Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Planificarea probelor de concurs pentru sesiunea iulie 2021
- ciclul I - studii universitare de licență -

 

Nr.
crt.
Proba de concurs Data și ora concursului/ probei (durata probei) Facultatea
1. Testarea capacității motrice generale
- probă eliminatorie
19 iulie 2021
ora 800
Facultatea de Educație Fizică și Sport
domeniul: Educaţie fizică şi sport
domeniul: Kinetoterapie
2. Probă de aptitudini pedagogice:
  a) comunicare și motivație în cariera didactică;
  b) educație fizică
- probă eliminatorie
19 iulie 2021
ora 900
Facultatea de Educație Fizică și Sport
domeniul: Științe ale educației
3. Reproducerea unei lucrări
- probă eliminatorie
19 iulie 2021
ora 900
Facultatea de Arte
domeniul: Arte vizuale
4. Prezentarea motivației și interpretarea unei poezii la alegerea candidatului
- probă eliminatorie
19 iulie 2021
ora 900
Facultatea de Arte
domeniul: Teatru și artele spectacolului
5. Prezentarea motivației și interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat
- probă eliminatorie
19 iulie 2021
ora 900
Facultatea de Arte
domeniul: Muzică
6. Testarea capacității motrice generale
probă eliminatorie
19 iulie 2021
ora 800
Facultatea Transfrontalieră
domeniul: Educaţie fizică şi sport
7. Evaluarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea minimelor cunoștințe pe teme din Teologia Dogmatică Ortodoxă și Sfânta Scriptură 19 iulie 2021
ora 1100
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniul: Teologie
8. Evaluarea aptitudinilor socio-umane și prezentarea portofoliului 19 iulie 2021
ora 900
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniul: Arte vizuale
9. Proba de aptitudini motrice specifice 20 iulie 2021
ora 800
Facultatea de Educație Fizică și Sport
domeniul: Educaţie fizică şi sport
domeniul: Kinetoterapie
10. Portofoliu artistic de minimum 5 lucrări cu fotografii ale lucrărilor personale 20 iulie 2021
ora 900
Facultatea de Arte
domeniul: Arte vizuale
11. Prezentarea, la alegerea candidatului, a unui monolog sau a unei povestiri din dramaturgia clasică sau contemporană 20 iulie 2021
ora 900
Facultatea de Arte
domeniul: Teatru și artele spectacolului
12. Interpretarea unei alte lucrări muzicale 20 iulie 2021
ora 900
Facultatea de Arte
domeniul: Muzică
13. Proba de aptitudini motrice specifice 20 iulie 2021
ora 800
Facultatea Transfrontalieră
domeniul: Educaţie fizică şi sport
14. Chimie organică și Biologie cls. a XI-a 24 iulie 2021
ora 900 - 1200 (3 ore)
Facultatea de Medicină și Farmacie
specializarea: Farmacie
15. Biologie cls. a XI-a 24 iulie 2021
ora 900 - 1200 (3 ore)
Facultatea de Medicină și Farmacie
specializarea: Asistență medicală generală
specializarea: Moașe
specializarea: Tehnică dentară
16. Biologie cls. a XI-a și Chimie organică 25 iulie 2021
ora 900 - 1200 (3 ore)
Facultatea de Medicină și Farmacie
specializarea:
Medicină dentară 
specializarea: Medicină