Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE – ADMITERE 2021

 

 

Domeniul doctorat Filologie (Literatura Română)
Facultatea de Litere

 
Prof.dr. Doinița Milea (conducător de doctorat asociat) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prof.dr. Simona Antofi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prof.dr.habil. Nicoleta Ifrim Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Direcții de cercetare
 • literatură română
 • literatură comparată
 • teoria literaturii
 • folclor
 • istoria mentalităţilor
 • istoria culturii
Scopul parcurgerii bibliografiei recomandate
 1. Abordarea interdisciplinară a problematicii de specialitate, orientarea către modernizarea tehnicii de cercetare prin informarea asupra rezultatelor cercetării în domeniul de referinţă (istoria literaturii şi culturii române, context cultural european, metamorfozele şi interferenţa genurilor, mişcarea formelor literare)
 2. Orientări asupra organizării proiectului de cercetare (domeniu, temă, metodologie, selecţie bibliografică preliminară)
Teme de doctorat
 1. Abordarea monografică - în spațiul românesc de cultură - a unui scriitor, a unei reviste, a unei direcţii literare, a unei teme.
 2. Analiza interferenţei dintre creaţia literară a unei epoci, a unui scriitor şi spaţiul ideilor filozofice, sociale, politice românești.
 3. Receptarea unui fenomen cultural, literar, a operei unui scriitor din spațiul cultural românesc.
 4. Modalități de acomodare cu modelele culturale în literatura română a secolului al XIX lea/al XXlea. Hibridizarea formelor literare.
 5. Presiunea modelelor literare dintr-o epocă, dintr-un spaţiu cultural asupra aşezării tiparelor unor genuri sau specii în literatura română.
 6. Dialogul intercultural şi păstrarea/schimbarea identităţii culturale.
 7. Reconfigurări ale „frontierei culturale” și „noul imaginar” al literaturii române postbelice.
 8. Canon literar/canon cultural. Dezbateri în câmpul studiilor culturale și literare.
 9. Literatura română și reașezările canonice.
 10. Literatură, memorie şi identitate în spaţiul cultural românesc şi european (secolele XX-XXI).
Bibliografie  
 1. *** Caietele Echinox, vol. 1, Postcolonialism şi postcomunism, Cluj-Napoca, Dacia, 2001
 2. *** Caietele Echinox , nr.7/2004, Literatură şi totalitarism, Editura Dacia, Cluj-Napoca
 3. ***Caietele ,,Viata Româneasca, Nr.1/2000. Modelul german în dialog cu spiritualitatea românească
 4. Alexandrescu, Sorin, Identitate în ruptură. Mentalităţi românești postbelice, Univers, 2000.
 5. Goldiş, Alex, Sincronizarea criticii româneşti postbelice în deceniile opt şi nouă. Teorii, metode, critici, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013.
 6. Harold, Bloom, Canonul occidental. Cărţile şi Şcoala Epocilor, Bucureşti, Univers, 1998.
 7. Iser, Wolfgang, Actul lecturii. O teorie a efectului estetic, Piteşti, Paralela 45, 2006.
 8. Călinescu, Matei, Cinci fețe ale modernității, Polirom, Iași, 2005 cap, I „Ideea de modernitate”.
 9. Martin, Mircea, Despre canonul estetic, în "România literară", nr. 5/2000.
 10. Manolescu, Nicolae, Despre canonul literar, în "România literară", nr. 24/2013.
 11. Manolescu, N., Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, vol. I-II-III, Ed. Minerva, Bucureşti, 1980,1981, 1983
 12. Muşat, Carmen, Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice, Piteşti, Paralela 45, 1998
 13. Simuţ, Ion, Incursiuni în literatura actuală, Oradea, Cogito, 1994
 14. Spiridon, Monica, Lefter, Ion Bogdan, Crăciun, Gheorghe, Experimentul literar românesc postbelic, Piteşti, Editura Paralela 45, Colecţia 80. Seria Eseuri, 1998.
 
 

Domeniul doctorat Filologie (Limba Și Literatura Engleză)
Facultatea De Litere

 
Prof.dr.habil. Mariana Neagu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Major approaches in contemporary lexical semantics
 2. Major approaches in contemporary stylistics and translation studies
 3. Literary and non-literary metaphor
 4. Understatement (litotes) and overstatement (hyperbole) in the literary discourse
 5. Phonological stylistic devices in the discourse of advertising
 6. Syntactic stylistic devices in the literary discourse.
 7. The language of crisis: the anaesthetic style
Bibliografie  
 1. Cano Mora, Laura. 2011. This Book Will Change Your Life. Hyperbole in Spoken English.Valencia: Universitat de Valencia.
 2. Cruse, D. Alan. 2004. Meaning in language: An introduction to semantics and pragmatics. Oxford: Oxford University Press.
 3. Geeraerts, Dirk. 2009. Theories of Lexical Semantics. Oxford: Oxford University Press.
 4. Kövecses, Zoltán. 2002. Metaphor. A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press.
 5. Neagu Mariana and Claudia Pisoschi. 2018. Fundamentals of Semantics and Pragmatics. Revised edition. Craiova: Editura Universitaria.
 6. Neagu Mariana and Gabriela Colipca. 2014. Metaphor and self/other representations: A study on British and Romanian headlines on migration. In Metaphor and intercultural Communication (ed. Andreas Mussolf, Fiona MacArthur, Giulo Pagani). London and New York: Bloomsbury Publishing Group, ISBN 978 144 116 5473, p. 201-223.(http://www.bloomsbury.com/uk/metaphor-and-intercultural-communication-9781441165473/)
 7. Gibbons, Alison and Sara Whiteley. 2018. Contemporary Stylistics. Language, Cognition and Interpretation. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 8. Boase-Beier, Jean. 2006. Stylistic Approaches to Translation. Manchester: St. Jerome Publishing.
 9. Neagu Mariana and Isabela Merila. 2014. Translating cultures and figurative language with Salman Rushdie. An East-West Game of Mirrors. In Cultures and Literatures in Translation. Edited by Hanna Mijas and Agnieszka Szwach. Kielce: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 10. Simpson, Paul. Stylistics. A resource book for students. London and New York: Routledge.
 11. Steen, Gerarrd, Aletta Dorst, J. Berenike Herrmann, Anna A. Kaal, Tina Krennmayr and Trijntje Pasma. 2010. A Method for Linguistic Metaphor Identification. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 12. Hughes, Geoffrey. 1988. Words in Time. A Social History of the English Vocabulary. Oxford: Blackwell, pp. 203-224.
 
