Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 4.2a

Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2021 - sesiunea Septembrie

 

Ciclul I studii universitare de licență - învățământ la distanță / cu frecvență redusă

 

1 - 10 septembrie 2021 înscrieri
13 septembrie 2021 afișarea rezultatelor
14 septembrie 2021 redistribuirea candidaților de la specializările unde nu s-a format o grupă de studii, pe baza opțiunilor din fișa de înscriere sau la cerere
15 septembrie 2021 afișarea rezultatelor finale