie 
 1. A. Schwab, Compatibilitate Electromagnetică, Editura Tehnică, București, 1996
 2. Gh. Hortopan, Principii și tehnici de compatibilitate electromagnetică, București, 2005
 3. Hortopan Gh., Aparate electrice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980. (1996)
 4. Hnatiuc E., Hnatiuc B., Aparate electrice, 2011, Editura Tehnopress, ISBN 978-973-702-863-1
 5. E. Hnatiuc (coord.), Procédés électriques de mesure et de traitement des polluants, Ed. Technique&DOC, ISBN 978-2743005788, 2002
 6. Y.P. Raizer, Gas discharge physics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1991, ISBN 978-3-642-64760-4
 7. ***, Club EDF Arc électrique, L’arc électrique et ses applications, Vol. I-II. Paris, Editions du CNRS. (1984-1985)
 8. Drăgan, Gb., Tehnica tensiunilor înalte, Vol. III, Editura Academiei Române, București, 2003
 
Prof.univ.dr.habil.ing. Petru Livinți Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Contribuții privind optimizarea sistemelor hibride de producere a energiei electrice utilizate pentru alimentarea unui site izolat
 2. Contribuții privind comanda optimală a generatoarelor asincrone trifazate din structura centralelor eoliene
 3. Cercetări privind dezvoltarea unor generatoare sincrone cu magneți permanenți utilizate în construcția centralelor eoliene
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Sisteme de acţionare electrică
 2. Maşini electrice şi sisteme de conversie a energiei eoliene.
 3. Potențialul energetic eolian. Limita de putere a captatoarelor eoliene.
 4. Sistem de control a sarcinii unui generator asincron trifazat utilizat într-o centrală eoliană.
 5. Modelarea generatorului PV.
 6. Algoritmi MPPT de comandă a sistemelor fotovoltaice autonome.
 7. Convertoare DC-DC utilizate în structura unui sistem fotovoltaic.
Bibliografie 
 1. Naoufel Khaldi , Youssef Barradi, Hassan Mahmoudi, Malika Zazi: Experimental Test Bench of Photovoltaic Systems Using Backstepping MPPT Algorithm, INTERNATIONAL JOURNAL of RENEWABLE ENERGY RESEARCH N, Vol.7, No.2, 2017, pp. 816-824
 2. Deaconu Sorin Ioan: Cercetări şi contribuţii în domeniul utilizării şi producerii energiei electrice- Teza de abilitare - Universitatea Politehnica Timişoara,2018
 3. Petru Livinti: Comparative Study of a Photovoltaic System Connected to a Three-Phase Grid by Using PI or Fuzzy Logic Controllers, Journal Sustainability 2021, 13, 2562. https://doi.org/10.3390/su13052562, https://www.mdpi.com/2071-1050/13/5/2562
 4. Edmond MAICAN: Sisteme de energii regenerabile, Editura Printech București, 2015
 5. Caluianu Ionuţ Răzvan: Creşterea productivităţii energetice a panourilor fotovoltaice, Teză de doctorat,Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, 2011
 6. Mohammed Faysal Yaden, Rajae Gaamouche, Kamal Hirech, Mustapha Melhaoui, El Hadi Baghaz, Khalil Kassmi: Conception, réalisation et caractérisation d’un système photovoltaïque menu des commandes de contrôle et d’acquisition numériques. Journal Nature & Technologie, pages: 29 – 40, 2013
 7. Livinti Petru: Cercetări privind creşterea performanţelor surselor regenerabile de energie, Teza de abilitare, Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, 2015.
 8. Asma Tounsi, Hafedh Abid, Khaled Elleuch: On the wind energy conversion systems, 2018 15th International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices (SSD), pp. 1271-1279
 

Domeniul doctorat Calculatoare și Tehnologia Informației
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică

 
Prof.dr.ing. Luminița DUMITRIU Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Contribuții privind tehnici inteligente de predictie
 2. Contribuții privind sisteme inteligente pentru conducerea autónoma a autovehiculelor
 3. Contribuții privind sistemele informatice complexe
 4. Contribuții privind securitatea informatică
 5. Contribuții privind Big Data
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Inteligența artificială
 2. Invățare automată și semi-automată
 3. Sisteme bazate pe agenți
 4. Tehnologii informatice inovative
Bibliografie 
 1. Alliot & Schiex - Intelligence artificielle et informatique théorique -
 2. Bishop C. (2006) - Pattern Recognition and Machine Learning, Springer ISBN 0-387-31073-8.
 3. Dumitriu L - Achizitia de cunostinte, EDP, 2003
 4. Florea A - Elemente de inteligenţă artificială (curs, Universitatea Politehnica din Bucureşti)
 5. Florea A - Curs invatare automata, Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea de Automatica si Calculatoare
 6. Konar A. - Artificial Intelligence and Soft Computing - (CRC Press 1999). Capitolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 7. Leon Florin - Curs inteligenta artificiala, Universitatea Iasi
 8. Pănescu D.A. - Sisteme bazate pe cunoştinţe http://www.ac.tuiasi.ro/ro/library/SBCHTML/
 9. Russell & Norvig - Artificial Intelligence, a Modern Approach. (ed. Prentice-Hall), 1995.
 10. Silverston & Agnew (2008) - The Data Model Resource Book: Universal Patterns for Data Modeling Volume 3. John Wiley & Sons.
 11. Bar-Yam, Yaneer (2002) - "General Features of Complex Systems" (PDF). Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS UNESCO Publishers, Oxford, UK).
 12. Ashutosh Bahuguna, Sani Abhilash - Advanced Cyber Security Techniques, Uttarakhand Open University, 2016, ISBN: 978-93-84813-95-6
 13. Li, Kuan-Ching, Chen, Xiaofeng, Susilo, Willy (Eds.) - Advances in Cyber Security: Principles, Techniques, and Applications, Springer, 2019, ISBN 978-981-13-1483-4
 14. Brij B. Gupta - Computer and Cyber Security: Principles, Algorithm, Applications, and Perspectives, Auerbach Publications, November 26, 2018, ISBN 9780815371335
 