Prof.dr.habil. Floriana Popescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Universal and national in terminologies. Comparative studies.
 2. Tradition and modernism in English for Specific Purposes.
 3. Universal and national in terminologies. Universal and national in traditional grammar.
 4. English for Specific Purposes. A Post Brexit Perspective.
Bibliografie  
 1. Allan, Keith (ed.). 2016. The Routledge Handbook of Linguistics. Abington and New York: Routledge
 2. Bauer, Laurie. 2007. The Linguistics’ Student Handbook. Edinburgh University Press 3.Cornilescu, Alexandra.1995. Concepts of Modern Grammar. Iasi: Editura Institutul European 4…Croitoru, E. 2002. Mood and Modality. Iasi: Editura Institutul European
 3. Cruse, D. Alan. 2004. Meaning in language: An introduction to semantics and pragmatics. Oxford: Oxford University Press.
 4. Crystal, David. 2000. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press 7.Crystal, David. 2007. Words, Words, Words. Oxford: Oxford University Press
 5. Kageura, K. 2002. The Dynamics of Terminology: a Descriptive Theory of Term Formation and Terminological Growth. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 6. Merila, Isabela (ed.) 2020. Romanian Contributions to English for Specific Purposes. LAP. Lambert
 7. Paltridge, Brian and Sue Starfield 2013. The Handbook ofEnglish for Specific Purposes. Wiley-Blackwell
 8. Pavel, Silvia, Diane Nolet. 2001. A Handbook of Terminology.Canada. Translation Bureau. Canada. Public Works and Government Services Canada. Terminology and Standardization Directorate.
 9. Popescu, Floriana. 2019. A Paradigm of Comparative Lexicology. Newcastle upon Tyne: Camdridge Scholars Publishing
 10. Quirk, R., G. Leech, S. Greenbaum and J. Svartvik 1972. A Grammar of Contemporary English, London: Longman
 11. Quirk, R., G. Leech, S. Greenbaum and J. Svartvik 1985. A Comprehensive Grammar of English, London: Longman.
 
Prof.dr. Elena Croitoru (conducător de doctorat asociat) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Mood and Modality in English and A Contrastive Approach.
 2. Preposition in English and A Contrastive Approach.
 3. ‘Gap fillers’ in translating from lower to higher context cultures.
 4. Identity through translation in linguistic and cultural diversity. Transcultural flows.
 5. Engendered by Translation: Romanian Literature and Vernacular Style.
Bibliografie  
 1. Baker, M (ed.) 2010. Critical Readings in Translation Studies. London and New York: Routledge
 2. Baker, M. 2001. Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London and New York: Routledge
 3. Baker, M., 1992. In Other Words. A Coursebook on Translation, Routledge, London and New York
 4. Bell, R., 2000 Teoria si practica traducerii, Iaşi: Editura Polirom
 5. Bonvillain, N. 2003. Language, Culture and Communication. The Meaning of Messages. New Jersey: Prentice Hall
 6. Collins, P. 2009. Modals and Quasi-modals in English, in Language and Computers. Studies in Practical Linguistics, nr. 67, Ch. Mair, Ch. Meyer, N. Oostdijk (eds.), Amsterdam-New York: Editions Rodopi B.V.
 7. Cornilescu, A. 1995. Concepts of Modern Grammar. Iasi: Editura Institutul European Croitoru, E. 2002. Mood and Modality. Iasi: Editura Institutul European
 8. Dimitriu, R. and M. Shlesinger 2009. Translators and Their Readers in Homage to Eugene A. Nida, Bruxelles: Les Éditions du Hazard
 9. Dollerup, C. 2006. Basics of Translation Studies Iasi: Institutul European
 10. Fairclough, N. 2006. Language and Globalization, London and New York: Routledge Gentzler, E., 1993. Contemporary Translation Theories, London And New York: Routledge Jenkins, J. 2007. English as a Lingua Franca: Attitude and Identity, Oxford University Press Katan, D. 2004. Translating Cultures, An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators, Manchester, UK and Northampton MA: St. Jerome Publishing
 11. Leech, G., M. Hundt, Ch. Mair, N. Smith. 2009. Change in Contemporary English, Cambridge: Cambridge University Press
 12. Leviţchi,L., 1993. Manualul traducătorului, Bucureşti: Editura Teora.
 13. Newmark, P., 1991. About Translation, Great Britain: Multilingual Matters Ltd. Pennycook, A. 2008. Global Englishes and Transcultural Flows, London and New York: Routledge 
 14. Portner, 2009. Modality, Oxford: Oxford University Press
 15. Quirk, R., G. Leech, S. Greenbaum and J. Svartvik 1972. A Grammar of Contemporary English, London: Longman
 16. Quirk, R., G. Leech, S. Greenbaum and J. Svartvik 1985. A Comprehensive Grammar of English, London: Longman.
 17. Steiner, G., 1975. After Babel: Aspects of Language and Translation, Oxford: OUP Storey, J. 2006. Cultural Theory and Popular Culture, GB: Pearson Prentice Hall Venutti, L. 2000. The Translation Studies Reader. London and New York: Routledge
 
Prof.dr.habil. Lillians-Violeta Negrea (conducător de doctorat asociat) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. The Applied Language Competencies Returns on Cognitive Skills and Economic Development: a Comparative case-study Research
Bibliografie  
 1. Barro, Robert J. 2001. “Human Capital and Growth.” American Economic Review, 91(2): 12–17.
 2. Cohen, Daniel, and Marcelo Soto. 2007. “Growth and Human Capital: Good Data, Good Results.” Journal of Economic Growth, 12(1): 51–76
 3. Coulombe, Serge, and Jean-François Tremblay. 2006. “Literacy and Growth.” B.E. Journals in Macroeconomics: Topics in Macroeconomics, 6(2): 1–32
 4. Glewwe, Paul. 1996. “ The Relevance of Standard Estimates of Rates of Return to Schooling for Education Policy: A Critical Assessment.” Journal of Development Economics, 51(2): 267–90.
 5. Hall, Robert E., and Charles I. Jones. 1999. “Why Do Some Countries Produce So Much More Out-put per Worker than Others?” Quarterly Journal of Economics, 114(1): 83–116
 6. McLeod, S.A. (2018) Jean Piaget's Theory of cognitive development. Simply Psychology
 7. Perlovsky L. I. (2009). Language and cognition. Neural Netw. 22, 247–257.
 8. Psacharopoulos, George. 1994. “Returns to Investment in Education: A Global Update.” World Development, 22(9): 1325–43
 9. Psacharopoulos, George. 1994. “Returns to Investment in Education: A Global Update.” World Development, 22(9): 1325–43
 10. Sakai K. L. (2005). Language acquisition and brain development. Science 310, 815–819. 
 11. Tilles P. F. C., Fontanari J. F. (2013). Reinforcement and inference in cross-situational word learning. Front. Behav. Neurosci.
 12. Topel, Robert. 1999. “Labor Markets and Economic Growth.” In Handbook of Labor Economics, Volume 3c, ed. Orley Ashenfelter and David Card, 2943–84. Amsterdam; New York and Oxford: Elsevier Science, North-Holland
 
