Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 4.1

Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2021 - sesiunea Iulie

 

Ciclul I studii universitare de licență - învățământ cu frecvență

 

Etapa I

5 - 20 iulie 2021 înscrieri online (cu excepția facultăților care susțin probe) *
12 - 20 iulie 2021 înscrieri la centrele special amenajate (cu excepția facultăților care susțin probe) *
* Pentru Facultățile: Educație Fizică și Sport/ Arte/ Istorie, Filosofie și Teologie (domeniile: Teologie,  Arte vizuale),
care susțin probe calendarul din Etapa I este urmărorul:
 * 5 - 17 iulie 2021 înscrieri online
 * 12 - 17 iulie 2021 înscrieri la centrele special amenajate
19 - 20 iulie 2021 desfășurarea probelor eliminatorii și probe de concurs
21 - 22 iulie 2021 afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor
22 - 25 iulie 2021 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 25 iulie, ora 1000)

 

Etapa a II-a

25 iulie 2021 afișarea listelor din Etapa a II-a
26 - 28 iulie 2021 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 28 iulie, ora 1200)
28 iulie 2021 afișarea listelor finale
29 iulie - 3 august 2021 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2021/2022

 

Ciclul I studii universitare de licență - Facultatea de Medicină și Farmacie

 

Etapa I  

5 - 22 iulie 2021 înscrieri online
12 - 22 iulie 2021, ora 1200 înscrieri la centrele special amenajate
24 iulie 2021 desfășurarea probelor de concurs: 
  • Farmacie,
  • Asistență medicală generală, 
  • Moașe,
  • Tehnică dentară
25 iulie 2021 desfășurarea probelor de concurs: 
  • Medicină,
  • Medicină dentară
26 - 27 iulie 2021 afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor
28 - 31 iulie 2021 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 31 iulie, ora 1000)

 

Etapa a II-a

31 iulie 2021 afișarea listelor din Etapa a II-a
1 - 2 august 2021 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome – 2 august, ora 1200)
2 august 2021 afișarea listelor finale
2 - 6 august 2021 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2021/2022