Prof.univ.dr.habil. Mihai TĂLMACIU Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Proiectarea unor algoritmi de recunoaştere și de optimizare combinatorie pe anumite clase particulare de grafuri și hipergrafuri
 2. Proiectarea unor algoritmi hibrizi pentru rezolvarea unor probleme NP-dificile ȋn grafuri și hipergrafuri
 3. Rezolvarea eficienta a unor probleme de optimizare ȋn clase particulare de grafuri și hipergrafuri 
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Algoritmica grafurilor
 2. Clase particulare de grafuri
 3. Optimizare combinatorie
 4. Hipergrafuri
Bibliografie 
 1. Handbook of Graph Theory, Combinatorial Optimization, and Algorithms, Edited by Subramanian Arumugam, Kalasalingam University Tamil Nadu, India, Andreas Brandstädt, University of Rostock Rostock, Germany, Takao Nishizeki, Tohoku University Sendai, Japan, CRC Press Taylor & Francis Group. Capitolele 1-6, 12-16, 18,19
 2. Claude BERGE, Hypergraphs.
 3. Cornelius Croitoru, ALGORITMICA GRAFURILOR (Curs, Universitatea Al.I.Cuza din IașI). Capitolele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 4. GRAPH THEORY AND COMBINATORIAL OPTIMIZATION, Edited by DAVID AVIS, McGill University and GERA D, ALAIN HERTZ, E c o l e Po lytechnique de Montreal and GERAD, ODILE MARCOTTE, Universite du Quebec a Montreal and GERAD. Capitolul 4
 5. Ron Shamir, Advanced Topics in Graph Algorithms, Tel-Aviv University. Capitolele 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11
 6. Mihai Talmaciu, ALGORITMICA GRAFURILOR (Curs, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacǎu). Capitolele 5, 6, 7, 8.
 

Domeniul doctorat Ingineria sistemelor
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică

 
Prof.univ.dr.ing. Adrian FILIPESCU Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Contributii la integrarea sistemelor servoing vizuale in linii de fabricatie flexibila de precizie asistate de sisteme robotice autonome.
 2. Contributii la conducerea inteligenta si distribuita a unor sisteme autonome complexe integrate in tehnologii de asistare a persoanelor varstnice si cu dizabilitati neuro-locomotarii.
 3. Modelarea și conducerea tehnologiilor de fabricație pe linii de mecatronică multifucționale cu sisteme robotice integrate.
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Modelarea liniilor flexibile de fabricatie;
 2. Modelarea cu Retele Petri discrete si hibride a liniilor de asamblare/dezasamblare si prelucrare/reprelucrare deservite de roboti mobile echipati cu manipulatoare;
 3. Conducerea robotilor mobili cu roti motaoare;
 4. Conducerera manipulatoarelor robotice montate pe platforme mobile;
 5. Conducerea vehiculelor autonome omnidirectionale Roboti mobili cu roti motoare omnidirectionale);
 6. Conducerea liniilor de mecatronica deservite de roboti mobili echipati cu manipulatoare.
 7. Sisteme servoing vizuale fixe și mobile
 8. Programarea PLC-urilor Siemens in STEP 7
 9. Modelarea și conducerea fotoliilor rulante pentru asistența persoanelor cu dizabilități neuro loco-motorii;
 10. Modelarea si conducerea sistemelor robotice autonome pentru asistenta persoanelor vârstnice si cu dizabilități
Bibliografie 
 1. David,R. and Alla, H. (2010), Discrete, Continuous and Hybrid Petri Nets, ISBN 978-3-642-10668-2, Springer Verlag, Berlin Heidelberg.
 2. Dumitrascu Bogdan și Filipescu Adrian- CONTRIBUTII LA CONDUCEREA, NAVIGAȚIA ȘI EVITAREA DE OBSTACOLE A ROBOȚILOR MOBILI ȘI VEHICULELOR AUTONOME, Teza de doctorat,2012
 3. Radaschin Adrian si Filipescu Adrian CONTRIBUȚII LA CONDUCEREA INTELIGENTĂ A ROBOȚILOR MOBILI UTILIZAȚI ÎN LINIILE FLEXIBILE DE FABRICAȚIE, teza de doctorat, 2012
 4. Petrea George și Filipescu Adrian CONTRIBUȚII LA CONDUCEREA LINIILOR DE FABRICAȚIE FLEXIBILĂ DESERVITE DE ROBOȚI MOBILI ECHIPAȚI CU MANIPULATOARE ȘI SISTEME SERVOING VIZUALE; teza de doctorat, 2018
 5. Ciubucciu George și Filipescu Adrian. CONTRIBUŢII LA CONDUCEREA ȘI NAVIGAȚIA SISTEMELOR ROBOTICE AUTONOME DESTINATE ASISTENȚEI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ȘI DESERVIRII UNOR PROCESE DE FABRICAȚIE FLEXIBILĂ, teză doctorat, 2019.
 6. Filipescu Adriana și Fetecău Grigore, CONTRIBUŢII LA ACŢIONAREA ELECTRICĂ A LINIILOR DE FABRICAȚIE FLEXIBILĂ ŞI A ROBOŢILOR INTEGRAŢI, teză doctorat 2017.
 7. Șusnea Ioan și Filipescu Adrian, Contribuţii la elaborarea unor soluţii bazate pe structuri încorporate (embedded) pentru conducerea în timp real a sistemelor robotice, 2010.
 