 

Domeniul doctorat Filologie (Limba și Literatură Franceză, Traductologie)  
Facultatea de Litere

 
Prof.univ.dr.habil. Ganea Alina Elena  
Domenii de cercetare
 • Pragmatică.
 • Analiza discursului.
 • Argumentare și retorică.
Teme de doctorat 
 1. La construction de l’identité dans le discours
 2. L’éveil de l’émotion dans le discours
 3. Analyse discursive de la presse magazine (la presse féminine, la presse people, etc.)
 4. L’analyse des « formules » dans le discours
 5. L’analyse des rituels dans le discours
 6. L’acte de nomination dans le discours médiatique
 7. Les figures de style dans le discours
Bibliografie  
 1. Barats, Christine 2013. Manuel d'analyse du web en sciences humaines sociales. Paris : A. Colin.
 2. Bilat, L. & J.-M. Leblanc (éd.). 2017. Le rituel politique en discours. Émergences, variations, régularités. Semen, no 43.
 3. Blandin, C. (dir.) 2018. Manuel d'analyse de la presse magazine. Paris : Armand Colin.
 4. Bonnafous, S. & T. Malika (éds). 2007.  Analyse du discours et sciences humaines et sociales. Paris : Ophrys, Collection les chemins du discours.
 5. Chetcuti, N. & L. Greco (éds). 2012. La face cachée du genre : Langage et pouvoir des normes. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle.
 6. Cislaru, G., Guérin, O., Morim, K., Née, É., Pagnier, Th.  et M. Veniard 2007. Une dynamique entre langue et discours. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle.
 7. Doury, M. 2016. Argumentation. Analyser textes et discours. Paris : Armand Colin.
 8. Doury, M. & S. Moirand. 2005, rééd. 2008. L'argumentation aujourd'hui. Positions théoriques en confrontation. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle.
 9. Ganea, A. 2012. Evidentialité et argumentation. L’expression de la source de l’information dans le discours. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.
 10. Kerbrat-Orecchioni, C. 2005. Le discours en interaction. Paris: Armand Colin.
 11. Kerbrat-Orecchioni, C. 2001. Les actes de langage dans le discours. Nathan Université.
 12. Krieg-Planque, A. 2009. La notion de formule en analyse du discours : cadre théorique et méthodologique. Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté.
 13. Krieg-Planque, A. 2012. Analyser les discours institutionnels. Paris : A. Colin.
 14. Moirand, S. 2007. Les discours de la presse quotidienne. Observer, analyser, comprendre. Paris : Presses universitaires de France.
 15. Née, É. (dir.) 2017. Méthodes et outils informatiques pour l'analyse des discours. Rennes : Presses universitaires de Rennes, coll. Didact méthodes.
 16. Née, E. 2012. L'Insécurité en campagne électorale. Paris : Honoré Champion.
 17. Paveau, M.-A. 2013. Langage et morale. Une éthique des vertus discursives. Limoges : Lambert-Lucas.
 18. Perelman C. & L. Olbrechts-Tyteca 2008. Traité de l’argumentation. La Nouvelle rhétorique. Bruxelles : Editions de l’université de Bruxelles (6e édition).
 19. Plantin, Ch. 2015. Dictionnaire de l'argumentation. Une introduction aux études de l’argumentation. Lyon : ENS Éditions.
 20. Pugnière-Saavedra, F., Sitri, F. & M. Veinard (dir.) 2012. L'analyse du discours dans la société. Engagement du chercheur et demande sociale. Paris : Honoré Champion
 21. Veniard, M. 2013. La nomination des événements dans la presse. Essai de sémantique discursive. Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté.
Reviste
Argumentation / Cahiers de praxématique / les Carnets du Cediscor / Discourse and society / Discourse studies / Hermès / Journal of Pragmatics / Langage & Société / Mots/ Questions de communication / Pragmatics / SEMEN / TRANEL, etc.
 
Prof.dr.habil. Carmen Andrei Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Le questionnement identitaire dans la littérature française du XXIe siècle
 2. Paradigmes identitaires travers la littérature belge / québécoise (facettes du soi et de l’Autre, altérité, hybridité, mouvement, résilience)
 3. Ecriture de l’histoire / l’Histoire individuelle et collective des écrivains francophones migrants (récits de filiation, héritage, aliénation)
 4. Poétique des villes-capitales dans la littérature
 5. La traduction du culturème (domaine français-roumain / roumain-français)
 6. Stratégies dans la traduction de la littérature de jeunesse (contes, BD, fictions)
 7. Transfert du socioculturel dans la traduction
 8. Visions culturelles du monde dans la traduction
 9. Communication interculturelle à travers la traduction
 10. Enseigner la traduction littéraire
Bibliografie  
 1. Andrei, Carmen, Vers la maîtrise de la traduction littéraire. Guide théorique et pratique, Galaţi, Galati University Press,
 2. Bell, Roger T., Teoria şi practica traducerii, traducere de Cătălina Gazi, Editura Polirom, Iaşi,
 3. Berman, Antoine, L’Épreuve de l’étranger, Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, Paris, Gallimard, 1984, collection « Essais », n° CCXXVI), collection « Tel », 1995.
 4. Berman, Antoine, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Paris, Seuil, collection « L’ordre philosophique », 1999.
 5. Denis, Benoît et Klinkenberg, J.-M, La littérature belge. Précis d’histoire sociale, Bruxelles : Labor, coll. « Espace Nord. Références », no. 221, 2005.
 6. Dubar, Claude, La crise des identités. L’interprétation d’une mutation, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Le livre social », 2000.
 7. Eco, Umberto, À la recherche de la langue parfaite ans la culture européenne, Paris, Seuil, collection « Faire l’Europe », 1994.
 8. Gasquy-Resch, Y. Histoire littéraire de la francophonie. Littérature du Québec, Vanves, EDICEF/AUPE LF, 1994.
 9. Gile, Daniel, La traduction. La comprendre, l’apprendre, Paris, Presses Universitaires de France, collection « Linguistique nouvelle », 2005.
 10. Guidère, Mathieu, Introduction à la traductologie. Penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain, Bruxelles, De Bœck Université, 2008.
 11. Hall Stuart et du Gay, Paul (éd.), Questions of Cultural Identity, Londres, Sage Publications, 1996.
 12. Ionescu, Tudor, Știinţa şi / sau arta traducerii, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2003.
 13. Lungu-Badea, Georgiana, Teoria culturemelor, teoria traducerii, Timişoara, Ed. Universităţii de Vest, 2004.
 14. Matei, Alexandru, Ultimele zile din viaţa literaturii, Bucureşti, Cartea Românească, 2008.
 15. Michel Ballard (éd.), La traduction, contact des langues et des cultures, tome 1 et tome 2, Arras, Presses Universitaires d’Artois, 2005, 2006.
 16. Moisan, Clément, Écritures migrantes et identités culturelles, Montréal, Ed. Nota Bene, 2008.
 17. Quaghebeur, Marc, Balises pour l’histoire des lettres belges, Bruxelles, Labor, collection « Espace Nord », 1998
 18. Sansot, Pierre, Poétique de la ville, Paris, Payot, 2004Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990.
 19. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Pour introduire à la littérature québécoise, Suceava, Editura Universitǎţii din Suceava, 2003.
 20. Todorov, Tzvetan, Nous et les autres, Paris, Seuil, 1988.
 21. Westphal, Bertrand, La Géocritique. Réel, fiction, espace, Paris, Ed. de Minuit, 2007
 
