Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 4.2a

Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2021 - sesiunea Iulie

 

Ciclul I studii universitare de licență - învățământ la distanță / cu frecvență redusă

 

5 - 23 iulie 2021 înscrieri
26 iulie 2021 afișarea rezultatelor
27 iulie 2021 redistribuirea candidaților de la specializările unde nu s-a format o grupă de studii, pe baza opțiunilor din fișa de înscriere sau la cerere
28 iulie 2021 afișarea rezultatelor finale
29 iulie  - 3 august 2021 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2021/2022