Prof.univ.dr.habil.ing. Marian BARBU Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Conducerea automată a sistemelor de colectare şi tratare a apelor uzate;
 2. Conducerea automată a proceselor de creştere fotosintetică a microalgelor în fotobioreactor.
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Modelarea matematica a sistemelor de colectare a apelor uzate;
 2. Modelarea matematica a instalațiilor de tratare a apelor uzate;
 3. Conducerea optimala a sistemelor de colectare a apelor uzate;
 4. Conducerea ierarhizata a instalațiilor de tratare a apelor uzate;
 5. Conducerea integrata a sistemelor de colectare şi tratare a apelor uzate;
 6. Modelarea matematică a procesului de creştere fotosintetică a microalgelor în fotobioreactor;
 7. Analiza modelelor matematice a procesului de creştere fotosintetică a microalgelor în fotobioreactor;
 8. Conducerea robusta a procesului de creştere fotosintetică a microalgelor în fotobioreactor.
Bibliografie 
 1. Marian Barbu, Conducerea automata a proceselor biotehnologice, Galati University Press, 2009.
 2. George Ifrim - Coomande de procedes d'interet environmental (traitement biologique des eaux usees et production de microalgues en photobioreacteur), Teza de doctorat, 2012.
 
Prof.univ.dr.ing. Sergiu CARAMAN Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Optimizarea retelelor de colectare a apelor uzate
 2. Optimizarea proceselor de tratare a apelor uzate
 3. 3. Optimizarea sistemelor integrate de colectare si tratare a apelor uzate
Bibliografie 
 1. E. Ceangă, C. Nichita, Theorie de la commande des systemes, Ed. Tehnică, 2001, Galați, 369 pag.,  ISBN: 973-312-103-7.
 2. I. Dumitrache (Editor coordonator), T. Dragomir (Editor), Automatica, Ed. Academiei Române, Vol. 1-3, 2013, ISBN 978-973-27-2298-5.
 3. S. Caraman, M. Barbu, Modelarea și conducerea proceselor biotehnologice. Lucrări practice, Vol. 1, Modelarea și estimarea stării și parametrilor proceselor biotehnoligice, Ed. Fundației Universitare “Dunărea de Jos” din Galați, 2005, ISBN 973-627-240-0, ISBN 973-627-241-9.
 4. S. Caraman, M. Barbu, Modelarea și conducerea proceselor biotehnologice. Lucrări practice, Vol. 2, Conducerea automata a proceselor biotehnologice, Ed. CERMI, Iași, 2007, ISBN 978-973-667-267-7.
 5. M. Barbu, S. Caraman, E. Ceangă, State and Parameter Estimation for the Biosynthesis Processes, 6th International Conference on Technical Informatics, Conti 2004, Timișoara, România, Vol. 49, pp. 139-144, 2004.
 6. G. Bastin, D. Dochain, On-line estimation and adaptive control of bioreactors, Ed. Elsevier, Amsterdam, 1990.
 7. S. Caraman, E. Ceangă, L. Frangu, Gh. Mencinicopschi, Modelarea și conducerea proceselor biotehnologice, Ed. Didactică și pedagogică, București, 2002, 263 pag., ISBN 973-30-2677-8.
 