Prof.dr.habil. Gabriela-Olimpia Scripnic Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Stratégies discursives et communicationnelles de persuasion
 2. La fonctionnalité et la pragmatique des figures du discours
 3. Le pathos et la construction discursive de l’émotion
 4. Argumentation et erreurs de raisonnement
 5. Types de raisonnements dans le discours de l’espace public
 6. Les arguments empiriques dans le discours politique
Bibliografie  
 1. Bonhomme, Marc (2005). Pragmatique des figures du discours. Paris : Champion.
 2. Breton, Philippe & Gilles Gauthier (2000). Histoire des théories de l’argumentation, Paris: Editions La Découverte.
 3. Danblon, Emmanuelle (2005). La fonction persuasive. Anthropologie du discours rhétorique : origines et actualité, Paris : Armand Colin.
 4. Doury, Marianne (2016). Analyser textes et discours. Paris: Armand Colin.
 5. Eemeren, Frans H. van & Rob Grootendorst et al. (19961). Fundamentals of Argumentation Theory. A Handbook of Historical Background and Contemporary Developments. Mahwah/New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 6. Eemeren, Frans. H. van, & Rob Grootendorst et al. (19962). La Nouvelle Dialectique. Traduit par S. Bruxelles, M. Doury et V. Traverso. Paris: Editions Kimé.
 7. Krieg-Planque, Alice (2012). Analyser les discours institutionnels. Paris: Armand Colin.
 8. Perelman, Chaïm & Lucie Olbrechts-Tyteca (1970). Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, 2e édition. Bruxelles: Editions de l’Institut de Sociologie.
 9. Plantin, Christian (2011). Les bonnes raisons des émotions. Principes et méthode pour l’étude du discours émotionné. Berne : Peter Lang.
 10. Robrieux, Jean-Jacques (2015). Rhétorique et argumentation. Paris : Armand Colin.
 11. Scripnic, Gabriela (2017). „Sur le (non)-dit de la prétérition inversée”. In Agapes Francophones Etudes de lettres francophones, Editura JATEPress, Szeged, Ungaria, pp 397-408.
 12. Scripnic, Gabriela (2016).”Emotion-evoking strategies in the presentation of Roşia Montană Project in the Romanian Public Sphere”. In Agnieszka Kampka & Katarzyna Molek-Kozakowska (eds) Rhetoric, Knowledge and the Public Sphere: 131-148. Peter Lang.
 
Prof.dr.habil. Veronica Bălan (Grecu) (conducător de doctorat asociat) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat
 1. Semblance, muance, merveille. La métamorphose dans la littérature française médiévale.
Bibliografie  
 1. Brunel, Pierre, Le mythe de la métamorphose, Paris, Armand Colin, 1974.
 2. Durand, Gilbert, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Dunod, 1992.
 3. Ferlampin-Acher, Christine, « Merveilles » et topique merveilleuse dans les romans médiévaux, Paris, Champion, 2003.
 4. Grecu, Veronica, Transparence et ambiguïté de la « semblance »: interpréter et traduire les figures du déguisement au Moyen Age, Iasi, Demiurg, 2006.
 5. Harf-Lancner, Laurence, Boutet, Dominique (eds.), Pour une mythologie du Moyen Age, Paris, Collection de l’Ecole Normale Supérieure, 1988
 6. Javelet, Robert, Image et ressemblance au XIIe siècle, Strasbourg, Letouzey & Ané, 2 t., 1967.
 7. Le Goff, Jacques, Un autre Moyen Age, Paris, Gallimard, 1999.
 8. Noacco, Cristina, La métamorphose dans la littérature française des XIIe et XIIIe siècles, Rennes, PUR, 2008.
 9. Ollier, Marie-Louise (éd.), Masques et déguisements dans la littérature médiévale, Montréal, Paris, Les Presses de l’Université de Montréal-Vrin, 1988.
 10. Poirion, Daniel, « Semblance du Graal dans la Queste » in Écriture poétique et composition romanesque, Orléans, Paradigme, 1994, p. 201-217.
Teme de doctorat
 1. Facétie et théâtre au XVIIe siècle
Bibliografie 
 1. Bertrand, Dominique, Dire le rire à l’âge classique : représenter pour mieux contrôler, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1995.
 2. Dubuis, Roger, Roux Louis, « Réflexions sur l'histoire du mot facétie» in Bulletin de l'Association d'étude sur l'humanisme, la réforme et la renaissance, n°7/1977, p. 12-18.
 3. Dupuis, Vincent (éd.), La facétie sur les tréteaux (XVe-XVIIe siècle), dossier thématique in Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, no. 32/ 2016.
 4. Garapon, Robert, « Licences et facéties dans la versification comique du XVIIe siècle » in Cahiers de l'Association internationale des études francaises, n°21/1969, p. 9-19.
 5. Grande, Nathalie, Le rire galant, Paris, Champion, 2018.
 6. Grecu, Veronica, Du théâtre médiéval au théâtre classique français, Iasi, Institutul European, 2013.
 7. Jomaron, Jacqueline, de, Le théâtre en France, Paris, Armand Colin, 1992.
 8. Mercier, Alain, Le Tombeau de la mélancolie. Littérature et facétie sous Louis XIII, Champion, Genève, 2005. 
 9. Rolland, Tiphaine,  « De la facétie à la galanterie ? Une articulation problématique (1643-1668) » in  XVIIe siècle, nº 274/janvier-mars 2017, p. 113-128.
 10. Scherer, Jacques, La dramaturgie classique en France, Paris, Nizet, 1986.
 11. Ubersfeld, Anne, Lire le théâtre, Paris, Belin, 1996.
 
