Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 4.1a

Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2021 - sesiunea Septembrie

 

Ciclul I studii universitare de licență - învățământ cu frecvență

 

1 - 10 septembrie 2021 înscrieri online
6 - 10 septembrie 2021 înscrieri la centrele special amenajate
11 septembrie 2021 desfășurarea probelor eliminatorii
13 septembrie 2021 desfășurarea probelor de concurs
14 - 15  septembrie 2021 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
15 - 18 septembrie 2021 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 18 septembrie, ora 1200)
19 septembrie 2021 afișarea listelor finale