Prof.dr.ing. Viorel MÎNZU Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Implementarea sitemelor de conducere in bucla inchisa utilizand algoritmi metaeuristici.
 2. Hibridizarea algoritmilor stohastici de optimizare cu metode deterministe de coborare locala.
 3. Implementarea sitemelor de conducere optimala utilizand regulatoare de urmarire
 4. Studiul controlului predictiv optimal utilizand predictia bazata pe algoritmi metaeuristici.
 5. Studiul conducerii optimale a sistemelor de dezinfectie a apei potabile cu radiatie UV
 6. Optimizarea proceselor biotehnologice utilizand tehnici de inteligenta computationala
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Bazele sistemelor automate continue si discrete monovariabile.
 2. Sisteme multivariabile liniare si neliniare in abordare de stare.
 3. Control Optimal (curs an IV AIA).
 4. Sisteme informatice de control optimal an I SICA (curs master) .
 5. Simularea sistemelor dinamice – programare Matlab.
Bibliografie 
 1. AUTOMATIC CONTROL OF CONTINOUS LINEAR SYSTEMS, Course with applications using MATLAB, Viorel MINZU and Bernard LANG, ELLIPSES Edition, Collection TECHNOSUP; Paris, France, January 2001, ISBN 2-7298-0476-52.
 2. BAZELE SISTEMELOR AUTOMATE – SISTEME CONTINUE MONOVARIABILE, Minzu, V., Ceanga, E., 2002, Editura Didactica si Pedagogica, 240 pag., ISBN 973-30-2821-5
 3. TEORIA SISTEMELOR-ELEMENTE FUNDAMENTALE Minzu, V., et al., Fundatia Academica 2003, 170 pag., ISBN 973-85256-1-6
 4. Optimal control of an ultraviolet water disinfection system (Q2) Viorel MINZU , Saïd RIAHI , and Eugen RUSU Applied. Science. 2021, 11(6), 2638; https://doi.org/10.3390/app11062638  - 16 Mar 2021
 5. Minzu, V.; Beldiman, L.; (Q1) Some aspects concerning the implementation of a parallel hybrid metaheuristic; 2007 ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE Volume: 20, Issue: 7; 2007 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0952197606002247
 6. Minzu, V.; Serbencu,A.; (Q3) Systematic Procedure for Optimal Controller Implementation using Metaheuristic Algorithms, INTELLIGENT AUTOMATION AND SOFT COMPUTING 2020, Volume:26, Issue:4, 663-677 ISSN PRINT: 1079-8587; DOI:10.32604/iasc.2020.010101; https://www.techscience.com/iasc/v26n4
 7. Minzu Viorel Optimal Control Implementation with Terminal Penalty Using Metaheuristic Algorithms Automation, 20201(1), 48-65; https://doi.org/10.3390/automation1010004
 8. Minzu Viorel, Adrian Serbencu Quasi-optimal Trajectories yielded by Metaheuristic based Algorithms used in Closed-loop 24th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), Sinaia, Romania; 978-1-7281-9809-5/20/$31.00 ©2020 IEEE DOI: 10.1109/ICSTCC50638.2020.92597744
 9. Viorel MINZU Quasi-optimal Character of Metaheuristic based Algorithms used in Closed Loop- Evaluation through simulation series;2019 The 6th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering 978-1-7281-2906-8/19/$31.00 ©2019 IEEE; DOI: 10.1109/ISEEE48094.2019.9136149 
 10. A. Serbencu, V. MINZU Differential Ant-Stigmergy Algorithm for Optimal Control Problems, 2018 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC)
 11. V. Minzu Optimal Control Using Particle Swarm Optimization Case study: Bilocal Constrained Problem for a DC Motor 5th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEEE 2017) 20-22 Oct. 2017, ISBN 978-1-5386-2058-8; IEEE Xplore; DOI:10.1109/ISEEE.2017.8170683
 12. Mînzu, V.; Serbencu, A Elitist Behavior In Differential Ant-Stigmergy Algorithm; 2016 DOI: 10.1109/ICSTCC.2016.7790641 Proceedings of the 20th International Conference on System Theory, Control and Computing, Cheile Gradistei, Romania, October 13-15, 2016
 13. Mînzu, V.; Serbencu, A. Control Structure for the Optimal Sewer Network Discharge Proceedings of the 20th International Conference on System Theory, Control and Computing, Cheile Gradistei, Romania, October 13-15, 2016, ISBN: 978-1-5090-2720-0©2016 IEEE, pp 61-66 DOI: 10.1109/ICSTCC.2016.7790641
 14. Mînzu, V.; Barbu, M.; Nichita, C A Binary Hybrid Topology Particle Swarm Optimization Algorithm for Sewer Network Discharge DOI: 10.1109/ICSTCC.2015.7321363; 2015 Proceedings of the 19th International Conference on System Theory, Control and Computing, Cheile Gradistei, Romania, October 14-16, 2015
 15. A.Şerbencu, V. Mînzu, Adriana Şerbencu and D. Cernega Elitist Behavior In Differential Ant-Stigmergy Algorithm Univ. Paris Est Creteil France, ECTA 2011 Proceedings of the International Conference on Evolutionary Computation Theory and Applications and International Conference on Fuzzy Computation Theory and Applications
 16.  A.Şerbencu, V. Mînzu, Ada Şerbencu and D. Cernega Two Elitist Variants Of Differential Ant-Stigmergy Algorithm ICINCO 2011, vol.1, pp 136-141, SCITEPRESS; DOI: 10.5220/0003539301360141; The 8th International, Conference on Informatics in Control Automation and Robotics (ICINCO 2011), Iulie 2011, Amsterdam, Olanda
 17.  A.Şerbencu,  A. Şerbencu , D.Cernega,V. Mînzu, Particle swarm optimization for the Sliding Mode controller parameters, 2010 29th Chinese Control Conference (CCC), 2010
 18. Costache, M.; Minzu, V. Multi-Agent Systems In Industrial Fault Diagnosis, 2012 ; 16th International Conference on System Theory, Control and Computing, ICSTCC 2012, 12‑14 October, Sinaia, Romania, Page(s): 1 - 6, Print ISBN: 978-1-4673-4534-7
 19. Minzu, V., Henrioud, J.M. Stochastic algorithm for tasks assignment in single or mixed model assembly lines, 1998 European Journal of Automation, Volume 32, N°7-8/, p831-851, 1998
 20. Minzu Viorel  Prediction Error's Minimization Through A Controller Based On A Metaheuristic Algorithm The Annals of "Dunarea De Jos" University Of Galati, Fascicle III, Vol. 43, No. 3, ISSN 2344-4738; Electrotechnics, Electronics, Automatic Control, Informatics, 2020https://doi.org/10.35219/eeaci.2020.3.01
 