 

Domeniul doctorat Istorie
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie

 
Prof.dr.habil. Constantin Ardeleanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prof.dr.habil. George–Eugen Enache Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prof.dr.habil. Cristian Luca Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prof.dr.habil. Silviu Lupașcu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prof.dr.habil. Arthur–Viorel Tuluș Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Istorie și arheologie medievală românească.
 2. Economie și societate în spațiul românesc (secolele XVI–XVIII).
 3. Istoria ideilor și a culturii în spațiul românesc (secolele XVIII–XX).
 4. Economie și societate în regiunea Dunării de Jos (secolele XIX–XX).
 5. Istoria comunismului.
 6. Istoria aromânilor din România.
 7. Societatea Naţiunilor şi „Cooperarea intelectuală internaţională”.
 8. Istorici români in exil in perioada comunistă și rețele intelectuale postbelice.
 9. Istoria spaţiului mediteranean şi a confluenţelor cu bazinul pontic (secolele XVI–XX).
Bibliografie  
 1. David Abulafia, MareaceaMareO istorie umană a Mediteranei, Editura Humanitas, Bucureşti, 2014.
 2. Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, Editura Corint, Bucureşti, 1998.
 3. Anna Bischof, Zuzana Juergens (eds.), Voices of Freedom - Western Interference? 60 Years of Radio Free Europe, Editura Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015.
 4. Christopher Charle, Jürgen Schriewer, Peter Wagner (eds.), Transnational Intellectual Networks. Forms of academic knowledge and the search for cultural identities, Campus Verlag Publishing House, Frankfurt/New York, 2004.
 5. Dumitru Dobre, O istorie în date a exilului și emigrației românești (1949-1989), Editura Militară, București, 2013.
 6. Constantin C. Giurescu, Istoricul oraşului Brăila din cele mai vechi timpuri până astăzi, Editura Științifică, Bucureşti, 1968.
 7. Mihai Iacobescu, România și Societatea Natiunilor, 1919-1929, Editura Academiei Republicii Române, București, 1988.
 8. Istoria Românilor, vol. I–X, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001–2013.
 9. Bogdan Murgescu, România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500–2010), Polirom, Iași, 2010.
 10. Lincoln Paine, Mareaşicivilizaţiao istorie maritimă a lumii, Editura Polirom, Iaşi, 2015.
 11. Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi. De la origini până la 1918, ediţia a II-a, vol. I–II, Editura Porto-Franco, Galaţi, 2008.
 12. Alexandra Pita Gonzales, Educar para la paz. Mexico y la Cooperacion Intelectual Internacional, 1922-1948, Direccion General del Acervo Historico Diplomatico, 2014.
 13. Jean-Jacques Renoliet, L'UNESCO oubliée, la Société des Nations et la coopération intellectuelle (1919-1946), Publications de la Sorbonne, Paris, 1999.
 14. Alexandru Zub, Orizont închis. Istoriografia română sub dictatură, Editura Institutului European, Iași, 2000.
 
 

Domeniul doctorat Economie
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

 
Prof.dr.habil. Mihaela Neculiță Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Conf.dr. Dragoș Sebastian Cristea Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Arii de interes
 • Politici macroeconomice de stabilizare şi/sau ajustare – riscuri sistemice, analiză critică, modelarea factorilor de influenţă
 • Creşterea economică în România – analiză critică, factori de influenţă şi perspective
 • Analiza multicriterială a riscului în economie şi modele de alocare de resurse
 • Economia educaţiei şi creşterea economică - capitalul intelectual ca sursă a avantajului competitiv
 • Disparităţi regionale si politici de creştere economică în Europa – studii comparative
Teme de doctorat 
 1. Contribuții la analiza impactului procesului integrării europene asupra dezvoltării socio-economice, prin politici de dezvoltare regională si coeziune
 2. Mecanisme de cooperare intercomunitară – impactul asocierilor și al investițiilor teritoriale integrate asupra dezvoltării locale și regionale durabile
 3. Oportunitati de crestere a performantei economice in domeniul hotelier
 4. Abordări ale performanței teritoriale în contextul dezvoltării durabile - Studiu de caz: Zona Dobrogea
 5. Drivers and Consequences of Income Inequality
 6. Perspectivele Uniunii Europene pe scena internațională.
 7. Noi oportunități și provocări în relațiile dintre UE și Anglia
 8. Fondurile europene – oportunități și provocări pentru țările central și est europene
 9. Analiza și predicția comportamentelor umane în diverse situații și contexte
 10. Analiza impactului politicii de coeziune asupra creșterii și dezvoltării economice a regiunilor de dezvoltare din România
 11. Analiza factorilor de influență ai dezvoltării economice în regiunea de Sud-Est a României
Bibliografie  
 1. Cornel  Ban,  Gabriela  Gabor, Recalibrarea înţelepciunii convenţionale: o analiză aprofundată a relaţiilor dintre România şi FMI http://www.fes.ro/media/2015_news/Binder_raport_FES_FMI_ro.pdf
 2. Angelica Bacescu-Carbunaru, Marius Bacescu – Macroeconomie si politici macroeconomice, Editura C.H. Beck, 1998
 3. Daniela Antonescu - Politica de dezvoltare regională a României în etapa postaderare, Studii Economice – Institutul National de Cercetari Economice, Academia Romana, 2013, ISSN: 2285, 7036 INCE
 4. P. Aghion, L. Boustan, C. Hoxby, J. Vandenbussche - The causal impact of education on economic growth: Evidence from the U.S., http://scholar.harvard.edu/files/aghion/files/causal_impact_of_education.pdf
 5. Daniela Antonescu  - Identificarea disparitătilor si convergentei economice regionale în Uniunea Europeana si în Romania, Studii Economice – Institutul National de Cercetari Economice, Academia Romana, 2012, ISSN: 2285
 6. Petrescu, C., coord., Economia socială în contextul dezvoltării locale, Institutul de cercetare a calității vieții, Ed. Polirom, Iași, 2013;
 7. Amaratunga, D., Baldrey, D., Sarshar, M., “Process improvement through performance measurement: the balanced scorecard methodology”, Work Study 50 (4/5), 2001
 8. Audrouing  .F., “La décision stratégique”, Ed. Economică, Paris, 2000
 9. anin Rivolin U., “Cohesion and subsidiarity: towards good territorial governance in Europe”, Town Planning Review 76(1), 2005
 10. Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, . Democracy,” Redistribution and Inequality”. Working Paper Series, 19746(19746), 2013.
 11. Alesina, A., Rodrik, D.,  „Distributive Politics and Economic Growth”, The Quarterly Journal of Economics, Volume 109, Issue 2, 1 May 1994, Pages 465–490.
 12. Valentin Neculiță, Mihaela Neculiță (2014) Integrarea regională și fondurile europene în țările Central și Est Europene, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN 978-973-30-3760-6
 13. Mihaela Neculiță (2013) Integrare Europeană Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN 978-973-30-3522-0
 14. Daniela Antonescu (2012) Identificarea disparitătilor si convergentei economice regionale în Uniunea Europeana si în Romania, Studii Economice – Institutul National de Cercetari Economice, Academia Romana, ISSN: 2285
 15. Botezatu, M., Andrei J. (2012): Implications of the Environmental Factors on the Economic Efficiency of Capital Investments. A Romanian Perspective in Terms of a Sustainable Economy, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 13, No1
 16. Constantin, D.L., Bodea, C.N., Păuna, C.B., Goschin, Z., Drăguşin, M., Stancu, I. şi Popescu, O. (2010). Can Cluster Policies and Foreign Direct Investment Offer Viable Solutions to Underdeveloped Regions? Lessons that can be learnt by Romania’s Eastern border regions from successful experiences of other transition countries.
 17. Constantin D.L. (2010),Economie Regională. Teorii, modele, politici. Ed. ASE, Bucureşti
 18. Herbert Gintis (2009)The Bounds of Reason: Game Theory and the Unification of the Behavioral Sciences Hardcover
 19. Constantin, D.L. şi Dimian G. C.(2007) Competitivitatea regiunilor din Romania în contextual integrării în Uniunea Europeană, urnalul Economic, nr. 24
 20. Camerer, C.(2003) Behavioral game theory. Princeton University Press
 21. Dorruci, E., S. Firpo, M. Fratzscher, F.P. Monelli (2002). European Integration: What Lessons for other Regions? The Case of Latin America. ECB Working Paper 185. Frankfurt: European Central Bank.
 22. Czamanski S. (1964) A model of urban growth, Papers of the Regional Science Association 13,pg. 177
 
 

Domeniul doctorat Management
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

 
Prof.dr.habil. Liliana Mihaela Moga Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Eficiența sistemului de management al resurselor electorale
Bibliografie  
 1. Appleton, A., Ward, D., Party Response to Environmental Change: A model of Organizational Innovation, Sage Journals, 1997, disponibil la: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354068897003003004?journalCode=ppqa, accesat la data de 15.02.2019;
 2. Barbaros, C., Marketingul politic. Repere teoretice și strategii de acțiune, Iași, Editura Adenium, 2014;
 3. Boboc, I., Management politic. Ştiinţa şi arta conducerii în politică (Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită), Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007;
 4. Lijphart, Arend. 1999. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven and London, Yale University Press
 5. Michels, R., Political Parties: A sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, Dover Publications Inc, New York, 1959;
 6. Powell, G. Bingham, Jr. 1982. Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence. Cambridge, Massachusetts, and London, Harvard University Press.
 7. Putnam, Robert D., with Robert Leonardi and Raffaella Y Nanetti. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 8. Roller, Edeltraud. 2005. The Performance of Democracies: Political Institutions and Public Policy. Oxford and New York, Oxford University Press.
 9. Tămaș, S., Management politic. Elaborarea politicilor și guvernarea, Editura Universitară, București, 2006;
 10. http://aceproject.org/
 11. https://www.ifes.org/
 12. https://www.idea.int/
 13. https://aceeeo.orgen/
 
Prof.dr.habil. Nicoleta Cristache Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Responsabilitate socială corporatistă transnațională: o abordare tridimensională a cercetării internaționale în domeniul responsabilității sociale corporatiste
 2. Etică și responsabilitate socială corporatistă – noi orientări pentru managementul organizațiilor
 3. Integrarea responsabilității sociale corporatiste în sistemele de management ale organizației
 4. Modalitati de creștere a performațelor organizationale prin perfectionarea procesului de comunicare
 5. Avantajul competitiv la nivelul organizațiilor românești si managementul responsabilității sociale corporatiste
 6. Integrarea dimensiunilor sociale în cercetarea și practica managementului organizațiilor românești
 7. Management strategic durabil - noi oportunități pentru politica de management a organizațiilor
 8. Performanța organizațiilor - provocări pentru mediul de afaceri
 9. Impactul binomului cultură organizațională – responsabilitate socială asupra performanțelor organizației
 10. Cultura organizațională și leadership – elemente de predicție pentru managentul responsablității sociale corporatiste
 11. Responsabilitatea socială corporatistă și angajamentul angajaților
 12. Implicațiile strategice ale responsabilității sociale corporatiste la nivelul IMM-urilor
Tematică specifică
 1. Procesul de management
 2. Organizaţia în teoria şi practica managerial
 3. Managementul resurselor umane
 4. Organizarea managerial
 5. Sistemul informaţional
 6. Sistemul decizional
 7. Metode şi tehnici de management).
 8. Managerii şi stilul de conducere
 9. Gestionarea diversităţii în organizaţie
 10. Managementul schimbării
 11. Cultura organizaţională şi etica
 12. Modalităţi de manifestare a culturii organizaţionale
 13. Comportamentul organizaţional internaţional. Gestionarea interculturalităţii
 14. Fundamentele teoretico-metodologice ale cercetării culturii organizaţionale
 15. Responsabilitatea socială a organizaţiei şi etica managerială.
Bibliografie  
 1. Cristache Nicoleta – Responsabilitatea sociala corporatista, Editura Galati University Press, 2010
 2. Paraschiv Vagu, Ion Stegăroiu - „Tratat de management general , vol. I – Şcolile de management” Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2014
 3. Paraschiv Vagu, Ion Stegăroiu - „Tratat de management general , vol. II – Planificarea strategică” Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2014
 4. Paraschiv Vagu, Ion Stegăroiu - „Strategii manageriale”, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2014
 5. Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ion - „Fundamentele managementului organizaţiei”, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2008
 6. Zorlenţan, T., Burduş E., Căprărescu, G., “Managementul organizaţiei”, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1996
 7. Stegăroiu Ion, Cucui, I. C. Dima, M. Petrescu - „Cercetări operaţionale aplicate în management”, Ed. AGIR, Bucureşti, 2007
 8. Stegăroiu Ion, I.C. Dima, M. Petrescu, I. Cucui, N. Năbârjoiu - „Econometrie managerială” Ed. Universităţii de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.
 9. Stegăroiu Ion, Paraschiv Vagu - „Lideriatul – de la teorie la practică”, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2006.
 10. Hofstede, G. „Managementul structurilor multiculturale”, Editura Economică, Bucureşti, 1996.
 11. Iacob D., Cismaru D. „Managementul organizaţiilor”, Bucureşti, 2004.
 12. Geert Hofstede, „Managementul structurilor multiculturale, Software-ul gândirii”, Ed. Economică, 1996. Partea a II- a - „Culturi naţionale”; partea a III –a – „Culturi organizaţionale”.
 13. Hofstede Geert, Hofstede Gert an, Minkov Michael „Cultures and Organizations: Software of the Mind”, Third Edition, McGraw-Hill, 2010.
 14. Hofstede Geert, „Managementul structurilor multiculturale”, Bucureşti, Ed. Economică, 1996.
 