Domeniul doctorat Ingineria Materialelor

 
Prof.dr.chim. Lidia Benea Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Comportarea materialelor dentare (metalice, ceramice, compozite) în diferite medii biologice.
 2. Coroziunea şi biocoroziunea la interfaţa biomaterial de implant mediu specific fiziologic.
 3. Bicompatibilitatea materialelor metalice în mediile de implant.
 4. Top down nanotehnologie: aplicabilitatea metodelor electrochimice pentru obţinerea straturilor și filmelor subţiri de oxizi pe materialele metalice.
 5. Functionalizarea suprafeţelor prin metode electrochimice (electrodepuneri, oxidări anodice).
 6. Bottom up nanotehnologie. Starturi compozite micro şi nanostructurate.
 7. Degradarea materialelor şi impactul degradării lor asupra mediului.
 8. Metode de protecţie împotriva degradării materialelor în diferite domenii: marin, transporturi aviaţie, tratarea apelor etc.
 9. Materiale şi straturi avansate pentru energie.
 10. Filme subţiri şi straturi hybride sau nanocompozite.
 11. Biofilme şi suprafeţe antibacteriene.
 12. Capacitatea de udare sau hidrofobicitatea suprafeţelor materialelor şi biomaterialelor corelată cu degrabilitatea lor în mediile specifice de utilizare.
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Principii de bază ale coroziunii materialelor.
 2. Materialele şi mediul. Interfaţa material / mediu.
 3. Dezvoltarea durabilă şi sustenabilă cu eco nanotehnologii şi materiale avansate.
 4. Impacul degradării materialelor asupra mediului.
 5. Metode de investigare a materialelor.
 6. Biomaterialele şi mediile specifice biologice
 7. Interfaţa biomaterial / fluide biologice din corpul uman pentru aplicaţii de impantologie.
Bibliografie disponibila la Biblioteca UDJG şi/sau Biblioteca CC-ITES (sala AN012) si/sau web: https://www.sciencedirect.com/search?authors=Benea%20Lidia 
https://www.sciencedirect.com/search?qs=Lidia%20Benea%20%2C%20%20Benea%20L%20%2C%20Benea%20Lidia&authors=Benea%20Lidia%20or%20Lidia%20Benea
 1. Lidia BENEA; Coroziune și Protecţii Anticorozive - De la Teorie la Practică. Editura Academica 2017, 400 pagini.ISBN: 978-973-3937.
 2. Lidia Benea; Metode Avansate de Investigare a Materialelor. Editura Academica 2017, 325 pagini. ISBN: 978-606-606-003-5.
 3. Lidia Benea. ELECTRODEPUNERI COMPOZITE IN TEORIE SI PRACTICA Editura Porto-Franco Galati. ISBN: 973-557-490-x 188 pagini.
 4. Lidia Benea, Nicoleta Simionescu. Impact of Hydrogen Peroxide and Albumin on the Corrosion Behavior of Titanium Alloy (Ti6Al4V) in Saline Solution, Int. J. Electrochem. Sci., Vol. 16 (2021) 210244. doi: 10.20964/2021.02.39. http://www.electrochemsci.org/papers/vol16/210244.pdf
 5. Laurentiu Mardare, Lidia Benea. Effects of TiO2 Nanoparticles on the Corrosion Protection Ability of Polymeric Primer Coating System; Polymers 2021, 13(4), 614. https://doi.org/10.3390/polym13040614 WOS:000624257600001.
 6. Benea, Lidia; Ravoiu, Anca; Celis, Jean Pierre.Anticorrosion performance of the electrochemically grown mixed porous oxide films on titanium alloy in biological solution.ACS Biomaterials Science & Engineering. ACS Biomater. Sci. Eng. 2019, 5, 11, 5925-5934.ISSN: 2373-9878. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.9b00626, https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsbiomaterials.9b00626
 7. Lidia Benea, Nicoleta Simionescu, Jean Pierre Celis.Electro-codeposition of CeO2 nanoparticles into cobalt matrix to improve the tribocorrosion performances of Co/nano CeO2 composite layers in biological solution for medical applications.Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Volume 101, January 2020, 103443.ISSN: 1751-6161.DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2019.103443, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616119309191, https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-the-mechanical-behavior-of-biomedical-materials/vol/101/suppl/C
 8. Lidia Benea, Laurentiu Mardare.The effect of polymeric protective layers and the immersion time on the corrosion behavior of naval steel in natural seawater. Journal of Materials Research and Technology, 2020, Volume 9, Issue 6, November–December 2020, Pages 13174-1318. ISSN: 2238-7854.https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2020.09.059 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S223878542031783X
 9. Veaceslav Neaga, Lidia Benea*, Andrada Alexandru.316L Stainless Steel Alloys for Orthodontic Application: Effect of Fluorinated Toothpaste on the Corrosion Behavior in Human Saliva.International Journal of Electrochemical Science (Int. J. Electrochem. Sci.), 15 (2020) 9568 – 9578.doi: 10.20964/2020.10.17,http://www.electrochemsci.org/papers/vol15/151009568.pdf, www.electrochemsci.org
 10. Lidia Benea and Valentin Dumitrascu. Enhancement in sustained friction and wear resistance of nanoporous aluminum oxide films obtained by controlled electrochemical oxidation process.RSC Advances; RSC Adv., 2019, 9, 25056–25063.DOI: 10.1039/c9ra05702a rsc.li/rsc-advances, WOS: 000481573800044
 11. NICOLETA SIMIONESCU, ANCA RAVOIU, LIDIA BENEA*, Electrochemical in vitro Properties of 316L StainlessSteel for Orthodontic Applications.REV.CHIM.(Bucharest), Vol. 70, No. 4, 2019, pp. 1144-1148..(Bucharest)♦70♦ No. 4 ♦20191144, http://www.revistadechimie.ro/pdf/8%20SIMIONESCU%204%2019.pdf, http://www.revistadechimie.ro/archive.asp?last=1
 12. Lidia Benea, and Jean-Pierre Celis. Effect of Nano-TiC Dispersed Particles and Electro-Codeposition Parameters on Morphology and Structure of Hybrid Ni/TiC Nanocomposite Layers. Materials 2016, 9(4), 269 (17 pagini). doi:10.3390/ma9040269 http://www.mdpi.com/1996-1944/9/4/269 .
 13. Lidia Benea, Celis, J. P. Reactivity of porous titanium oxide film and chitosan layer electrochemically formed on Ti-6Al-4V alloy in biological solution. Surface and Coatings Technology, 354, 2018, 145–152. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.09.015 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897218309927
 14. Lidia Benea, Laurentiu Mardare, Nicoleta Simionescu. Anticorrosion performances of modified polymeric coatings on E32 naval steel in sea water. Progress in Organic Coatings, 2018, vol 123, p. 120-127. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2018.06.020 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300944018303357
 15. Lidia Benea, Eliza Danaila, Pierre Ponthiaux. Effect of titania anodic formation and hydroxyapatite electrodeposition on electrochemical behaviour of Ti–6Al–4V alloy under fretting conditions for biomedical applications. Corrosion Science, Volume 91, February 2015, Pages 262–271. doi:10.1016/j.corsci.2014.11.026 , http://www.sciencedirect.com.ux4ll8xu6v.useaccesscontrol.com/science/article/pii/S0010938X14005472
 16. Lidia BENEA, Sorin – Bogdan BAȘA, Eliza Dănăilă, Nadège CARON, Olivier Raquet, Pierre Ponthiaux, Jean-Pierre CELIS. Fretting and wear behaviors of Ni/nano-WC composite coatings in dry and wet conditions. Materials and Design 65 (2015) 550–558. ISSN: 0261-3069. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2014.09.050 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306914007523 
 17. L. Benea; S. F. Sorcaru; P. Ponthiaux; F. Wenger. Electrosynthesis and performances of cobalt-ceria nanocomposite biocoatings. Advances in Applied Ceramics. Volume 111,Number 3, April 2012 , pp. 134-141(8).DOI: http://dx.doi.org/10.1179/1743676111Y.0000000068 
 18. Lidia Benea, Eliza Mardare, Marilena Mardare, Jean-Pierre Celis. preparation of titanium oxide and hydroxyapatite on Ti-6Al-4V alloy surface and electrochemical behaviour in bio-simulated fluid solution. Corrosion Science 80 (2014) pp. 331–338.ISSN: 0010-938X. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2013.11.059
 
Prof.dr.habil.chim. Geta CÂRÂC Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Sudii electrochimice la suprafeţe metalice (inox) cu actiune antibacteriena si antifungica
 2. Materiale cu proprietăți active/bioactive cu aplicații la functionalizarea unor suprafețe metalice
 3. Suprafețe funcționale avansate (acoperiri biomateriale) pentru adsorbție selectivă de biomolecule.
 4. Sinteza de biosenzori funcționali cu noi compuşi si/sau structuri N-heterociclice
 5. Noi derivati de chitosan cu proprietati biologice
 6. Sinteza de nanoparticule metalice cu suprafete active/bioactive
 7. Compusi antioxidanti in mediul biologic si impactul functional la materiale/suprafete
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Materiale avansate cu proprietăţi active/bioactive functionale si aplicatiile lor
 2. Metode de obținere pentru materiale/ suprafete cu proprietăți funcționale.
 3. Tehnicilor de investigări electrochimice ( voltametrie ciclica).
 4. Tehnici moderne de caracterizarea structurală si compozițională a materialelor/suprafetelor
 5. Caracteristici antioxidante la mediul biologic si impactul functional la materiale/suprafete
Bibliografie 
 1. Cârâc, Geta.,Stefan, Claudia Stefan, Electrochimie, Principii fundamentale şi aplicaţii,. Ed. Galati University Press, 2013, 240 pag. ISBN 978-606-8348-64-3, 2012 (disponibila la Biblioteca UDJG) 
 2. Bard Ana Maria Oliveira, Electrochemical Methods. Fundamentals and Applications, John Wiley and Sons. New-York (2001)
 3. Chouirfaa1H.Bouloussab1V.MigonneyaC.Falentin-Daudré, Review of titanium surface modification techniques and coatings for antibacterial applications, Acta Biomaterialia, vol. 83 (2019), 37-54
 4. Falcóa, M.Verdeguer, R.Aznara, G.Sáncheza, W.Randazzo, Sanitizing food contact surfaces by the use of essential oils, aInnovative, Food Science & Emerging Technologies, volume 51 (2019), 220-228
 5. C. Lowe, An introduction to the concepts and technology of biosensors, Biosensors 1 (1985) 3-16, DOI.org/10.1016/0265-928X(85)85004-5 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0265928X85850045
 
Prof.dr.ing. Gheorghe GURĂU Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Compozite metalice nanostructurate asamblate prin deformare plastică severă.
 2. Asamblarea materialelor metalice disimilare prin torsiune la presiune înaltă cu viteză mare.
 3. Aliaje cu memoria formei nanostructurate prin tehnica HSHPT.
 4. Dispozitive implantabile nanostructurate din aliaje GUM.
 5. Aliaje cu memoria formei cu domeniu de funcționare extins și structură nanometrică.
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. 1.Materiale cu structură ultrafină și nanometrică
 2. Principiile de bază ale deformării plastice severe
 3. Metode de deformare plastică severă.
 4. Mecanismele rafinării avansate a structurii prin deformare plastică severă.
 5. 5. Metode de investigare a materialelor.
Bibliografie (disponibila la Biblioteca UDJG şi/sau Biblioteca CC-ITES-sala AN012)
 1. Gheorghe Gurau; Carmela Gurau; Francisco Manuel Braz Fernandes; Petrica Alexandru;Vedamanickam Sampath; Mihaela Marin;Bogdan Mihai Galbinasu, Structural Characteristics of Multilayered Ni-Ti Nanocomposite Fabricated by High Speed High Pressure Torsion (HSHPT)Metals 2020, Volume 10, Issue 12, 1629
 2. Gurau, Carmela; Gurau, Gheorghe; Mitran, Valentina, Dan, Alexandru, Cimpean, Anisoara, The Influence of Severe Plastic Deformation on Microstructure and In Vitro Biocompatibility of the New Ti-Nb-Zr-Ta-Fe-O Alloy Composition, MATERIALS , Volume: ‏ 13 , Issue: ‏ 21, Article Number: 4853 Published: ‏ NOV 2020
 3. Gurau, G (Gurau, Gheorghe); Gurau, C (Gurau, Carmela); Potecasu, O (Potecasu, Octavian); Alexandru, P (Alexandru, Petrica); Bujoreanu, LG (Bujoreanu, Leandru-Gheorghe), Novel High-Speed High Pressure Torsion Technology for Obtaining Fe-Mn-Si-Cr Shape Memory Alloy Active Elements, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, Issue: 7, 2014, Volume: 23 Pages: 2396-2402, WOS:000339010700018, IF= 1.476(2018)
 4. Gurau, G (Gurau, Gheorghe); Gurau, C (Gurau, Carmela); Tolea, F (Tolea, Felicia); Sampath, V (Sampath, Vedamanickam), Structural Change in Ni-Fe-Ga Magnetic Shape Memory Alloys after Severe Plastic Deformation, MATERIALS, Issue: 12, 2019, Volume: 12, Article Number:1939, WOS:000473759400058, IF=2.972 (2019)
 5. Gurau, C (Gurau, C.); Gurau, G (Gurau, G.)- autor corespondent; Tolea, F (Tolea, F.); Sampath, V (Sampath, V), STRUCTURAL EVOLUTION OF THE NiTi/NiFeGa SMART HYBRID MATERIAL DURING SEVERE PLASTIC DEFORMAT ION, DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND BIOSTRUCTURES, Issue: 3, 2019,Volume: 14, Pages: 539-546, WOS:000482729500004, IF=0.638 (2019)
 6. Gurau, C (Gurau, Carmela); Gurau, G (Gurau, Gheorghe)-Autor corespondent; Sampath, V (Sampath, V.), Structural study and phase transformation of Cu-Al-Ni shape memory alloy produced by severe plastic deformation, INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, Issue: 1, (2018)Volume: 25, Pages: 5-10, WOS:000435426100001, IF= 0.794(2018)
 7. Popa, M (Popa, Mihai); Mihalache, E (Mihalache, Elena); Cojocaru, VD (Cojocaru, Vasile Danut); Gurau, C (Gurau, Carmela); Gurau, G (Gurau, Gheorghe); Cimpoesu, N (Cimpoesu, Nicanor); Pricop, B (Pricop, Bogdan); Comaneci, RI (Comaneci, Radu-Ioachim); Vollmer, M (Vollmer, Malte); Krooss, P (Krooss, Philipp); Niendorf, T (Niendorf, Thomas); Bujoreanu, LG (Bujoreanu, Leandru-Gheorghe), Effects of Thermomechanical Processing on the Microstructure and Mechanical Properties of Fe-Based Alloys, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE,
 8. Mahesh, KK (Mahesh, K. K.); Fernandes, FMB (Braz Fernandes, F. M.; Gurau, G (Gurau, G.),
 9. Stability of thermal-induced phase transformations in the severely deformed equiatomic Ni-Ti alloys, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, Issue: 16, 2012, Volume: 47, Pages: 6005-6014, WOS:000304616000012, IF= 3.442(2018)
 10. Gurau, G (Gurau, G.); Gurau, C (Gurau, C.); Braz-Fernandes, FM (Braz-Fernandes, F. M.); Bujoreanu, LG (Bujoreanu, L. G.), An experimental study on the response of equal channel angular pressed aluminium subjected to cold rolling, INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, Issue: 3, 2014, Volume: 21, Pages: 253-258, WOS:000339305400002,
 11. G Gurău, Tehnologia materialelor,Galati University Press, Galaţi 2020, ISBN 978-606-696-188-2, (207 pagini)
 12. C Gurau, Nanostructurarea materialelor metalice, GUP, 2019, 363, ISBN 978-606-696-167-7
 