Prof.dr.habil. Alexandru Căpățână Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Rolul incubatoarelor de afaceri în susținerea ecosistemului de start-up-uri
 2. Implicațiile transformării digitale asupra creșterii performanțelor în afaceri
 3. Abordări inovative ale managementului transferului de cunoștințe
 4. Analize multicriteriale a performanțelor în afaceri prin analize de Big Data
 5. Proiectarea și implementarea unor sisteme de avertizare timpurie bazate pe algoritmi de învățare profundă
 6. Impactul realității virtuale și augmentate asupra valorificării sistemului identitar în mediul online
 7. Oportunități de dezvoltare a unui ecosistem de start-up-uri prin implicarea în hub-uri de inovare
Bibliografie  
 1. Capatina, A., & Rancati, E. (Eds.). (2017). Key challenges and opportunities in web entrepreneurship. IGI Global.
 2. Burger-Helmchen, T. (Ed.). (2012). Entrepreneurship: Creativity and Innovative Business Models. BoD–Books on Demand.
 3. Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2018). Information Technology for Management: On-demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability. John Wiley & Sons.
 4. Jung, T., & tom Dieck, M. C. (2018). Augmented Reality and Virtual Reality. Empowering Human, Place and Business. Cham: Springer International Publishing.
 5. Ghavami, P. (2019). Big Data Analytics Methods: Analytics Techniques in Data Mining, Deep Learning and Natural Language Processing. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
 
Conf.dr.habil. Vîrlănuță Florina Oana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Strategii manageriale focalizate pe transformarea digitală în administrația publică.
 2. Managementul strategic în organizațiile de servicii publice.
 3. Modele inovative de afaceri în contextul economiei circulare.
 4. Mecanisme de evaluare a performanței integrate în instituțiile publice/private.
Bibliografie  
 1. De Angelis Roberta – “Business Models in the Circular Economy Concepts, Examples and Theory”, Palgrave Macmillan, 2018
 2. EntwistleTom – “Public management a research overview”, Routledge Focus, 2020
 3. LipsMiriam – “Digital GovernmentManaging Public Sector Reform in the Digital Era”, Routledge, Taylorand Francis Group, 2019.
 4. Van DoorenWouter, BouckaertGeert, HalliganJohn – “Performance Management in the Public Sector”, Routledge, Taylor and Francis Group, 2015.
 
Conf.dr.habil. Angela-Eliza Micu (conducător de doctorat asociat) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Dezvoltarea unui sistem de suport al deciziilor în organizații private/instituții publice prin valorificarea capitalului uman.
 2. Transpunerea competențelor dobândite în cadrul programelor de training în dezvoltarea carierei - studiu de caz.
 3. Proiectarea unui sistem inovator de evaluare a performanțelor angajaților în organizații private/instituții publice
 4. Identificarea oportunităților de învățare intergenerațională bazate pe transferul de cunoștințe
 5. Reproiectarea strategiilor de gestiune a capitalului uman prin abordări colaborative
 6. Fructificarea oportunităților de învățare organizațională prin diferențiatori strategici
 7. Strategii inovative de management al capitalului uman bazate pe retenția talentelor 
 8. Identificarea rolului multiplicator al capitalului uman în susținerea leadership-ului organizațional
 9. Rolul tehnologiei informației și comunicațiilor în elaborarea deciziilor predictive din sfera capitalului uman
 10. Impactul factorilor care facilitează coeziunea socială asupra performanțelor la nivel de gru
Bibliografie  
 1. Arthur Diane - “Recruiting, Interviewing, Selecting & Orienting New Employees”, fifth edition, American Management Association, 2012
 2. Dressler Gary - „Human Resource Management”, 11th edition, Prentice Hall, 2008
 3. Lefter V., Deaconu A., Manolescu A. şi colectiv, Managementul resurselor umane, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012.
 4. Mathis Robert, Jackson John, Valentine Sean - “Human Resource Management” fourteenth edition, Cengage Learning, 2014
 5. Price Alan - “Human Resource Management” fourth edition, Cengage Learning EMEA, 2011
 
 

Domeniul doctorat Știința Sportului și Educației Fizice
Facultatea de Educație Fizică și Sport

 
Prof.dr.habil. Claudiu Mereuță Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Biomecanica aplicată în evaluarea performanţei umane;
 2. Evaluarea şi optimizarea capacităţilor funcţionale, condiţionale şi coordinative la nivelul populaţiei şcolare şi a sportivilor de performanţă;
 3. Evaluarea potenţialului biomotric şi psihomotric la persoanele incluse în sistemul educaţional (inclusiv persoanele cu cerinţe speciale);
 4. Biomecanica exerciţiului fizic.
Bibliografie  
 1. Aydin Tözeren, Human Body Dynamics - Classical Mechanics and Human Movement, Springer, 1999, ISBN 0-387-98801-7;
 2. Bompa T.O. Dezvoltarea calităţilor biomotrice (periodizarea). Bucureşti: Exponto, 2001. 282 p;
 3. Cârstea Gheorghe - Teoria educaţiei fizice şi sportului pentru examenele de definitivat şi gradul didactic II, Editura AN-DA, Bucureşti;
 4. Daniel Schneck, Joseph D. Bronzino, Biomechanics: principles and applications, 2003, ISBN 0-8493-1492-5;
 5. Donald R. Peterson, Joseph D. Bronzino, Biomechanics: Principles and Practices, 405 Pages - 164 B/W Illustrations, ISBN 9781439870983;
 6. Dragnea Adrian și colab - Educaţie fizică şi sport – teorie şi didactică, Editura FEST, Bucureşti;
 7. Drăgulescu D, Tascau T.D, Morcovescu V, Rusu L, Dreucean M., inematics aspects of human body composite motion, SACI 2004, Timişoara, 2004;
 8. Duane Knudson, Fundamentals of Biomechanics, Springer, 2007, ISBN 978-0-387-49311-4;
 9. Epuran Mihai - Metodologia cercetării activităţilor corporale, educaţie fizică, sport, fitness, Editura Fest, Bucureşti;
 10. Neumann, Donald, A., Kinesiology of the musculoskeletal system: foundations for rehabilitation, Mosby Inc., St. Louis, Missouri, 2002, USA, ISBN 0–8151–6349–5. 2.;
 11. Milena M. Parent, Trevor Slack, International Perspectives on the Management of Sport, Elsevier, 2007, ISBN-13: 978-0-7506-8237-4;
 12. Mocanu G.D., (2015), Didactica Educaţiei Fizice şi Sportului, Ed. Galati University Press;
 13. Nihat Ozkaya, Margareta Nordin, David Goldsheyder, Dawn Leger, Fundamentals of Biomechanics Equilibrium, Motion, and Deformation, Springer, 2017, ISBN 978-1-4614-1149-9;
 14. Ronald L. Huston, Principles of biomechanics, CRC Press, 2009, ISBN 978-0-8493-3494-8;
 15. Ronald L. Huston, Fundamentals of Biomechanics, Textbook - 470 Pages - 336 B/W Illustrations, ISBN 9781466510371;
 16. Roger Bartlett, Introduction to Sports Biomechanics, Spon Press, 2002, ISBN 0-203-78440-5;
 17. Roger Bartlett, Sports Biomechanics: Reducing Injury and Improving Performance, Spon Press, 1999, ISBN 0-203-78280-1;
 18. Sbenghe, Tudor, Kinesiologie: stiinta miscarii, Editura Medicala, Bucuresti, 2002, ISBN 973–39–0377–9;
 19. Sbenghe, Tudor, Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare, Editura Medicala, Bucuresti, 1987. 4. Hamilton, N., Luttgens, K., Kinesiology. Scientific basis of human motion, McGraw-Hill, New York, 2002;
 20. Sherman M.A, Seth A, Delp S.L., Simbody: Multibody dynamics for biomedical research. Procedia IUTAM 2, 241–261 (2011), 2011;
 21. Sheraz S. Malik, Shahbaz S. Malik, Orthopaedic Biomechanics Made Easy, Cambridge University Press, 2015, ISBN 978-1-107-68546-8;
 22. Tarabas Carmina Liana, Anatomie şi biomecanică vol.I – Anatomie, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, 2000, 141 pag., ISBN 973-8139-37-6;
 23. Tarabas Carmina Liana, Anatomie şi biomecanică vol.II – Biomecanică, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, 2001, 101 pag., ISBN 973-8139-70-8;
 24. Vladimir M. Zatsiorsky, Biomechanics in Sport: Performance Enhancement and Injury Prevention, 2008, ISBN:9780632053926.
 