Prof.dr.chim. Viorica Mușat Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Filme subţiri şi materiale nanostructurate hibride pentru electronică transparentă&flexibilă (tehnologia TFT), optoectronică (tehnologia LED, HLED inclusiv integrate-LED Screen technology, celule solare) şi bioelectronică.
 2. Materiale nanostructurate hibride pentru senzori de radiaţii UV, senzori de gaze.
 3. Materiale avansate pentru purificarea apei.
 4. Nanomateriale cu proprietăţi fotoluminescente, fotocatalitice şi antimicrobiene. Materiale biocompatibile şi/sau bioactive (cu autoregenerare).
 5. Nanoacoperiri multifunctionale anticorozive, antizgariere, antimurdărire, antireflexive/captatoare de lumină, hidrofile, hidrofobe, oleofobe (antiadezive)
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Nanomateriale şi nanotehnologii. Definiţii, clasificări şi caracterizare generală
 2. Metode şi tehnici de obţinere a nanomaterialelor şi de depunere a filmelor subţiri
 3. Metode de investigare a proprietăţilor filmelor subţiri şi a materialelor nanostructurate
 4. Aplicaţii ale nanomaterialelor şi filmelor (multi)funcţionale
Bibliografie (disponibila la Biblioteca UDJG şi/sau Biblioteca CNMF-sălile AN217 şi AN014, Corp M, Campus STIINTEI)
 1. Muşat, Filme subţiri multifuncţionale, Ed. Cermi Iasi, 2007.
 2. Handbook of Nanotechnology, B. Bhushan, ISBN 978-3-642-02524-2, Springer, 2010
 3. Mușat*, Aurel Tăbăcaru, Bogdan Ștefan Vasile and Vasile-Adrian Surdu, Size-dependent photoluminescence of zinc oxide quantum dots through organosilane functionalization”, RSC Adv., 4 (2014) 63128-63136. https://doi.org/10.1039/C4RA10851E
 4. Muşat*, M. Mazilu, N. Tigau, P. Alexandru, A. Dinescu, M. Purica, Effect of doping concentration and temperature on the morphology, crystallinity and electrical conductivity of Al:ZnO (1D) nanostructured films grown from aqueous solution, Thin Solid Films, 617(2016) 120–125. DOI https://doi.org/10.1016/j.tsf.2016.07.004
 5. Ibănescu, V. Muşat*, T. Textor, V. Badilita, B. Mahltig, Photocatalytic and animicrobial Ag/ZnO nanocomposites for functionalization of textile fabrics, Journal of Alloys and Compounds610 (2014) 244-249. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.04.138
 6. Zaharia, V. Musat*, Viorica Plescan Ghisman, Nicusor Baroiu, Antimicrobial hybrid biocompatible materials based on acrylic copolymers modified with (Ag)ZnO/chitosan composite nanoparticles, European Polymer Journal 84 (2016) 550–564. DOI:https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2016.09.018
 7. Zaharia, V. Musat*, Elena Maria Anghel, Irina Atkinson, Oana-Cătălina Mocioiu, Mariana Buşilă, Viorica Plescan Ghisman, Biomimetic chitosan-hydroxyapatite hybrid biocoatings for enamel remineralization, Ceramics Internationals, 43/14 (2017) 11390-11402. DOI:https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.05.346
 8. V. Ghisman,V. Muşat*, A. Pimentel, T. R.Calmeiro, Emanuel Carlos, Liliana Baroiu, Rodrigo Martins, Elvira Fortunato,  Hybrid (Ag)ZnO/Cs/PMMA nanocomposite thin film, Journal of Alloys and Compounds  803 (2019) 922-933. doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.06.373
 9. Dediu, V. Musat, I. Cernica, Nb-TiO2/ZnO nanostructures for chemoresistive alcohol sensing, Applied Surface Science 488 (2019) 70-76. doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.05.077
 10. Mariana Buşilă, Aurel Tabacaru, Viorica Musat…. Fernanda Marques, Size-Dependent Biological Activities of Fluorescent Organosilane-Modified Zinc Oxide Nanoparticles, Journal of Biomedical Nanotechnology 16(2) (2020)137-152. https://doi.org/10.1166/jbn.2020.2882
 11. Filip, V. Musat*… and E. Fortunato, ZnO nanostructures grown on ITO coated glass substrate by hybrid microwave-assisted hydrothermal method, Optik208 (2020) 64372 https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2020.164372 
 12. C. Căpăţână, V. Muşat*, S. Polosan, A. Cantaragiu, V. Başliu, A.D. Botezatu, Synthesis and characterization of magnetic oxide nanoparticles and corresponding thin films for wastewaters treatment,Ovidius University Annals of Chemistry 31 (2) (2020) 122-131 https://doi.org/10.2478/auoc-2020-0021  
* Autor Corespondent
 