Prof.dr.habil. Laurențiu-Gabriel Talaghir Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Modele curriculare pentru activitatea de educație fizică și sport la diferite niveluri de vârstă.
 2. Utilizarea strategiilor didactice și a proiectării pentru eficientizarea procesului didactic de educație fizică școlară.
 3. Tehnologii și echipamente tehnologice moderne utilizate in educație fizică și sport în vederea creșterii randamentului motric al lecțiilor practice.
 4. Proiectarea unor forme de evaluare alternative pentru procesul didactic de educație fizică și sport.
 5. Efecte ale utilizării exercițiilor fizice in procesele de recuperare și refacere funcțională și motrică.
 6. Dezvoltarea de softuri și platforme pentru practicarea și monitorizarea activităților sportive independente sau de performanță.
 7. Proiectare și implementarea unor programe inovative de pregătire în sportul de performanță.
 8. Studiu privind efectele educative, sociale și comportamentale ale activităților fizice cu caracter didactic sau extradidactic.
Bibliografie  
 1. * Legea Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18, din 10 ianuarie 2011;
 2. **** Ghid metodologic de aplicre a programei de educaţie fizică şi sport. Învăţământ primar, M.E.C., C.N.C., Bucureşti;
 3. ***** (1974), Terminologia educaţiei fizice şi sportului, Editura Stadion;
 4. ***Ordinul 3462/6 martie 2012, al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, privind aprobarea Metodologiei organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial 174   din 19 martie 2012;
 5. Badiu Toma şi colab. (2000) - Metodica educaţiei fizice a tinerei generaţii, Editura Mongabit, Galaţi;
 6. Bompa T., (1990) Valorile intensităţii proceselor fiziologice şi planificarea antrenamentului de rezistenţă, Sportul de performanţă, nr. 302, CCEFS, Bucureşti;
 7. Bompa T., (2001) Dezvoltarea calităţilor biomotrice, Bucureşti,;
 8. Cârstea Gheorghe (2000) - Teoria educaţiei fizice şi sportului pentru examenele de definitivat şi gradul didactic II, Editura AN-DA, Bucureşti
 9. Dragnea Adrian și colab (2006) - Educaţie fizică şi sport – teorie şi didactică, Editura FEST, Bucureşti;
 10. Epuran Mihai (2005) - Metodologia cercetării activităţilor corporale, educaţie fizică, sport, fitness, editura Fest, Bucureşti;
 11. Gagea A. (1998) - Metodologia cercetării ştiinţifice în educaţie fizică şi sport, editura Fundaţiei „România de mâine”, Bucureşi;
 12. Iconomescu T.M., (2013), Didactica Educaţiei Fizice şi Sportului / Note de curs, Zigotto, Galati;
 13. Mereuţă C., (2008) Educaţia Fizică Scolară – abordări metodice - Ed. Valinex, Chişinău;
 14. Moanță Alina și colab. (2010) -Metodologia utilizării jocurilor de mișcare, U.N.E.F.S., București;
 15. Mocanu G.D., (2015), Didactica Educaţiei Fizice şi Sportului, Ed. Galati University Press;
 16. Săvescu I., (2008) Educaţie fizică. Ghid orientativ pentru titularizare şi definitivat, Editura Aius Printed, Craiova, P 360
 17. Stănescu Monica și colab. (2004) - ocul de mișcare – metodă și mijloc de instruire în educație fizică și sport, Editura Cartea Universitară, București;
 18. Talaghir Laurențiu-Gabriel (2008) - Gimnastica independentă în educația fizică şcolară, Editura Valinex, Chişinău;
 19. Talaghir L-G., (2013), Didactica Specialităţii Educaţie Fizică / note de curs, Ed. Zigotto, Galaţi;
 20. Tudor V. (2005) - Măsurare şi evaluare în cultură fizică şi sport, editura Alpha, Buzău;
 
Prof.dr.habil. Răzvan-Sandu Enoiu (conducător de doctorat asociat) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Teme de doctorat 
 1. Proiectarea unui model de pregătire destinat creșterii/maximizării performanței sportive;
 2. Model de proiectare didactică și implementarea acestuia la diferite niveluri de învățământ;
 3. Dezvoltarea capacității de efort prin diferite tipuri de antrenament/metode de pregătire în sportul de performanță;
Bibliografie  
 1. Enoiu R.S. - Abordări moderne în optimizarea potențialului uman sportiv și recreațional, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2016.
 2. Enoiu R.S. - Bazele generale ale antrenamentului sportiv. Generalități, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2015.
 3. Enoiu R.S. - Introducere în bazele generale ale antrenamentului sportiv, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2015.
 4. Enoiu R.S. - Proiectare și planificare în antrenamentul sportiv, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2014.
 5. Enoiu R.S. – Teoria și bazele metodicii educației fizice și sportului, Editura Omnia UNI SAST, Braşov, 2002