Domeniul doctorat Chimie
Facultatea de Științe și Mediu

 
Prof.dr.chim. Constantin APETREI Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Realizarea şi caracterizarea de noi senzori şi biosenzori electrochimici pe bază de nanomateriale
 2. Dezvoltarea de metode analitice instrumentale pentru analiza compuşilor biologic activi din produse alimentare, produse cosmetice şi suplimente alimentare
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Principiile de baza ale metodelor electrochimice.
 2. Principiile de baza ale metodelor spectrometrice.
 3. Senzori electrochimici.
 4. Spectrometria FTIR.
 5. Notiuni fundamentale de electrochimie analitica.
 6. Aplicatii ale spectrometriei FTIR in chimia analitica.
 7. Notiuni fundamentale privind prelucrarea statistica a datelor obtinute prin metode instrumentale.
 8. Nanomateriale. Sinteza, proprietati, aplicatii.
Bibliografie 
 1. A. J. Bard, L. R. Faulkner. Electrochemical Methods. Fundamentals and Applications. John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001.
 2. F. G. Banica. Chemical Sensors and Biosensors. Fundamentals and Application. John Wiley & Sons Ltd, 2012.
 3. H. H. Trimm. Analytical Chemistry. Methods and Applications. CRC Press, 2011.
 4. J. Wang. Analytical Electrochemistry. John Wiley & Sons, Inc., 2006.
 5. P. Gemperline. Practical Guide to Chemometrics. Taylor & Francis Group, 2006.
 6. H. Mark, J. Workman. Statistics in Spectroscopy. Academic Press, Inc., 1991.
 7. D. Harvey. Modern Analytical Chemistry. McGraw-Hill Higher Education, 2000.
 8. H. H. Trimm, Analytical Chemistry. Methods and Applications. Apple Academic Press, 2011.
 9. M. J. O’Connell. Carbon Nanotubes. Properties and Applications. Taylor & Francis Group, 2006.
 10. B. C. Smith. Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Taylor & Francis Group, 2011.
 11. R. de Levie. How to Use Excel® in Analytical Chemistry and in General Scientific Data Analysis. Cambridge University Press, 2004.
 
Prof.dr.hab. Rodica Mihaela DINICĂ Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Sinteza şi caracterizarea de noi compuşi heteroaromatici cu proprietăţi bioactive prin metode neconvenționale
 2. Extracţia, separarea, identificarea şi caracterizareafizico-chimică a unor compuşi organici din biomasa vegetală
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Metode de sinteză și analiză a compușilor N-heterociclici
 2. Metode de extracţie şi separare a compuşilor organici
 3. Metode fizico-chimice de investigare a compuşilor organici
 4. Principii de baza ale cromatografiei
 5. Spectrometria RMN, FT-IR şi MS în analiza compuşilor organici.
Bibliografie 
 1. Furdui, B, Dinică, R., Georgescu M..Chimie organică., Notiuni teoretice si pratice, Ed. GUP, Galati, 2011
 2. Florea T, Furdui, B, Dinică, R., Creţu R., , Chimie organică. Sinteză şi analiză funcţională, Ed. Academica, Galati, 2009.
 3. Balaban A., Banciu M., Pogany I., Aplicaţii ale metodelor fizice şi chimice în chimia organică, Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983
 4. Pretsch, P. Buhlmann, C. Affolter, Structure Determination of Organic Compounds, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2000
 5. Pare J.R.J. and J.M.R. Belanger, Techniques and instrumentation in analytical chemistry, Volume 18, Instrumental Methods in Food Analysis, ELSEVIER SCIENCE B.V., 1997.
 
Dr.CNRS.hab. Martine Demeunynck Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Sinteza şi caracterizarea de noi molecule hibride cu proprietăţi terapeutice
Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat
 1. Metode de sinteză și analiză a compușilor N-heterociclici
 2. Metode de extracţie şi separare a compuşilor organici
 3. Metode fizico-chimice de investigare a compuşilor organici
 4. Principii de baza ale cromatografiei
 5. Spectrometria RMN, FT-IR şi MS în analiza compuşilor organici.
Bibliografie 
 1. Furdui, B, Dinică, R., Georgescu M..Chimie organică., Notiuni teoretice si pratice, Ed. GUP, Galati, 2011
 2. Florea T, Furdui, B, Dinică, R., Creţu R., , Chimie organică. Sinteză şi analiză funcţională, Ed. Academica, Galati, 2009.
 3. Balaban A., Banciu M., Pogany I., Aplicaţii ale metodelor fizice şi chimice în chimia organică, Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983
 4. Pretsch, P. Buhlmann, C. Affolter, Structure Determination of Organic Compounds, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2000
 5. Pare J.R.J. and J.M.R. Belanger, Techniques and instrumentation in analytical chemistry, Volume 18, Instrumental Methods in Food Analysis, ELSEVIER SCIENCE B.V., 1997.